Ny IFLA 2016-2021 Strategi søsat. Nu venter det hårde arbejde

Skrevet af

22. november, 2015

Første møde som medlem af IFLA’s styrelse, Governing Board, foregik stille og roligt. Med den nye præsident, Donna Scheeder, tidligere USA Library of Congress, som indbød os alle til debat, kom vi godt i gang med arbejdet. Præsentationsrunden afslørede, at mange af mine nye kolleger repræsenterer imponerende kompetencer fra den akademiske bilbioteksverden, mens vi kun er nogle få stykker fra folkebibliotekerne. Så vi skal derfor være ekstra aktive og skarpe.

Under opgavefordelingen og GB fordelingen af udvalgsposter, blev jeg valgt til IFLAs Professional Committee. Det er jeg meget glad for. Derigennem kan jeg være med til at præge IFLA i forhold til, hvordan og hvad divisionerne og de mange fagsektioner og deres standing committees skal have fokus på. Traditionelt har Danmark været optaget af de to særligt politisk orienterede komitéer: FAIFE (ytringsfrihed og retten til viden) og CLM (copyright), begge etableret i 1997, da Danmark var vært for IFLA-kongressen. Desværre var der rift om pladserne, så at sidde her må jeg gå efter, hvis jeg stiller op til en to-årig fase mere i stil med Kent Skov Andreasen fra Odense Centralbibliotek, som netop er trådt ud efter fire års vigtigt GB-arbejde. FAIFE gik til Victoria Owen, Canada, og CLM til Frederick Zandt fra USA, som hele sin karriere har arbejdet med copyright. Det giver god mening.

IFLA-arbejdet sker i høj grad gennem strategiske målsætninger som f.eks. Lyon Declaration 2014, en optakt til FNs 2030 mål. Den nye IFLA Strategic Plan 2016-2021 omfatter fire overordnede såkaldte Strategic Directions: Libraries in Society, Information and Knowledge, Culture Heritage og Capacity Building. Hver af disse har et sæt prioriteringsmål, Key Initiatives, gældende to år af gangen. I GB udpegede vi også, hvem der skal arbejde med hvad. Her kom jeg med i Libraries in Society – og skal i øvrigt sidde i en arbejdsgruppe om udvikling af biblioteksforeninger. Så det hænger rigtig godt sammen med vores arbejde i DB.

Vi skal bl.a. drøfte, hvordan man kan give biblioteker og bibliotekarer en stærkere stemme på globalt plan, men også i national kontekst. Det skal ske ved at udvikle en fælles advocacy-dagsorden. Det handler om at styrke IFLA-medlemmers evne til mere bredt og effektivt offentligt at kæmpe bibliotekernes sag og slå til lyd for biblioteker som centrale aktører i politiske, økonomiske og sociale forandringer.

I december tager vi for alvor arbejdshandskerne på, når GB mødes i IFLA-hovedkvarteret i Haag den 7. til 9. december.
Følg med på www.ifla.org/news/all.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...