I stadig front for DB – Lone Knakkergaard

Skrevet af

Kirsten Boelt

11 april, 2016

På vegne af Danmarks Biblioteksforening vil jeg gerne sige dig en stor og varm tak for dit store engagement og arbejde i foreningen gennem mange år. Du har ydet en kæmpe indsats for de danske bibliotekers fælles sag.

Jeg lærte dig at kende, da vi kom i DB Forretningsudvalg. Dengang arbejdede du som førstebibliotekar på Statsbiblioteket, og det var rigtig fint at have en kollega med netop fra SB, som blandt andet er overbygning for folkebibliotekerne i landet. Der gik ikke lang tid, inden chefjobbet her på Vejle Centralbibliotek
blev ledigt, og så skiftede du hertil. Et job som så ud til at passe rigtig godt til dig!

Vi har siddet i DB Forretningsudvalg sammen i flere valgperioder. Også med dig som faglig næstformand fra 2004 til 2009, hvor jeg fik faklen. Her var du synlig, aktiv i rigtigt mange sammenhænge, og du har været fantastisk god at samarbejde med i mange sager. Det er meget kendetegnende for dit engagement i bibliotekssagen og i DB, at du fortsatte arbejdet i DB’s repræsentantskab efter din næstformandstid.

Du har desuden været aktiv i mange råd og nævn, ofte som DB’s repræsentant. Vi har begge været med i Det Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Her var du altid super velforberedt og i stand til at se perspektiver i ansøgningerne og lige så vigtigt
– at holde kursen i forhold til de forskellige indsatsområder. Det har været en stor fornøjelse og en stor inspiration at arbejde sammen med dig.

Også på den internationale scene har du bevæget dig, sidst som DB’s repræsentant i EBLIDA, den europæiske bibliotekslobby organisation. Her har
copyright generelt og især adgang til digitalt indhold været i fokus. Det er ikke et nemt område, du har blandt andet beskrevet problematikkerne i
Danmarks Biblioteker. Dit arbejde i EBLIDA var vigtigt, da den danske røst ind i copyright-debatten er helt nødvendig. Nu har formand for DB, Steen B.
Andersen, overtaget stafetten og fortsætter arbejdet.

Det er egentlig svært huske alle de områder, vi har arbejdet sammen på. Men et står meget klart for mig: Dit overblik, dit mod, din arbejdsomhed og din redelighed. Det lyder alvorligt alt sammen, men det har også været sjovt – du har humoren med dig, og du har et godt grin!
Du har virkelig været med til at skubbe meget udvikling i gang, både i Vejle og på det nationale plan. Tak for det! Du ønskes et dejligt liv, fyldt med spændende indhold og tid til at smække benene op ind imellem.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...