Nye tider i IFLA

WLIC holdes i Convention Center Dublin. Foto: Bguiliano.

Skrevet af

Kirsten Boelt

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mange har fulgt med i de seneste måneders udvikling i IFLA Haag, internt i den internationale biblioteksorganisations. En langt fra ønskelig udvikling, som flere steder har givet anledning til både mange spørgsmål og en del rygter. Her kommer et rids af hændelserne set fra min post i Governing Board – og et kig fremad i forhold til, hvor IFLA er på vej hen.

Intern uro
I oktober 2021 blev vi i den nyvalgte Governing Board gennem en formel klage og direkte henvendelse gjort opmærksom på, at arbejdsklimaet i hovedkvarteret ikke var godt; det var mildt sagt ikke OK. Det førte i december til en uvildig undersøgelse af forholdet mellem medarbejdere og øverste ledelse ved et hollandsk advokatfirma, som i første omgang udarbejdede en såkaldt desktop-undersøgelse. Undersøgelsen slog fast, at arbejdsmiljøet var under al kritik, og at der var et stort behov for ændringer. Undersøgelsen førte i det nye år til en opfølgende undersøgelsesrunde, idet Governing Board besluttede, at alle medarbejdere i hovedkvarteret skulle have en chance for at ytre sig i et fortroligt rum, herunder naturligvis også generalsekretær Gerald Leitner. Derfor gennemførte et andet advokatfirma efterfølgende interviews med alle medarbejdere samt enkelte tidligere ansatte.

Det var denne sidste undersøgelse, som i april førte til Governing Boards beslutning om at fritage generalsekretær Gerald Leitner fra sine opgaver. Der er tale om helt uforenelige meningsforskelle mellem GB og generalsekretæren om, hvordan ledelsen af IFLA’s hovedkvarter bør være. Governing Board ønsker dog i den forbindelse at understrege, at beslutningen om at afslutte samarbejdet ikke er baseret på svindel eller nogen form for chikane, det handler om ledelse.

Som midlertidig generalsekretær har Governing Board ansat Halo Locher, direktør for BiblioSuisse, biblioteksforeningen i Schweiz. Locher er dels medlem af Governing Board og har dels de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere den vanskelige situation og samtidig sikre et godt samarbejde med alle ansatte.

Opgaverne er nu at genoprette arbejdsklimaet i hovedkvarteret, sikre ledelse af kontoret og ikke mindst planlægningen og gennemførelsen af konference i Dublin i juli.

En vigtig opgave for Governing Board er aktuelt også at planlægge og igangsætte processen for ansættelse af en ny generalse-kretær.

 Ændringer i Governing Board

Governing Board består med den nye struktur gennemført i 2021 af President, President-elect og Treasurer samt fem andre valgte GB-medlemmer (members-at-large), hvoraf jeg er en. Herunder sidder også formanden for tre af IFLA’s professionelle råd i GB: Professional council chair, Regional council chair samt Chair for MLAS (de nationale biblioteksorganisationers sektion).

Fra starten af april fratrådte President-elect Antonia Arahova (Grækenland) med øjeblikkelig virkning pga. familiære forhold, som sandsynligvis vil vare i en længere periode. Ifølge IFLA-regler skal Governing Board sørge for, at hendes opgaver midlertidigt vil blive løst. Det skete på mødet i april, hvor Nthabiseng Kotsokoane (Sydafrika) trådte til som midlertidig President-elect. Perry Moree (Holland) trådte ligeledes tilbage i april som kasserer. Perry Moree har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med undersøgelserne, og det kan selvsagt være meget svært at kombinere opgaverne i IFLA med et job som biblioteks-chef. Funktionen som kasserer vil midlertidigt blive dækket af undertegnede. 

Valg til de to ledige poster i Governing Board

Lige nu er valgprocessen for en ny President-elect og ny Treasurer så sat i gang. Heldigvis tegner det til, at der kommer flere kandidater til begge poster, så der bliver afholdt valg i løbet af juni. Det betyder igen, at de to nye medlemmer af Governing Board formentlig kan blive præsenteret på WLIC 2022, IFLA verdenskonferencen, i Dublin i juli.

Følg med i udviklingen på www.ifla.org/news.

WLIC 2022 i Dublin

IFLA’s verdenskongres, WLIC 2022 “Inspire. Engage. Enable. Connect”, afholdes i år for 87. gang. IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) blev grundlagt i 1927 og afholdes normalt i august måned. Efter covid-19 aflysning i 2020 og alene en virtuel konference i 2021 afholdes konferencen igen i år, dog i to dele. Selv om Danmark og vores del af verden nu lever uden restriktioner, så er det ikke tilfældet alle andre steder i verden. Herudover præger naturligvis også krigen i Ukraine forholdene i flere medlemslande, så årets kongres er delt i en fysisk i juli i Dublin i perioden 26.-29.

Årets generalforsamling afholdes den 25. august såvel fysisk i Haag som virtuelt, så alle har mulighed for at deltage. Næste år vil kongres og generalforsamling igen afholdes i sammenhæng i august i Rotterdam.

Læs mere om Dublin, se programmet og dets mange sessioner samt tilmeld jer på https://2022.ifla.org.

Vi ses i Dublin!


Kirsten Boelt, medlem af IFLA GB og af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...