De unge – bibliotekerne, innovation, involvering og selvrealisering

Skrevet af

Kirsten Boelt

12 december, 2013

Vi havde i børne- og ungesektionen i 2013 valgt at flytte ud af kongrescentret midt i Singapores centrum og afholde sessionen på et rigtigt bibliotek. Alene det at være i en helt anden og dagligdags kontekst gjorde sessionen til noget helt særligt. Stedet vi besøgte var Jurong Regional Library, det største folkebibliotek i Singapore med godt 12.000 m2 på fem etager. Biblioteket er fra 1988 og har gennemgået en større renovering i 2004.

Biblioteket var på flere områder interessant at besøge. Jurong Regional Library er bl.a. det første bibliotek i Singapore med en 24-timers selvbetjeningslobby. Den består af en bibliotekskiosk og afleveringsautomat, som deler lobby med to pengeautomater.

Nå de unge: drop alle regler
Biblioteket selv prioriterer unge meget højt og har derfor en meget stor afdeling for unge ‘Verging All Teens’ (VAT). Den fylder en hel etage. Og her var mange, mange unge samtidig med alle os fra IFLA-kongressen. Enten optagede af skolearbejde, af at snakke sammen eller bare at hygge sig.

Biblioteket har som særligt mål at give de unge et område, hvor de kan inspirere og udforske nye muligheder. Desuden har de noget andet af interesse for os. Nemlig en gruppe, valgt af de unge, der arbejder frivilligt i biblioteket, og som er med til at drive og udvikle tilbuddet. De ellers meget strenge ordensregler i res­ten af biblioteket var løsnet meget i VAT. Også hele indretningen designet af området var anderledes og langt mere spændende end det øvrige bibliotek.  Mere casual og med til at skabe en afslappet og rar stemning. Som noget helt særligt i denne afdeling af biblioteket, må man f.eks. også spise og drikke. At det er så-dan skyldes uden tvivl det nære samarbejde med de unge selv.

Netop frivillige og netværk var temaer på selve IFLA-sessionen med en række spændende oplæg. Frankrigs nok mest kendte kultur-, biblioteks- og videnscenter, Centre Pompidou i Paris, er ved at planlægge et nyt område for teenagere og unge voksne. Man arbejder fokuseret på at ændre de unges opfattelse af biblioteket ved etablering af særlige områder for de unge, en afslappet stemning og ved også at invitere til dialog og involvering. Og kun have én regel, som er, at der skal tages hensyn til de andre gæster.

Intensivér brugerinvolveringen – brug en stige
Specielt synes jeg, at Finlands projekt Ladder of participation var interessant. Det er et systematisk værktøj, som kan bruges, når vi arbejder med brugerinvolvering. Stigen kan fungere som et redskab til at udvikle processer sammen med børn og unge i bibliotekerne. Stigen er et evalueringsværktøj i forhold til børne- og/eller unge involvering. Den har især været brugt inden for miljø- og infrastrukturel samfundsplanlægning og -udvikling. Modellen blev oprindelig opfundet og udviklet af henholdsvis Roger Hart og Sherry R. Arnstein. Arnstein med fokus på borgerempowerment i almindelighed, og Hart med hensyn til at anerkende de unges deltagelse. Biblioteker kan bruge stigen, evaluere eksisterende aktiviteter eller proaktivt i forhold til at vurdere planlagte aktiviteters gennemslagskraft. 

Alle oplæg kan læses her: http://library.ifla.org/view/conferences/2013/2013-08-20.html. Her er god inspiration at hente, når danske biblioteker skal styrke og forbedre det lokale arbejde med gruppen af de store børn og unge voksne.

I IFLA sektionen Libraries for Children and Young Adults, hvor jeg er sekretær for sektionsbestyrelsen, er vi lige nu meget optaget af kompetenceudvikling for den del af bibliotekspersonalet, der arbejder i børnebiblioteker. Hvad er de helt basale krav til formel uddannelse, og hvordan kan kompetenceudviklingen praktiseres. Det kan man opleve på næste års IFLA-kongres i Lyon.

Følg debatten og se sektionens projekter og øvrige fokusområder på: http://www.ifla.org/libraries-for-children-and-ya .

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...