I stadig front for DB – Lone Knakkergaard

Skrevet af

11. april, 2016

På vegne af Danmarks Biblioteksforening vil jeg gerne sige dig en stor og varm tak for dit store engagement og arbejde i foreningen gennem mange år. Du har ydet en kæmpe indsats for de danske bibliotekers fælles sag.

Jeg lærte dig at kende, da vi kom i DB Forretningsudvalg. Dengang arbejdede du som førstebibliotekar på Statsbiblioteket, og det var rigtig fint at have en kollega med netop fra SB, som blandt andet er overbygning for folkebibliotekerne i landet. Der gik ikke lang tid, inden chefjobbet her på Vejle Centralbibliotek
blev ledigt, og så skiftede du hertil. Et job som så ud til at passe rigtig godt til dig!

Vi har siddet i DB Forretningsudvalg sammen i flere valgperioder. Også med dig som faglig næstformand fra 2004 til 2009, hvor jeg fik faklen. Her var du synlig, aktiv i rigtigt mange sammenhænge, og du har været fantastisk god at samarbejde med i mange sager. Det er meget kendetegnende for dit engagement i bibliotekssagen og i DB, at du fortsatte arbejdet i DB’s repræsentantskab efter din næstformandstid.

Du har desuden været aktiv i mange råd og nævn, ofte som DB’s repræsentant. Vi har begge været med i Det Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Her var du altid super velforberedt og i stand til at se perspektiver i ansøgningerne og lige så vigtigt
– at holde kursen i forhold til de forskellige indsatsområder. Det har været en stor fornøjelse og en stor inspiration at arbejde sammen med dig.

Også på den internationale scene har du bevæget dig, sidst som DB’s repræsentant i EBLIDA, den europæiske bibliotekslobby organisation. Her har
copyright generelt og især adgang til digitalt indhold været i fokus. Det er ikke et nemt område, du har blandt andet beskrevet problematikkerne i
Danmarks Biblioteker. Dit arbejde i EBLIDA var vigtigt, da den danske røst ind i copyright-debatten er helt nødvendig. Nu har formand for DB, Steen B.
Andersen, overtaget stafetten og fortsætter arbejdet.

Det er egentlig svært huske alle de områder, vi har arbejdet sammen på. Men et står meget klart for mig: Dit overblik, dit mod, din arbejdsomhed og din redelighed. Det lyder alvorligt alt sammen, men det har også været sjovt – du har humoren med dig, og du har et godt grin!
Du har virkelig været med til at skubbe meget udvikling i gang, både i Vejle og på det nationale plan. Tak for det! Du ønskes et dejligt liv, fyldt med spændende indhold og tid til at smække benene op ind imellem.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...