IFLA Update

Skrevet af

Kirsten Boelt

14. februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

December i Haag lød måske ikke som en mulighed i en coronatid med på det tidspunkt en ny nedlukning, men det lykkedes omtrent halvdelen af medlemmerne i IFLA’s styrende organ, Governing Board, at møde personligt op til mødet bl.a. undertegnede. Andre medlemmer fra bl.a. Sydafrika, Japan, Mexico deltog digitalt, og det fungerede helt OK.

Verdenskongressen rykket frem til juli
Vi havde flere vigtige sager på dagsordenen foruden diverse opdateringer fra arbejdet i de mange komiteer og udvalg. Selve 2022 Ifla konferencen, WLIC 2022, var et vigtigt punkt, og vi skulle beslutte, om der for første gang i to år igen skal satses på en fysisk konference i dagene 26. til 29. juli i Dublin. Ganske vist er covid-19 situationen ikke allevegne under kontrol og Omikron fortsat i fuldt flor, men vi håber og tror, at mange deltagere kan komme til Dublin.

Følg med på https://2022.ifla.org og læg mærke til det foreløbige program, deadlines for posters, oplæg til sessioner mm. De nordiske landes fælles session, Nordic Caucus, ligger mandag den 25. juli, aftenen før selve konferencen begynder.

De danske biblioteker har meget spændende biblioteksudvikling at byde ind med, så overvej om ikke I skal med til årets konference.

Knowledge Rights 21 Programme
Ikke mange har formentlig hørt om Knowledge Rights 21 programmet, et program som er særdeles vigtigt for bibliotekerne i forhold til at sikre digitale tilbud. I maj 2021 underskrev IFLA en kontrakt med Arcadia Fonden med henblik på at gennemføre et program over tre år med et budget på omkring 3 mio. EURO. Arcadia hedder den engelske fond, der støtter arbejdet med bevarelse af kulturarv og øget tilgængelighed til viden, og fonden har støttet programmet med de 3 mio. EURO. Programmet skal fokusere på at fremme adgang til viden, kultur og uddannelse i digital form samt styrke kompetenceudvikling i forhold til at kunne advokere for den frie adgang.

Programmet er centreret i Europa. IFLA er partner i programmet sammen med LIBER, den europæiske forening for forsknings- og universitetsbiblioteker, og SPARC Europe, der er en hollandsk fond der arbejder for fri adgang til forskningsresultater og uddannelse. IFLA står for at ansætte personale og i det hele taget for den generelle ledelsessupport.

Det er et ikke helt ukompliceret arbejder, der starter nu, og interessant er det, at EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, ikke er med som partner. Dette forhold er blevet rejst fra flere sider i Governing Board, og spørgsmålet vil løbende blive rejst, for det er vigtigt og nødvendigt, at det nye initiativ spiller sammen med de allerede opnåede resultater og i det hele taget bliver koordineret med EBLIDA’s aktiviteter. IFLA forsikrer gentagne gange, at EBLIDA vil være med i arbejdet, og heldigvis har vi i Danmark rigtige gode samarbejdsrelationer til EBLIDA, hvor Andrew Cranfield sidder i Executive Committee for Danmarks Biblioteksforening.

Fokusområder 2022
2022 bliver året, hvor IFLA’s nye struktur er fuldt implementeret, og derfor er konsolidering vigtig. De nye regionale kommitteer skal i gang, ligesom vi i det nye Governing Board skal finde en arbejdsrytme med virtuelle og fysiske møder. Derfor hedder overskrifterne blandt andet: Implementering af den nye strategi og nye struktur, gennemføre en succesfuld Dublin-konference, opnå større bæredygtighed, forbedre IFLA’s kommunikation, effektiv advokering for bibliotekerne, skaffe flere medlemmer og sidst men ikke mindst fortsat inspirere bibliotekernes praksis og udvikling.

Der ligger en lang række handlinger i halen på fokusområderne, og jeg tror et er sikkert: Governing Board kommer løbende til at prioritere opgaverne, for der er ikke mandskab i IFLA HQ (Head-quarters i Haag) til at løse alle opgaverne på listen.

Jeg vil opfordre alle interesserede til at tjekke IFLA.org med jævne mellemrum. Siden er opdateret og spændende, og den er meget nem at navigere rundt på.

KIRSTEN BOELT, Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og siden sommeren 2021 medlem af IFLA Governing Board

 

 

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...