Ud af vagten

Skrevet af

13. februar, 2018

De konkrete redskaber er: En lille lyseblå Tuk-Tuk-bil, tre el-ladcykler, biblioteksbokse og boghuse, og så selvfølgelig medarbejdere fra biblioteket.   

Med disse værktøjer popper biblioteket op i parker, til byfesten, i indkøbscentret, på stranden og alle mulige andre steder, hvor borgerne og lokale samarbejdspartnere ønsker det, og hvor medarbejderne mener, Mobiblioteket, kan gøre en forskel. “Vi kalder det Mobiblioteket, og det er faktisk kulminationen af mange års udadvendt og eksperimenterende arbejde i Aarhus Kommunes Biblioteker”, fortæller projektets leder Helene Bruhn Schvartz-man.

Indholdet bliver designet i dialog med målgrupperne. Som udgangspunkt er det altid med udlån af en kerne af bøger, oprettelse af lånerkort, biblioteksprogrammer suppleret med krea-aktiviteter, quiz, smagsprøver og eksperimenterende idéer som “lån en leg”, “lån en lur”, “lån en samtale” og “lån os dine ideer”.

Det lokale medborgerskab
Idéen bag Mobiblioteket er at skabe lokalt funderede, behovsorienterede biblioteker, som er mobile og dynamiske, og som understøtter tankerne i Aarhus om det lokale medborgerskab. Projektet blev gennemført med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2017, men initiativet fort-sætter nu som en del af driften i Lokalbibliotekerne.

Mobiblioteket har bl.a. besøgt Aarhus Pride, Vild Smag Festival, Åbningen af bynær havn, Rethink Activism, FoodFestival, Kvickly Aabyhøj, SuperBrugsen Lystrup, Jem&Fix Kridthøj Torv, Diakonhøjskolen Højbjerg, LærDansk Aarhus, AROS Triennial, Studiestartmessen, Kolonihaveforeningen Skovlunden, Risskov Torv, Trige Børnekulturfestival, Kulturbazar, Svampetur ved Ørnereden, Aarhus Streetfood m.fl.

“Vi kunne også have sådan et (besøg) på værestedet, så kunne vi bytte alt muligt, og I kunne kigge forbi og læse højt!”, mener Lars, sælger af Hus Forbi, og husvild de seneste 15 år. “Der er ikke nogen, der har læst for mig, siden jeg var anbragt!”

Medarbejderne fra Lokalbibliotekerne i Aarhus har talt med rigtig mange forskellige borgere om, hvad biblioteket kan væ-re, og hvad der er vigtigt for dem.

I projektperioden er der også etableret adskillige nye borgerbiblioteker med udlevering og afleveringsmuligheder hos nye målgrupper f.eks. Aarhus City Sleep Inn, Levefællesskabet Herta, Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede, i havefællesskaber, boligblokke og på legepladser.

Nye formidlingsformer er afprøvet
Nye måder at kontakte borgere på, brug af lokale kontaktpersoner og lokalområdernes FaceBook sider er blot nogle af metoderne.

Dertil har medarbejderne flittigt benyttet egen Facebook gruppe, som fungerer fint til hurtige informationer, sjov og inspiration. 

“Og så vil vi fortsat benytte Design Tænkningen som en metode til fortsat udvikling. Det er en bevidsthed og et helt grundlæggende element i arbejdet i Aarhus Kommunes Biblioteker”, forklarer Susanne Gilling, leder af lokalbibliotekerne. “Med dette projekt er det konstante fokus på brugerne blevet meget mere tydelig, og vi har fået endnu nogle redskaber til at videreudvikle vores tanker omkring Medborgercentre.”

Projektets kulturelle værdi
Hvordan måler vi et projekts kulturelle værdi? Det kan være vanskeligt at måle de bløde værdier, som alle jo grundlæggende er enige om giver sammenhængskraft i et lokalsamfund. Jeg har som evaluator bl.a. hentet inspiration i det engelske forskningsprojekt The Cultural Value Project – hvor man forsøger at sætte ord på nogle af de værdifulde elementer, der kan opleves i forskellige kulturelle projekter og indsatser.

 

Nogle væsentlige effekter af udviklingsforløbet Ud af Vagten er:

•   Øget kulturelt engagement – ikke bare internt i Lokalbibliotekerne i Aarhus men også hos de borgere og sammenslutninger/foreninger/virksomheder,   som der samarbejdes med

•   Øget lokalt medborgerskab og samfundsdeltagelse

•   Styrket lokal identitet og oplevelseskvalitet

•   Flere kreative kompetencer er sat i spil blandt borgere og medarbejdere.

 

HANNE MARIE KNUDSEN, evaluator på projektet. Fra Konsulentfirmaet Knudsen Syd.

 

Citater – Det giver værdi at flytte biblioteket ud af biblioteket:

"Det at være på arbejde er også at gå UD – også f.eks. om lørdagen. Det har løsnet op for forståelsen af ’at være på vagt’. Og at inddrage borgerne – hele tiden – er ikke noget, kollegerne stiller spørgsmålstegn ved. Og alle kolleger ved, hvad vi snakker om nu, og samtidig har vi afprøvet og lært af mange nye formidlingsformer. Tuk-Tuk bilen og cyklen bliver jo ved med at være til rådighed i arbejdet!"
Helene Bruhn Schvartzman

"Vi tænker lidt mere ud af boksen nu.  Vi tør tage flere chancer – vi er ikke så forsigtige, som vi tidligere har været!"
Citat projektdeltager

"Er det blot bogbussen på en ny måde?  – nej, det her er meget mere! Vi kan mere, og vi er snarere et medborgercenter på hjul!"
Citat projektdeltager

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...