Indlæg af Kirsten Boelt

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...

Nordic Libraries together – opgaver og love

Biblioteket som lokalt ressourcecenter og bibliotekslov med fokus på samfundsopgaverne diskuteres ikke alene i Danmark men også i resten af Norden – og var bl.a. til debat ...

IFLA: Værdigrundlag og transparens

En længere debat om den interne udvikling prægede årets IFLA Generalforsamling sidst i august. IFLA General Assembley 25. august blev holdt både i Haag og online, og samlede ...

Inspire. Engage. Enable. Connect

WLIC 2022 og de store IFLA konferencer er tilbage. Kirsten Boelt, dansk medlem af den internationale biblioteksorganisations Governing Board, rapporterer fra konferencen den ...

Nye tider i IFLA

Mange har fulgt med i de seneste måneders udvikling i IFLA Haag, internt i den internationale biblioteksorganisations. En langt fra ønskelig udvikling, som flere steder har ...

IFLA – og krigen i Ukraine

Ruslands brutale invasion i Ukraine er noget, vi alle tager dyb afstand fra. Invasionen har naturligvis også været drøftet i den internationale biblioteksorganisation IFLAs ...

IFLA Update

December i Haag lød måske ikke som en mulighed i en coronatid med på det tidspunkt en ny nedlukning, men det lykkedes omtrent halvdelen af medlemmerne i IFLA’s styrende ...

Nordic Libraries together – Empowering Society

100 nordiske biblioteksfok diskuterede i november, hvordan biblioteker gennem indretning og formidling kan være med til at styrke lokalsamfundet og sikre borger-medinddragelse. ...

WE ARE IFLA

–  er et IFLA bon mot og udspringer af strategien for 2019-2024. En stærk strategi som på mange måder understreger bibliotekernes betydning for udvikling af ...