Inspire. Engage. Enable. Connect

WLIC 2022 i Dublin, IFLA's store verdenskongres, samlede mere end 2.000 delegater fra 96 lande i Convention Center Dublin. Foto: IFLA.

Skrevet af

Kirsten Boelt

15 august, 2022
Download hele magasinet som pdf:

WLIC 2022 og de store IFLA konferencer er tilbage. Kirsten Boelt, dansk medlem af den internationale biblioteksorganisations Governing Board, rapporterer fra konferencen den 26.-29. juli i Dublin og om GB-arbejdet.

Endelig sammen igen – i virkeligheden

IFLA i Dublin var en stor oplevelse for alle deltagere. En af de mest hørte sætninger fra deltagerne var: Nu er vi endelig sammen igen – i virkeligheden. Og der var rigtigt mange deltagere. Det forventede antal var af flere grunde beskedne 1.000, men heldigvis endte deltagertallet på mere end 2.000 fra i alt 96 lande. Desuden deltog 496 virtuelt. 

Et rigtig godt resultat, når man tager i betragtning at flere lande stadig kæmper med covid-19, flere har vanskeligheder med at få visum, og så er der også den forfærdelige krig i Ukraine – og herudover var konferencen af logistiske grunde rykket til juli modsat normalt august måned.

På trods af verdens mange alvorlige problemer eller måske derfor, oplevede jeg en stor vilje til samarbejde, forståelse for hinanden og en umiddelbar imødekommenhed i forhold til at dele erfaringer, dele nye udviklingsmuligheder og i det hele taget en iver for at tale med hinanden på tværs af sprog og nationalitet. De 166 forskelligartede møder, faglige sessioner og aktiviteter er et klart vidnesbyrd om, at IFLA fortsat er stedet for international biblioteksudvikling ved siden af det vigtige lobby-arbejde, organisationen varetager i forhold til bl.a. UNESCO og FN generelt, og i de enkelte regioner og lande.

”Prisoner of hope” og Ukraine

Et par af mine store oplevelser på konferencen var åbningsceremonien. Her blev den irske kultur, musik og dans præsenteret fejende flot, og et absolut højdepunkt var keynote-taler Mary Robinson. Den tidligere premierminister i Irland talte om klimakrisen og de store udfordringer vi alle står overfor, især lagde hun vægt på den rolle, vi alle spiller, når vi er stille og og roligt med vores levevis fastholder skaderne på klimaet.

Opfordringen fra Mary Robinson var meget klar i forhold til at stoppe brugen fossile brændstoffer, nemlig at den skal ske retfærdigt også i forhold til de mange, der arbejder i de fossile industrier. Mary Robinson sluttede med den enorme vigtighed, der ligger i at bevare håbet som energikilde til handling:  ”I am a prisoner of hope”, lød slutreplikken.

En anden rørende og rystende oplevelse var IFLA’s europæiske komités session om krigen i Ukraine. Forfærdelige vidnesbyrd om krigens konsekvenser for befolkningen og herunder også kulkturliv og de mange biblioteker, der er jævnet mere eller mindre med jorden. Med et stærkt opråb fra Oksana Boiarynova, den Ukrainske biblioteksforening, om at fortsætte og øge støtten til landet.

Governing Board under pres

Gennem foråret har Governing Board været optaget af flere problemstillinger vedrørende afskedigelse af den tidligere general-sekretær, valg af ny kasserer og president-elect og i forhold til mange rygter og spørgsmål om organisationens ledelse og finanser. Også IFLA’s forhold til SIGL (Stichting IFLA Global Libraries*) er der stillet mange spørgsmål til. 

Det har været et turbulent forår i GB, og jeg er helt sikker på, at flere medlemmer har undret sig over, hvad der egentlig skete i IFLA. Mange af disse spørgsmål blev rejst overfor GB i et brev fra en lang række grupper og enkeltpersoner i IFLA i juli herunder af den Europæiske division. Kritikken går bl.a. på manglende information om GB’s aktiviteter for at bedre arbejdsmiljø i hovedhvarteret, manglende gennemsigtighed om relationen til SIGL og i det hele taget en manglende vilje til at lytte til medlemmerne. Det kan vi naturligvis ikke sidde overhørig. 

Out in the Open

“Out in the Open” sessionen var styret af Honorary Member Winston Tabb. Til venstre Halo Locher, kst. generalsekretær-delegat, og Barbara Lison, IFLA præsident. Til højre Governing Board-medlem Kirsten Boelt og nyvalgt IFLA Treasurer Jaap Naber. Foto: IFLA.

På en særlig session, ”Out in the Open” torsdag den 29. juli, var der mulighed for at høre både præsident og interimledelse svare på spørgsmål. Man kan roligt sige at sessionen blev et tilløbsstykke, hvilket jeg er meget glad for, da det er utrolig vigtigt at arbejde med at gøre kommunikationen bedre og tydeligere og ikke mindst arbejde på en fælles retning for IFLA’s fremtid, som hviler på gensidig tillid og forståelse.

Præsident Barbara Lison fremlagde de tiltag, der allerede er foretaget bl.a. omkring hovedkvarteret, hvor den konstituerede leder har forbedret organisationen, styrket ledelsen og sikret en bedre kommunikation på tværs af organisationen. Noget som personalet allerede har udtrykt tilfredshed med.

Med hensyn til IFLA-økonomien er der nu antaget en ny revisor. Ikke fordi der var noget at komme efter hos den tidligere, men fordi det er kutyme at skifte med regelmæssige mellemrum. Netop økonomien var der mange spørgsmål til, også til hvordan forholdet mellem SIGL* og IFLA er.

Egentlig er det enkelt, idet der er tale om to af hinanden uafhængige foreninger, hvor den ene, SIGL, er giveren, og IFLA er modtageren af midler, og mellem de to er der lavet en fælles aftale. Med en generalsekretær, som er frataget sine opgaver og hvor vi venter på en afgørelse i forhold til prisen for afskedigelsen, er der selvfølgelig fortsat ikke helt ro på alle linjer. Sessionen var dog med til at afklare sammenhænge, dementere rygter og fake-news. Gense både denne særlige session, åbning, lukning og andet på https://lnk.dk/ceea.

GB arbejder ihærdigt med at genskabe tilliden til ledelsen og med en plan, som retter op på bl.a. informationsniveauet. Den fremlægges på generalforsamlingen den 25. august (i Haag/online), hvor debatten fortsætter.

KIRSTEN BOELT, medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og af IFLA’s styrende organ, Governing Board.

* Stichting IFLA Global Libraries: Fondens formål er at styrke biblioteksområdet og give folkebiblioteker mulighed for at forbedre folks liv og understøtte væksten af bæredygtige samfund. Fondes midler er skænket af Bill og Melinda Gates Foundation, og yder 1.5 mio. euros til IFLA pr. år i 10 år.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...