IFLA: Værdigrundlag og transparens

FN/UNESCO - Transforming Education Summit 2022. Pressefoto.

Skrevet af

Kirsten Boelt

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

En længere debat om den interne udvikling prægede årets IFLA Generalforsamling sidst i august.

IFLA General Assembley 25. august blev holdt både i Haag og online, og samlede omkring 10 medlemmer på stedet og knap 150 online. Efter faste punkter som præsidentens beretning, godkendelse af regnskab o.l. blev et forslag fra de nordiske landes biblioteksforeninger, herunder DB, drøftet. Forslaget ­– en opfordring til Governing Board om at styrke IFLA ved at formulere et fælles værdigrundlag med vægt på bl.a. transparens, ansvarlighed, god kommunikation – blev vedtaget næsten enstemmigt. Generalforsamlingens sidste punkt var præsidentens tale, som handlende om de fremtidige handlinger, Governing Board vil sætte i værk som udløber af det brev om intern uro, omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 4, fremsendt af en række aktive medlemmer til Governing Board i juli op til verdenskongressen WLIC i Dublin.

En række handlinger afledt af udviklingen i sekretariatet er undervejs i forhold til bedre kommunikation, mere åbenhed omkring Governing Boards arbejde og ikke mindst omkring IFLA’s økonomi. Et andet initiativ afledt heraf er, at flere medlemmer nu bliver inddraget i arbejdet i IFLA f.eks. i færdiggørelse af IFLA-håndbogen med IFLA vedtægter og procedurer, der skal formidles til alle enheder i organisationen. Og deltagere til arbejdet vil blive fundet i bl.a. Regional Councils. Se hele planen, der opdateres løbende, her: https://llk.dk/uypsh3. Målsætningen er, at give medlemmer bedre indsigt og mulighed for at blive opdateret løbende i fremdriften.

Generalforsamlingen kunne følges ved at møde op i Haag eller ved at følge den på YouTube dog med en mulighed for at stille spørgsmål samt nok så vigtigt at kunne stemme digitalt. Den digitale løsning var ikke perfekt, men gav mange medlemmer mulighed for at engagere sig ved at stille spørgsmål og stemme.

Næste års generalforsamling vil blive afholdt i forbindelse med årets store IFLA-konference, WLIC 2023, som finder sted i Holland i Rotterdam fra den 21. til 25. august.

Aktuelt i Headquarters: Mens alle de organisatoriske tiltag således er ved at tage form, arbejdes der videre med IFLAs egentlige opgaver. Et eksempel er Knowledge Right 21 Programme, hvor IFLA arbejder i partnerskab med LiBER og SPARC-Europe. Programmet fokuserer på at skabe ændringer i lovgivning og praksis i hele Europa for at styrke alles ret til viden. Det er baseret på et udgangspunkt og en tro på, at viden er afgørende for uddannelse, innovation og kulturel deltagelse, og at alle skal have mulighed for – især gennem biblioteker, arkiver og digitalt – at tilgå og bruge viden. Programmet løber over tre år bygger på nationalt engagement og europæisk samarbejde.

Transforming Education Summit. Hvordan sætter vi øget fokus på at sikre uddannelse for børn, unge og voksne? Et FN verdenssummit bragte i september ledere, civilsamfundet bredt og forskellige aktører inden for uddannelse sammen i FN’s hovedkvarter i New York i dagene 16. til 19. september.

Også IFLA deltog i mødet for at sikre bibliotekerne en stemme i debatten og for at fremhæve den rolle, som biblioteker allerede spiller med hensyn til læring og færdigheder for livet, arbejdet for bæredygtig udvikling og digital læring. IFLA præsenterede desuden den opdaterede nye udgave af UNESCO-IFLA Public Library Manifesto på mødet.

Det er kan ikke siges ofte nok: Internationale biblioteksudfordringer er også danske udfordringer. Det er derfor vigtigt at fokusere på IFLA’s kerneopgaver og insistere at arbejde med dem, også når der opstår grus i det organisatoriske maskineri. Jeg kan kun opfordre til, at man tager et kig på ifla.org og til at følge med i IFLA’s aktiviteter og nyhedsbrev.

KIRSTEN BOELT, medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og IFLA Governing Board.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...