Ny IFLA 2016-2021 Strategi søsat. Nu venter det hårde arbejde

Skrevet af

Kirsten Boelt

22 november, 2015

Første møde som medlem af IFLA’s styrelse, Governing Board, foregik stille og roligt. Med den nye præsident, Donna Scheeder, tidligere USA Library of Congress, som indbød os alle til debat, kom vi godt i gang med arbejdet. Præsentationsrunden afslørede, at mange af mine nye kolleger repræsenterer imponerende kompetencer fra den akademiske bilbioteksverden, mens vi kun er nogle få stykker fra folkebibliotekerne. Så vi skal derfor være ekstra aktive og skarpe.

Under opgavefordelingen og GB fordelingen af udvalgsposter, blev jeg valgt til IFLAs Professional Committee. Det er jeg meget glad for. Derigennem kan jeg være med til at præge IFLA i forhold til, hvordan og hvad divisionerne og de mange fagsektioner og deres standing committees skal have fokus på. Traditionelt har Danmark været optaget af de to særligt politisk orienterede komitéer: FAIFE (ytringsfrihed og retten til viden) og CLM (copyright), begge etableret i 1997, da Danmark var vært for IFLA-kongressen. Desværre var der rift om pladserne, så at sidde her må jeg gå efter, hvis jeg stiller op til en to-årig fase mere i stil med Kent Skov Andreasen fra Odense Centralbibliotek, som netop er trådt ud efter fire års vigtigt GB-arbejde. FAIFE gik til Victoria Owen, Canada, og CLM til Frederick Zandt fra USA, som hele sin karriere har arbejdet med copyright. Det giver god mening.

IFLA-arbejdet sker i høj grad gennem strategiske målsætninger som f.eks. Lyon Declaration 2014, en optakt til FNs 2030 mål. Den nye IFLA Strategic Plan 2016-2021 omfatter fire overordnede såkaldte Strategic Directions: Libraries in Society, Information and Knowledge, Culture Heritage og Capacity Building. Hver af disse har et sæt prioriteringsmål, Key Initiatives, gældende to år af gangen. I GB udpegede vi også, hvem der skal arbejde med hvad. Her kom jeg med i Libraries in Society – og skal i øvrigt sidde i en arbejdsgruppe om udvikling af biblioteksforeninger. Så det hænger rigtig godt sammen med vores arbejde i DB.

Vi skal bl.a. drøfte, hvordan man kan give biblioteker og bibliotekarer en stærkere stemme på globalt plan, men også i national kontekst. Det skal ske ved at udvikle en fælles advocacy-dagsorden. Det handler om at styrke IFLA-medlemmers evne til mere bredt og effektivt offentligt at kæmpe bibliotekernes sag og slå til lyd for biblioteker som centrale aktører i politiske, økonomiske og sociale forandringer.

I december tager vi for alvor arbejdshandskerne på, når GB mødes i IFLA-hovedkvarteret i Haag den 7. til 9. december.
Følg med på www.ifla.org/news/all.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...