Styrk børn og unge på nettet – og med kreative aktivitetsrammer

Skrevet af

Kirsten Boelt

13 oktober, 2014

Social media, children and young people @ the library–guidelines on safety, privacy and online behavior er titlen på de guidelines, som sektionen har arbejdet med de sidste års tid, – og tidligere omtalt her i bladet.

Børn og tryghed på nettet
Det vigtigste budskab i de nye guidelines er: At bibliotekerne spiller en vigtig rolle, både i forhold til børn og forældre. Det gælder både i forhold til at give adgang og i forhold til at vejlede og give gode råd. Bibliotekets rolle i praksis er blandt andet derfor:

•  At give adgang til internettet og de sociale medier
•  Lære børnene om sikkerhed og online adfærd
•  Give information, instruktion og informationsmateriale til forældrene
•  Hjælpe børn og forældre med at håndtere problematiske situationer
•  Formidle klar information omkring lovgivning.

De nye guidelines kan læses på www.ifla.org/node/8937?og=51. Sektionens medlemmer modtager gerne kommentarer og nye vinkler, så guidelines kan være så opdaterede som muligt.

Unge, makerspaces og biblioteker
Vi ser rigtig mange nye tiltag i forhold til at inddrage børn og unge i bibliotekernes aktiviteter for tiden, ligesom der også opstår nye og interessante måder at skabe bibliotekstilbud på sammen med de unge. På konferencen blev der præsenteret flere bud, især i den session der hed: Libraries creating content for/with children and young adults.

Et eksempel var fra byen Hattula i Finland, hvor de har et helt fantastisk ‘makerspace’ i biblioteket. De unge laver trailere for de bøger, de bedst kan lide, laver animationer og små film. Brugen af mobil teknologi i forhold til at skabe indhold med børn og unge er blevet en integreret del af deres arbejde, og de har bygget et makerspace med 3D printere og robotter i biblioteket i løbet af sommeren 2013.

Der var også et dansk oplæg fra Karen Siercke, Hyggefactory, som har hjemsted i København. Sammen med bl.a. Frederiksbergs og Københavns og 20 andre biblioteker har man udarbejdet et tilbud, som udfordrer de unge til at eksperimentere med deres egen kreativitet. Der er skabt en ramme og en plads, så de unge kan arbejde med deres egne udtryk i biblioteksrummet.

Der var derudover andre spændende eksempler fra Kina, USA og også fra Burkina Faso, hvor problematikken er en ganske anden, nemlig at få skabt bøger så børn og unge kan få stimuleret deres læselyst og -evner. Se flere oplæg her: http://conference.ifla.org/ifla80/node/336.

Globale projekter
Sektionen har gennem de sidste fire år arbejdet med projektet Sisterlibraries. Et projekt hvor biblioteker samarbejder på tværs af landegrænser. Det drejer sig ikke kun om, at professionelle arbejder sammen. Flere af samarbejderne har resulteret i, at børn udveksler historier, billeder og meget mere. Det norske Fagforbundet har netop bevilliget midler til Sisterlibraies, som gør det muligt at drive projektet videre.

Et andet projekt, The World Through Pic-ture Books, er mere end en liste over de ti mest velegnede billedbøger fra de deltagende lande, men en udstilling og en række aktiviteter, der kan bruges i bibliotekerne. Billedbøgerne bruges ofte f.eks. af partnerbibliotekerne som afsæt til at snakke om børns vilkår i de forskellige lande.

Tværgående samarbejdsprojekter står højt på børne- og ungesektionens arbejdsprogram. Vi udarbejder desuden guidelines samt udveksler erfaringer og idéer, som kan være med til at udvikle bibliotekstilbuddet. Ikke mindst i de medlemslande, hvor mulighederne er få og midlerne meget små.

Sektionen har en Facebook-side, hvor alle projekter og aktiviteter kan følges: www.facebook.com/#!/IFLACYA.

Kirsten Boelt er Danmarks BIblioteksforenings 2. næstformand og mediechef ved Aalborg Bibliotekerne.

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...