WE ARE IFLA

Skrevet af

Kirsten Boelt

12 oktober, 2021

–  er et IFLA bon mot og udspringer af strategien for 2019-2024. En stærk strategi som på mange måder understreger bibliotekernes betydning for udvikling af demokratiske samfund med oplyste og aktive borgere og IFLA’s arbejde for at markere og synliggøre netop dette.

En veltrimmet verdensorganisation
Nu er IFLA 2021 verdenskonferencen og generalforsamlingen – i august for første gang virtuel – vel overstået. Det nye Governing Board er trådt i funktion, og der ligger en helt ny struktur for arbejdet med den fortsatte implementering af strategien. Med vedtagelse af den nye struktur er IFLA ved en milepæl med en mulighed for en ny begyndelse.

Organisationen er slanket, uden at den faglige tyngde er forsvundet, idet sektionerne, hvor den faglige udvikling sker, fortsat fungerer som faglige netværk for de forskellige dele af bibliotekssystemerne. Det er her, rigtig mange biblioteksansatte fra hele verden er aktive og er med til at skabe bæredygtig biblioteksudvikling på alle niveauer. Her er flere af vores danske kolleger aktive.

Øget regionalt og nationalt indspil
IFLA’s nye struktur indeholder 6 regionale divisioner, som giver mulighed for at arbejde med regionale tiltag og problematikker som også har betydning for de enkelte medlemslande.

Danmark godt repræsenteret i den europæiske division af DB’s formand Steen Bording Andersen. Formålet er som tidligere skrevet i dette blad at skabe en større regional/national forankring og engagement, en mere dynamisk organisation og også større national aktivitet. Den europæiske division er et stærkt organ, som også kan/vil blive en stærk samarbejdspartner til EBLIDA. Strategien og overblik over hele IFLA organisationen kan ses på IFLA’s hjemmeside https://www.ifla.org/professional-units. Den er helt ny og anderledes og meget bedre end den tidligere.  Tjek den ud og den nye præsident Barbara Lisons “20 trends for fremtidens biblioteker”, som på kongressen blev trimmet til 5 hovedtrends.

IFLA Afghanistan Statement
IFLA er bibliotekernes globale røst i mange sammenhænge og også derfor er IFLA en stærk og nødvendig organisation. Som den afgående præsident, Christine Mackenzie fra Australien, sagde i sit afsluttende IFLA Statement om Afghanistan: “Alongside the international community, IFLA has been watching the events of the past days unfold in Afghanistan closely. Our concern is first and foremost for the people of Afghanistan, particularly those groups that are most vulnerable, including women and girls. We join our voice to the global call for the human rights of all Afghan citizens to be respected and upheld. As the voice of the global library field, we put particular emphasis on the right to education and access to information, freedom of opinion and expression, and cultural rights for all.” Læs teksten på kortlink.dk/ifla/2d9ke.

UNESCO Public Library Manifesto
IFLA arbejder som sagt med bibliotekernes placering og betydning i samfundet – uanset hvor i verden vi vender blikket – og arbejdet rækker ud i mange forskellige retninger. Lige fra at lave guidelines i forhold til diverse bibliotekstilbud og standarter til at arbejde med de store FN organisationer. Vi kender alle FN’s udviklingsmål, hvor også IFLA udførte et stort lobbyarbejde for at få betydningen af oplyste borgere, retten til information og viden med ind i målene.

Senest har IFLA sammen med UNESCO nyudgivet The IFLA/ UNESCO Public Library Manifesto, hvor bibliotekernes vitale betydning for uddannelse, kultur og information understreges, ligesom bibliotekerne er essentielle rolle for at skabe fred og velfærd. Et virkelig stærkt manifest. Flere danske biblioteksfolk vil måske tænke, at det er knap så relevant for de danske bibliotekerne, men jeg vil nu påstå, at det er helt nødvendigt en gang imellem at stå på den høje taburet og tage den dybere mening med bibliotekernes betydning frem og sige den højt. Og netop nu hvor vi står overfor et kommunalvalg, er det helt på sin plads at tage de store ord frem.

Danske holdninger og indflydelse
Hvordan skal vi sikre en danske stemme ind i IFLA og i øvrigt også i EBLIDA, hvor Andrew Cranfield er med i bestyrelsen? Det er supervigtigt, at vi taler sammen, skaber en fælles retning i vores arbejde og koordinerer de forskellige tiltag og udtalelser.

Jeg glæder mig til arbejdet i Governing Board i IFLA, glæder mig til at have dialog med DB om hvordan den danske stemme skal lyde og hvilken retning jeg skal arbejde i. Der er mange danske biblioteksfolk, som er aktive i internationale sammenhænge, og dem vil jeg og DB gerne i dialog med. Dels for at sparre og lære at hinanden erfaringer men også for at drøfte hvordan vi måske kan have en ”dansk indflydelse” på den bibliotekspolitiske arena. Hvordan det kan lade sig gøre er en overvejelse værd.
 

KIRSTEN BOELT, mMedlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab  ogog nyvalgt medlem af IFLA’s styrende organ for DB.

Fra 20 trends til fem prioriteringer: “Libraries Building a Sustainable Future”

Barbara Lison’s slogan som ny præsident er “Libraries Building a Sustain-able Future,” og de fem hovedtrends vil afspejle sig i IFLA-arbejdet i de kommende to år frem til 2023. Barbara Lison, ny IFLA præsident og før biblioteksdirektør i Bremen, afsluttede verdenskongressen den 19. august i år med et kig ind i fremtiden på den teknologi og de tendenser, der vil præge bibliotekerne globalt ud fra ”20 Trends for Discussion”.

På kongressen blev de 20 tendenser, oprindelig identificeret gennem en større undersøgelse, til følgende fem fokus og indsatsområder:

•  Virtual is here to stay: Patrons continue to prefer accessing library services remotely, putting into question the value of physical spaces and offerings.
•  Diversity gets taken seriously: A growing awareness of the xistence and effects of discrimination will lead to radical reforms to our collections, services, and practices.
•  An environmental reckoning: Climate change brings new threats to libraries and the communities they serve, forcing radical adaptation to avoid disaster.
•  Lifelong learning expands: Because jobs for life no longer exist, more people need to retrain throughout their lives. Libraries respond with learning activities.
•  Inequalities deepen: Technology creates new possibilities for those with access, but the digital divide grows without strong     action.

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...