Ny IFLA 2016-2021 Strategi søsat. Nu venter det hårde arbejde

Skrevet af

22. november, 2015

Første møde som medlem af IFLA’s styrelse, Governing Board, foregik stille og roligt. Med den nye præsident, Donna Scheeder, tidligere USA Library of Congress, som indbød os alle til debat, kom vi godt i gang med arbejdet. Præsentationsrunden afslørede, at mange af mine nye kolleger repræsenterer imponerende kompetencer fra den akademiske bilbioteksverden, mens vi kun er nogle få stykker fra folkebibliotekerne. Så vi skal derfor være ekstra aktive og skarpe.

Under opgavefordelingen og GB fordelingen af udvalgsposter, blev jeg valgt til IFLAs Professional Committee. Det er jeg meget glad for. Derigennem kan jeg være med til at præge IFLA i forhold til, hvordan og hvad divisionerne og de mange fagsektioner og deres standing committees skal have fokus på. Traditionelt har Danmark været optaget af de to særligt politisk orienterede komitéer: FAIFE (ytringsfrihed og retten til viden) og CLM (copyright), begge etableret i 1997, da Danmark var vært for IFLA-kongressen. Desværre var der rift om pladserne, så at sidde her må jeg gå efter, hvis jeg stiller op til en to-årig fase mere i stil med Kent Skov Andreasen fra Odense Centralbibliotek, som netop er trådt ud efter fire års vigtigt GB-arbejde. FAIFE gik til Victoria Owen, Canada, og CLM til Frederick Zandt fra USA, som hele sin karriere har arbejdet med copyright. Det giver god mening.

IFLA-arbejdet sker i høj grad gennem strategiske målsætninger som f.eks. Lyon Declaration 2014, en optakt til FNs 2030 mål. Den nye IFLA Strategic Plan 2016-2021 omfatter fire overordnede såkaldte Strategic Directions: Libraries in Society, Information and Knowledge, Culture Heritage og Capacity Building. Hver af disse har et sæt prioriteringsmål, Key Initiatives, gældende to år af gangen. I GB udpegede vi også, hvem der skal arbejde med hvad. Her kom jeg med i Libraries in Society – og skal i øvrigt sidde i en arbejdsgruppe om udvikling af biblioteksforeninger. Så det hænger rigtig godt sammen med vores arbejde i DB.

Vi skal bl.a. drøfte, hvordan man kan give biblioteker og bibliotekarer en stærkere stemme på globalt plan, men også i national kontekst. Det skal ske ved at udvikle en fælles advocacy-dagsorden. Det handler om at styrke IFLA-medlemmers evne til mere bredt og effektivt offentligt at kæmpe bibliotekernes sag og slå til lyd for biblioteker som centrale aktører i politiske, økonomiske og sociale forandringer.

I december tager vi for alvor arbejdshandskerne på, når GB mødes i IFLA-hovedkvarteret i Haag den 7. til 9. december.
Følg med på www.ifla.org/news/all.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...