Indlæg af Kirsten Boelt

A global vision with local impact

IFLA konferencen i Columbus er vel overstået, og det overvejende indtryk af de mange møder og ikke mindst generalforsamlingen er, at IFLA står overfor en ny og spændende ...

I stadig front for DB – Lone Knakkergaard

På vegne af Danmarks Biblioteksforening vil jeg gerne sige dig en stor og varm tak for dit store engagement og arbejde i foreningen gennem mange år. Du har ydet en kæmpe ...

Nyt syn på biblioteksbrugerne

Bogen tager et langt teoretisk afsæt, som er en forudsætning for at forstå de metaforer, der er bogens fokus, og som CGJ går i dybden med. Bogen behandler både forsknings- og ...

Ny IFLA 2016-2021 Strategi søsat. Nu venter det hårde arbejde

Første møde som medlem af IFLA’s styrelse, Governing Board, foregik stille og roligt. Med den nye præsident, Donna Scheeder, tidligere USA Library of Congress, som ...

Styrk børn og unge på nettet – og med kreative aktivitetsrammer

Social media, children and young people @ the library–guidelines on safety, privacy and online behavior er titlen på de guidelines, som sektionen har arbejdet med de sidste ...

IFLA og sikkert internet for børn og unge

På den netop overståede IFLA årskongres 2014 i Lyon præsenterede Sektionen for bibliotekstilbud til børn og unge nye guidelines for sikker adfærd på nettet for børn og ...

Hvad er et centralbibliotek?

Staten driver flere biblioteker: Det kgl. Bibliotek, landets nationalbibliotek med pligtaflevering, og NOTA, bibliotek for syns- og læsehandicappede samt Statsbiblioteket. Staten ...

Udenlandsk litteratur ud på hylderne i ekspresfart

1. januar i år startede landets seks centralbiblioteker med at indkøbe udenlandsk litteratur i fællesskab.  For at give en hurtigere service og bl.a. undgå unødvendige ...

DB – din og min bibliotekspolitiske platform

Danmarks Biblioteksforening, DB, er en proaktiv debatskabende organisation for folkebibliotekerne. En forening, der kæmper for og udøver indflydelse på bibliotekspolitikken og ...