Nordic Libraries together – opgaver og love

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Biblioteket som lokalt ressourcecenter og bibliotekslov med fokus på samfundsopgaverne diskuteres ikke alene i Danmark men også i resten af Norden – og var bl.a. til debat på en nordisk konference i Bergen arrangeret af Nordens NINja-netværk.

Midt i november mødtes mere end 100 biblioteksfolk fra hele Norden til konference i regnvåde Bergen. Initiativet til konferencen kom fra NINja netværket, som har intention om en årlig konference i nordisk regi, mens planlægning og indhold m.v. blev varetaget på bedste vis af sektionen for biblioteksudvikling i Vestlands regionen og gennemført på folkebiblioteket i Bergen.

Biblioteket i lokalsamfundet
Konferencens første tema havde fokus på bibliotekernes muligheder som lokale ressourcecentre og på forslag til idéer og konkrete erfaringer med at involvere borgerne. Første keynote indlæg, “Forming Places that Matter”, kom fra den danske arkitekt Christian Pagh, som arbejder med byplanlægning.

Hovedpointen var vigtigheden af at skabe byer med rum til liv, til kreativ udfoldelse og plads til mennesker. Her spiller bibliotekerne en vigtig rolle som aktør og som det sted, hvor borgerne kan inddrages i planlægningen.

Herefter var der virkelig gode og inspirerende indlæg om biblioteker i lokalsamfundet, “Neighbourhood Libraries”, med netop denne rolle fra Gellerup i Danmark, Lippulaiva og Espoo i  Finland og Holmlia ved Oslo i Norge. Eftermiddagen bød på work-shop og derefter besøg på tre meget små biblioteker i Bergen.
Helt utroligt hvad der kan skabes af engagement og aktiviteter på lidt plads!

Netværk og erfaringsudveksling er en væsentlig del af en NINja-konference og aftenen var afsat til samvær og netværk, hvilket lykkedes meget fint.

Fredagen startede med et superspændende oplæg af Ole Hamre, leder af Fargespill/Kalejdoskop programmet. Et program for børn og unge, der fokuserer på, hvad børnene kommer med, deres kulturelle gods og hvad de kan. Et anderledes og rigt integrationsprogram med stor succes, se https://fargespill.no/

Lovfokus og demokratisk debat
I mødets palet af rundbordssamtaler deltog jeg i en samtale om demokrati, og hvordan vi arbejder med dette i bibliotekerne. Udgangspunktet var et oplæg om den finske lovgivning, og det er værd at bemærke, at den finske bibliotekslov ligesom den norske indeholder en forpligtigelse for bibliotekerne om at styrke den demokratiske debat. Lovens hovedformål er formuleret således:

The objectives of the Act are to promote:

1) equal opportunities for everyone to access education and culture
2)  availability and use of information
3)  reading culture and versatile literacy skills
4)  opportunities for lifelong learning and competence development
5) active citizenship, democracy and freedom of expression

Hvordan loven fungerer i praksis, fik vi efterfølgende en god fornemmelse af i et oplæg fra Tampere Bibliotek.

Debatten gav virkelig stof til eftertanke og energi til vores hjemlige debat om en ny dansk lov eller i alle tilfælde om lovens formål og bibliotekernes samfundsopgaver.

           Jeg er faktisk ret så overbevist om, at det er nu vi i Danmarks Biblioteksforening skal accelerere den debat, og jeg mener, vi skal understrege, at en ny lov er nødvendig, hvis bibliotekerne fortsat skal være relevante og støtte samfundsudviklingen og dermed det moderne demokrati.

Samlet set var det en meget spændende og interessant konference.

NINja – IFLA i nordisk perspektiv
Konferencen begyndte med, at vi fra NINja-netværket, dvs. nordiske biblioteksfolk engagerede i den internationale biblioteksorganisation IFLA, introducerede programmet og knyttede an til det internationale arbejde, der foregår i IFLA.

At Norden samarbejder i forhold til arbejdet i IFLA er vigtigt, både fordi vi på den måde kan have en stærk stemme ind i organisationen, og ikke mindst fordi de nordiske IFLA-repræsentanter kan samle erfaringer og inspirere hinanden til opgaverne i IFLA. Det kan være svært at greje IFLA’s måde at være organiseret på, og hvordan man f.eks. kommer i kontakt med hovedkontoret i Haag i Holland og meget andet. Desuden er det en fælle interesse at styrke viden og interesse for IFLA’s arbejde i de nordiske lande.
Det er vigtigt i praksis at omsætte og vise, hvad IFLA har fokus på og at beskrive, hvad vi også her i Norden får ud af et medlemskab –  herunder vigtigheden af et globalt engagement også her hos os.

Skal du/I med til IFLA 2023 kongressen
Den afholdes i år i Rotterdam i dagene 21-25. august. Tjek https://2023.ifla.org/

Kirsten Boelt, medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og af IFLA Governing Board.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...