Nye tider i IFLA

WLIC holdes i Convention Center Dublin. Foto: Bguiliano.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mange har fulgt med i de seneste måneders udvikling i IFLA Haag, internt i den internationale biblioteksorganisations. En langt fra ønskelig udvikling, som flere steder har givet anledning til både mange spørgsmål og en del rygter. Her kommer et rids af hændelserne set fra min post i Governing Board – og et kig fremad i forhold til, hvor IFLA er på vej hen.

Intern uro
I oktober 2021 blev vi i den nyvalgte Governing Board gennem en formel klage og direkte henvendelse gjort opmærksom på, at arbejdsklimaet i hovedkvarteret ikke var godt; det var mildt sagt ikke OK. Det førte i december til en uvildig undersøgelse af forholdet mellem medarbejdere og øverste ledelse ved et hollandsk advokatfirma, som i første omgang udarbejdede en såkaldt desktop-undersøgelse. Undersøgelsen slog fast, at arbejdsmiljøet var under al kritik, og at der var et stort behov for ændringer. Undersøgelsen førte i det nye år til en opfølgende undersøgelsesrunde, idet Governing Board besluttede, at alle medarbejdere i hovedkvarteret skulle have en chance for at ytre sig i et fortroligt rum, herunder naturligvis også generalsekretær Gerald Leitner. Derfor gennemførte et andet advokatfirma efterfølgende interviews med alle medarbejdere samt enkelte tidligere ansatte.

Det var denne sidste undersøgelse, som i april førte til Governing Boards beslutning om at fritage generalsekretær Gerald Leitner fra sine opgaver. Der er tale om helt uforenelige meningsforskelle mellem GB og generalsekretæren om, hvordan ledelsen af IFLA’s hovedkvarter bør være. Governing Board ønsker dog i den forbindelse at understrege, at beslutningen om at afslutte samarbejdet ikke er baseret på svindel eller nogen form for chikane, det handler om ledelse.

Som midlertidig generalsekretær har Governing Board ansat Halo Locher, direktør for BiblioSuisse, biblioteksforeningen i Schweiz. Locher er dels medlem af Governing Board og har dels de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere den vanskelige situation og samtidig sikre et godt samarbejde med alle ansatte.

Opgaverne er nu at genoprette arbejdsklimaet i hovedkvarteret, sikre ledelse af kontoret og ikke mindst planlægningen og gennemførelsen af konference i Dublin i juli.

En vigtig opgave for Governing Board er aktuelt også at planlægge og igangsætte processen for ansættelse af en ny generalse-kretær.

 Ændringer i Governing Board

Governing Board består med den nye struktur gennemført i 2021 af President, President-elect og Treasurer samt fem andre valgte GB-medlemmer (members-at-large), hvoraf jeg er en. Herunder sidder også formanden for tre af IFLA’s professionelle råd i GB: Professional council chair, Regional council chair samt Chair for MLAS (de nationale biblioteksorganisationers sektion).

Fra starten af april fratrådte President-elect Antonia Arahova (Grækenland) med øjeblikkelig virkning pga. familiære forhold, som sandsynligvis vil vare i en længere periode. Ifølge IFLA-regler skal Governing Board sørge for, at hendes opgaver midlertidigt vil blive løst. Det skete på mødet i april, hvor Nthabiseng Kotsokoane (Sydafrika) trådte til som midlertidig President-elect. Perry Moree (Holland) trådte ligeledes tilbage i april som kasserer. Perry Moree har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med undersøgelserne, og det kan selvsagt være meget svært at kombinere opgaverne i IFLA med et job som biblioteks-chef. Funktionen som kasserer vil midlertidigt blive dækket af undertegnede. 

Valg til de to ledige poster i Governing Board

Lige nu er valgprocessen for en ny President-elect og ny Treasurer så sat i gang. Heldigvis tegner det til, at der kommer flere kandidater til begge poster, så der bliver afholdt valg i løbet af juni. Det betyder igen, at de to nye medlemmer af Governing Board formentlig kan blive præsenteret på WLIC 2022, IFLA verdenskonferencen, i Dublin i juli.

Følg med i udviklingen på www.ifla.org/news.

WLIC 2022 i Dublin

IFLA’s verdenskongres, WLIC 2022 “Inspire. Engage. Enable. Connect”, afholdes i år for 87. gang. IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) blev grundlagt i 1927 og afholdes normalt i august måned. Efter covid-19 aflysning i 2020 og alene en virtuel konference i 2021 afholdes konferencen igen i år, dog i to dele. Selv om Danmark og vores del af verden nu lever uden restriktioner, så er det ikke tilfældet alle andre steder i verden. Herudover præger naturligvis også krigen i Ukraine forholdene i flere medlemslande, så årets kongres er delt i en fysisk i juli i Dublin i perioden 26.-29.

Årets generalforsamling afholdes den 25. august såvel fysisk i Haag som virtuelt, så alle har mulighed for at deltage. Næste år vil kongres og generalforsamling igen afholdes i sammenhæng i august i Rotterdam.

Læs mere om Dublin, se programmet og dets mange sessioner samt tilmeld jer på https://2022.ifla.org.

Vi ses i Dublin!


Kirsten Boelt, medlem af IFLA GB og af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...