IFLA: Værdigrundlag og transparens

FN/UNESCO - Transforming Education Summit 2022. Pressefoto.

Skrevet af

Kirsten Boelt

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

En længere debat om den interne udvikling prægede årets IFLA Generalforsamling sidst i august.

IFLA General Assembley 25. august blev holdt både i Haag og online, og samlede omkring 10 medlemmer på stedet og knap 150 online. Efter faste punkter som præsidentens beretning, godkendelse af regnskab o.l. blev et forslag fra de nordiske landes biblioteksforeninger, herunder DB, drøftet. Forslaget ­– en opfordring til Governing Board om at styrke IFLA ved at formulere et fælles værdigrundlag med vægt på bl.a. transparens, ansvarlighed, god kommunikation – blev vedtaget næsten enstemmigt. Generalforsamlingens sidste punkt var præsidentens tale, som handlende om de fremtidige handlinger, Governing Board vil sætte i værk som udløber af det brev om intern uro, omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 4, fremsendt af en række aktive medlemmer til Governing Board i juli op til verdenskongressen WLIC i Dublin.

En række handlinger afledt af udviklingen i sekretariatet er undervejs i forhold til bedre kommunikation, mere åbenhed omkring Governing Boards arbejde og ikke mindst omkring IFLA’s økonomi. Et andet initiativ afledt heraf er, at flere medlemmer nu bliver inddraget i arbejdet i IFLA f.eks. i færdiggørelse af IFLA-håndbogen med IFLA vedtægter og procedurer, der skal formidles til alle enheder i organisationen. Og deltagere til arbejdet vil blive fundet i bl.a. Regional Councils. Se hele planen, der opdateres løbende, her: https://llk.dk/uypsh3. Målsætningen er, at give medlemmer bedre indsigt og mulighed for at blive opdateret løbende i fremdriften.

Generalforsamlingen kunne følges ved at møde op i Haag eller ved at følge den på YouTube dog med en mulighed for at stille spørgsmål samt nok så vigtigt at kunne stemme digitalt. Den digitale løsning var ikke perfekt, men gav mange medlemmer mulighed for at engagere sig ved at stille spørgsmål og stemme.

Næste års generalforsamling vil blive afholdt i forbindelse med årets store IFLA-konference, WLIC 2023, som finder sted i Holland i Rotterdam fra den 21. til 25. august.

Aktuelt i Headquarters: Mens alle de organisatoriske tiltag således er ved at tage form, arbejdes der videre med IFLAs egentlige opgaver. Et eksempel er Knowledge Right 21 Programme, hvor IFLA arbejder i partnerskab med LiBER og SPARC-Europe. Programmet fokuserer på at skabe ændringer i lovgivning og praksis i hele Europa for at styrke alles ret til viden. Det er baseret på et udgangspunkt og en tro på, at viden er afgørende for uddannelse, innovation og kulturel deltagelse, og at alle skal have mulighed for – især gennem biblioteker, arkiver og digitalt – at tilgå og bruge viden. Programmet løber over tre år bygger på nationalt engagement og europæisk samarbejde.

Transforming Education Summit. Hvordan sætter vi øget fokus på at sikre uddannelse for børn, unge og voksne? Et FN verdenssummit bragte i september ledere, civilsamfundet bredt og forskellige aktører inden for uddannelse sammen i FN’s hovedkvarter i New York i dagene 16. til 19. september.

Også IFLA deltog i mødet for at sikre bibliotekerne en stemme i debatten og for at fremhæve den rolle, som biblioteker allerede spiller med hensyn til læring og færdigheder for livet, arbejdet for bæredygtig udvikling og digital læring. IFLA præsenterede desuden den opdaterede nye udgave af UNESCO-IFLA Public Library Manifesto på mødet.

Det er kan ikke siges ofte nok: Internationale biblioteksudfordringer er også danske udfordringer. Det er derfor vigtigt at fokusere på IFLA’s kerneopgaver og insistere at arbejde med dem, også når der opstår grus i det organisatoriske maskineri. Jeg kan kun opfordre til, at man tager et kig på ifla.org og til at følge med i IFLA’s aktiviteter og nyhedsbrev.

KIRSTEN BOELT, medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og IFLA Governing Board.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...