I stadig front for DB – Lone Knakkergaard

Skrevet af

Kirsten Boelt

11 april, 2016

På vegne af Danmarks Biblioteksforening vil jeg gerne sige dig en stor og varm tak for dit store engagement og arbejde i foreningen gennem mange år. Du har ydet en kæmpe indsats for de danske bibliotekers fælles sag.

Jeg lærte dig at kende, da vi kom i DB Forretningsudvalg. Dengang arbejdede du som førstebibliotekar på Statsbiblioteket, og det var rigtig fint at have en kollega med netop fra SB, som blandt andet er overbygning for folkebibliotekerne i landet. Der gik ikke lang tid, inden chefjobbet her på Vejle Centralbibliotek
blev ledigt, og så skiftede du hertil. Et job som så ud til at passe rigtig godt til dig!

Vi har siddet i DB Forretningsudvalg sammen i flere valgperioder. Også med dig som faglig næstformand fra 2004 til 2009, hvor jeg fik faklen. Her var du synlig, aktiv i rigtigt mange sammenhænge, og du har været fantastisk god at samarbejde med i mange sager. Det er meget kendetegnende for dit engagement i bibliotekssagen og i DB, at du fortsatte arbejdet i DB’s repræsentantskab efter din næstformandstid.

Du har desuden været aktiv i mange råd og nævn, ofte som DB’s repræsentant. Vi har begge været med i Det Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Her var du altid super velforberedt og i stand til at se perspektiver i ansøgningerne og lige så vigtigt
– at holde kursen i forhold til de forskellige indsatsområder. Det har været en stor fornøjelse og en stor inspiration at arbejde sammen med dig.

Også på den internationale scene har du bevæget dig, sidst som DB’s repræsentant i EBLIDA, den europæiske bibliotekslobby organisation. Her har
copyright generelt og især adgang til digitalt indhold været i fokus. Det er ikke et nemt område, du har blandt andet beskrevet problematikkerne i
Danmarks Biblioteker. Dit arbejde i EBLIDA var vigtigt, da den danske røst ind i copyright-debatten er helt nødvendig. Nu har formand for DB, Steen B.
Andersen, overtaget stafetten og fortsætter arbejdet.

Det er egentlig svært huske alle de områder, vi har arbejdet sammen på. Men et står meget klart for mig: Dit overblik, dit mod, din arbejdsomhed og din redelighed. Det lyder alvorligt alt sammen, men det har også været sjovt – du har humoren med dig, og du har et godt grin!
Du har virkelig været med til at skubbe meget udvikling i gang, både i Vejle og på det nationale plan. Tak for det! Du ønskes et dejligt liv, fyldt med spændende indhold og tid til at smække benene op ind imellem.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...