Ud af vagten

Skrevet af

Hanne Marie Knudsen

13 februar, 2018

De konkrete redskaber er: En lille lyseblå Tuk-Tuk-bil, tre el-ladcykler, biblioteksbokse og boghuse, og så selvfølgelig medarbejdere fra biblioteket.   

Med disse værktøjer popper biblioteket op i parker, til byfesten, i indkøbscentret, på stranden og alle mulige andre steder, hvor borgerne og lokale samarbejdspartnere ønsker det, og hvor medarbejderne mener, Mobiblioteket, kan gøre en forskel. “Vi kalder det Mobiblioteket, og det er faktisk kulminationen af mange års udadvendt og eksperimenterende arbejde i Aarhus Kommunes Biblioteker”, fortæller projektets leder Helene Bruhn Schvartz-man.

Indholdet bliver designet i dialog med målgrupperne. Som udgangspunkt er det altid med udlån af en kerne af bøger, oprettelse af lånerkort, biblioteksprogrammer suppleret med krea-aktiviteter, quiz, smagsprøver og eksperimenterende idéer som “lån en leg”, “lån en lur”, “lån en samtale” og “lån os dine ideer”.

Det lokale medborgerskab
Idéen bag Mobiblioteket er at skabe lokalt funderede, behovsorienterede biblioteker, som er mobile og dynamiske, og som understøtter tankerne i Aarhus om det lokale medborgerskab. Projektet blev gennemført med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2017, men initiativet fort-sætter nu som en del af driften i Lokalbibliotekerne.

Mobiblioteket har bl.a. besøgt Aarhus Pride, Vild Smag Festival, Åbningen af bynær havn, Rethink Activism, FoodFestival, Kvickly Aabyhøj, SuperBrugsen Lystrup, Jem&Fix Kridthøj Torv, Diakonhøjskolen Højbjerg, LærDansk Aarhus, AROS Triennial, Studiestartmessen, Kolonihaveforeningen Skovlunden, Risskov Torv, Trige Børnekulturfestival, Kulturbazar, Svampetur ved Ørnereden, Aarhus Streetfood m.fl.

“Vi kunne også have sådan et (besøg) på værestedet, så kunne vi bytte alt muligt, og I kunne kigge forbi og læse højt!”, mener Lars, sælger af Hus Forbi, og husvild de seneste 15 år. “Der er ikke nogen, der har læst for mig, siden jeg var anbragt!”

Medarbejderne fra Lokalbibliotekerne i Aarhus har talt med rigtig mange forskellige borgere om, hvad biblioteket kan væ-re, og hvad der er vigtigt for dem.

I projektperioden er der også etableret adskillige nye borgerbiblioteker med udlevering og afleveringsmuligheder hos nye målgrupper f.eks. Aarhus City Sleep Inn, Levefællesskabet Herta, Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede, i havefællesskaber, boligblokke og på legepladser.

Nye formidlingsformer er afprøvet
Nye måder at kontakte borgere på, brug af lokale kontaktpersoner og lokalområdernes FaceBook sider er blot nogle af metoderne.

Dertil har medarbejderne flittigt benyttet egen Facebook gruppe, som fungerer fint til hurtige informationer, sjov og inspiration. 

“Og så vil vi fortsat benytte Design Tænkningen som en metode til fortsat udvikling. Det er en bevidsthed og et helt grundlæggende element i arbejdet i Aarhus Kommunes Biblioteker”, forklarer Susanne Gilling, leder af lokalbibliotekerne. “Med dette projekt er det konstante fokus på brugerne blevet meget mere tydelig, og vi har fået endnu nogle redskaber til at videreudvikle vores tanker omkring Medborgercentre.”

Projektets kulturelle værdi
Hvordan måler vi et projekts kulturelle værdi? Det kan være vanskeligt at måle de bløde værdier, som alle jo grundlæggende er enige om giver sammenhængskraft i et lokalsamfund. Jeg har som evaluator bl.a. hentet inspiration i det engelske forskningsprojekt The Cultural Value Project – hvor man forsøger at sætte ord på nogle af de værdifulde elementer, der kan opleves i forskellige kulturelle projekter og indsatser.

 

Nogle væsentlige effekter af udviklingsforløbet Ud af Vagten er:

•   Øget kulturelt engagement – ikke bare internt i Lokalbibliotekerne i Aarhus men også hos de borgere og sammenslutninger/foreninger/virksomheder,   som der samarbejdes med

•   Øget lokalt medborgerskab og samfundsdeltagelse

•   Styrket lokal identitet og oplevelseskvalitet

•   Flere kreative kompetencer er sat i spil blandt borgere og medarbejdere.

 

HANNE MARIE KNUDSEN, evaluator på projektet. Fra Konsulentfirmaet Knudsen Syd.

 

Citater – Det giver værdi at flytte biblioteket ud af biblioteket:

"Det at være på arbejde er også at gå UD – også f.eks. om lørdagen. Det har løsnet op for forståelsen af ’at være på vagt’. Og at inddrage borgerne – hele tiden – er ikke noget, kollegerne stiller spørgsmålstegn ved. Og alle kolleger ved, hvad vi snakker om nu, og samtidig har vi afprøvet og lært af mange nye formidlingsformer. Tuk-Tuk bilen og cyklen bliver jo ved med at være til rådighed i arbejdet!"
Helene Bruhn Schvartzman

"Vi tænker lidt mere ud af boksen nu.  Vi tør tage flere chancer – vi er ikke så forsigtige, som vi tidligere har været!"
Citat projektdeltager

"Er det blot bogbussen på en ny måde?  – nej, det her er meget mere! Vi kan mere, og vi er snarere et medborgercenter på hjul!"
Citat projektdeltager

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...