Nye tider i IFLA

WLIC holdes i Convention Center Dublin. Foto: Bguiliano.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mange har fulgt med i de seneste måneders udvikling i IFLA Haag, internt i den internationale biblioteksorganisations. En langt fra ønskelig udvikling, som flere steder har givet anledning til både mange spørgsmål og en del rygter. Her kommer et rids af hændelserne set fra min post i Governing Board – og et kig fremad i forhold til, hvor IFLA er på vej hen.

Intern uro
I oktober 2021 blev vi i den nyvalgte Governing Board gennem en formel klage og direkte henvendelse gjort opmærksom på, at arbejdsklimaet i hovedkvarteret ikke var godt; det var mildt sagt ikke OK. Det førte i december til en uvildig undersøgelse af forholdet mellem medarbejdere og øverste ledelse ved et hollandsk advokatfirma, som i første omgang udarbejdede en såkaldt desktop-undersøgelse. Undersøgelsen slog fast, at arbejdsmiljøet var under al kritik, og at der var et stort behov for ændringer. Undersøgelsen førte i det nye år til en opfølgende undersøgelsesrunde, idet Governing Board besluttede, at alle medarbejdere i hovedkvarteret skulle have en chance for at ytre sig i et fortroligt rum, herunder naturligvis også generalsekretær Gerald Leitner. Derfor gennemførte et andet advokatfirma efterfølgende interviews med alle medarbejdere samt enkelte tidligere ansatte.

Det var denne sidste undersøgelse, som i april førte til Governing Boards beslutning om at fritage generalsekretær Gerald Leitner fra sine opgaver. Der er tale om helt uforenelige meningsforskelle mellem GB og generalsekretæren om, hvordan ledelsen af IFLA’s hovedkvarter bør være. Governing Board ønsker dog i den forbindelse at understrege, at beslutningen om at afslutte samarbejdet ikke er baseret på svindel eller nogen form for chikane, det handler om ledelse.

Som midlertidig generalsekretær har Governing Board ansat Halo Locher, direktør for BiblioSuisse, biblioteksforeningen i Schweiz. Locher er dels medlem af Governing Board og har dels de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere den vanskelige situation og samtidig sikre et godt samarbejde med alle ansatte.

Opgaverne er nu at genoprette arbejdsklimaet i hovedkvarteret, sikre ledelse af kontoret og ikke mindst planlægningen og gennemførelsen af konference i Dublin i juli.

En vigtig opgave for Governing Board er aktuelt også at planlægge og igangsætte processen for ansættelse af en ny generalse-kretær.

 Ændringer i Governing Board

Governing Board består med den nye struktur gennemført i 2021 af President, President-elect og Treasurer samt fem andre valgte GB-medlemmer (members-at-large), hvoraf jeg er en. Herunder sidder også formanden for tre af IFLA’s professionelle råd i GB: Professional council chair, Regional council chair samt Chair for MLAS (de nationale biblioteksorganisationers sektion).

Fra starten af april fratrådte President-elect Antonia Arahova (Grækenland) med øjeblikkelig virkning pga. familiære forhold, som sandsynligvis vil vare i en længere periode. Ifølge IFLA-regler skal Governing Board sørge for, at hendes opgaver midlertidigt vil blive løst. Det skete på mødet i april, hvor Nthabiseng Kotsokoane (Sydafrika) trådte til som midlertidig President-elect. Perry Moree (Holland) trådte ligeledes tilbage i april som kasserer. Perry Moree har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med undersøgelserne, og det kan selvsagt være meget svært at kombinere opgaverne i IFLA med et job som biblioteks-chef. Funktionen som kasserer vil midlertidigt blive dækket af undertegnede. 

Valg til de to ledige poster i Governing Board

Lige nu er valgprocessen for en ny President-elect og ny Treasurer så sat i gang. Heldigvis tegner det til, at der kommer flere kandidater til begge poster, så der bliver afholdt valg i løbet af juni. Det betyder igen, at de to nye medlemmer af Governing Board formentlig kan blive præsenteret på WLIC 2022, IFLA verdenskonferencen, i Dublin i juli.

Følg med i udviklingen på www.ifla.org/news.

WLIC 2022 i Dublin

IFLA’s verdenskongres, WLIC 2022 “Inspire. Engage. Enable. Connect”, afholdes i år for 87. gang. IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) blev grundlagt i 1927 og afholdes normalt i august måned. Efter covid-19 aflysning i 2020 og alene en virtuel konference i 2021 afholdes konferencen igen i år, dog i to dele. Selv om Danmark og vores del af verden nu lever uden restriktioner, så er det ikke tilfældet alle andre steder i verden. Herudover præger naturligvis også krigen i Ukraine forholdene i flere medlemslande, så årets kongres er delt i en fysisk i juli i Dublin i perioden 26.-29.

Årets generalforsamling afholdes den 25. august såvel fysisk i Haag som virtuelt, så alle har mulighed for at deltage. Næste år vil kongres og generalforsamling igen afholdes i sammenhæng i august i Rotterdam.

Læs mere om Dublin, se programmet og dets mange sessioner samt tilmeld jer på https://2022.ifla.org.

Vi ses i Dublin!


Kirsten Boelt, medlem af IFLA GB og af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...