IFLA Update

Skrevet af

14. februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

December i Haag lød måske ikke som en mulighed i en coronatid med på det tidspunkt en ny nedlukning, men det lykkedes omtrent halvdelen af medlemmerne i IFLA’s styrende organ, Governing Board, at møde personligt op til mødet bl.a. undertegnede. Andre medlemmer fra bl.a. Sydafrika, Japan, Mexico deltog digitalt, og det fungerede helt OK.

Verdenskongressen rykket frem til juli
Vi havde flere vigtige sager på dagsordenen foruden diverse opdateringer fra arbejdet i de mange komiteer og udvalg. Selve 2022 Ifla konferencen, WLIC 2022, var et vigtigt punkt, og vi skulle beslutte, om der for første gang i to år igen skal satses på en fysisk konference i dagene 26. til 29. juli i Dublin. Ganske vist er covid-19 situationen ikke allevegne under kontrol og Omikron fortsat i fuldt flor, men vi håber og tror, at mange deltagere kan komme til Dublin.

Følg med på https://2022.ifla.org og læg mærke til det foreløbige program, deadlines for posters, oplæg til sessioner mm. De nordiske landes fælles session, Nordic Caucus, ligger mandag den 25. juli, aftenen før selve konferencen begynder.

De danske biblioteker har meget spændende biblioteksudvikling at byde ind med, så overvej om ikke I skal med til årets konference.

Knowledge Rights 21 Programme
Ikke mange har formentlig hørt om Knowledge Rights 21 programmet, et program som er særdeles vigtigt for bibliotekerne i forhold til at sikre digitale tilbud. I maj 2021 underskrev IFLA en kontrakt med Arcadia Fonden med henblik på at gennemføre et program over tre år med et budget på omkring 3 mio. EURO. Arcadia hedder den engelske fond, der støtter arbejdet med bevarelse af kulturarv og øget tilgængelighed til viden, og fonden har støttet programmet med de 3 mio. EURO. Programmet skal fokusere på at fremme adgang til viden, kultur og uddannelse i digital form samt styrke kompetenceudvikling i forhold til at kunne advokere for den frie adgang.

Programmet er centreret i Europa. IFLA er partner i programmet sammen med LIBER, den europæiske forening for forsknings- og universitetsbiblioteker, og SPARC Europe, der er en hollandsk fond der arbejder for fri adgang til forskningsresultater og uddannelse. IFLA står for at ansætte personale og i det hele taget for den generelle ledelsessupport.

Det er et ikke helt ukompliceret arbejder, der starter nu, og interessant er det, at EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, ikke er med som partner. Dette forhold er blevet rejst fra flere sider i Governing Board, og spørgsmålet vil løbende blive rejst, for det er vigtigt og nødvendigt, at det nye initiativ spiller sammen med de allerede opnåede resultater og i det hele taget bliver koordineret med EBLIDA’s aktiviteter. IFLA forsikrer gentagne gange, at EBLIDA vil være med i arbejdet, og heldigvis har vi i Danmark rigtige gode samarbejdsrelationer til EBLIDA, hvor Andrew Cranfield sidder i Executive Committee for Danmarks Biblioteksforening.

Fokusområder 2022
2022 bliver året, hvor IFLA’s nye struktur er fuldt implementeret, og derfor er konsolidering vigtig. De nye regionale kommitteer skal i gang, ligesom vi i det nye Governing Board skal finde en arbejdsrytme med virtuelle og fysiske møder. Derfor hedder overskrifterne blandt andet: Implementering af den nye strategi og nye struktur, gennemføre en succesfuld Dublin-konference, opnå større bæredygtighed, forbedre IFLA’s kommunikation, effektiv advokering for bibliotekerne, skaffe flere medlemmer og sidst men ikke mindst fortsat inspirere bibliotekernes praksis og udvikling.

Der ligger en lang række handlinger i halen på fokusområderne, og jeg tror et er sikkert: Governing Board kommer løbende til at prioritere opgaverne, for der er ikke mandskab i IFLA HQ (Head-quarters i Haag) til at løse alle opgaverne på listen.

Jeg vil opfordre alle interesserede til at tjekke IFLA.org med jævne mellemrum. Siden er opdateret og spændende, og den er meget nem at navigere rundt på.

KIRSTEN BOELT, Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab og siden sommeren 2021 medlem af IFLA Governing Board

 

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...