Ny IFLA 2016-2021 Strategi søsat. Nu venter det hårde arbejde

Skrevet af

Kirsten Boelt

22 november, 2015

Første møde som medlem af IFLA’s styrelse, Governing Board, foregik stille og roligt. Med den nye præsident, Donna Scheeder, tidligere USA Library of Congress, som indbød os alle til debat, kom vi godt i gang med arbejdet. Præsentationsrunden afslørede, at mange af mine nye kolleger repræsenterer imponerende kompetencer fra den akademiske bilbioteksverden, mens vi kun er nogle få stykker fra folkebibliotekerne. Så vi skal derfor være ekstra aktive og skarpe.

Under opgavefordelingen og GB fordelingen af udvalgsposter, blev jeg valgt til IFLAs Professional Committee. Det er jeg meget glad for. Derigennem kan jeg være med til at præge IFLA i forhold til, hvordan og hvad divisionerne og de mange fagsektioner og deres standing committees skal have fokus på. Traditionelt har Danmark været optaget af de to særligt politisk orienterede komitéer: FAIFE (ytringsfrihed og retten til viden) og CLM (copyright), begge etableret i 1997, da Danmark var vært for IFLA-kongressen. Desværre var der rift om pladserne, så at sidde her må jeg gå efter, hvis jeg stiller op til en to-årig fase mere i stil med Kent Skov Andreasen fra Odense Centralbibliotek, som netop er trådt ud efter fire års vigtigt GB-arbejde. FAIFE gik til Victoria Owen, Canada, og CLM til Frederick Zandt fra USA, som hele sin karriere har arbejdet med copyright. Det giver god mening.

IFLA-arbejdet sker i høj grad gennem strategiske målsætninger som f.eks. Lyon Declaration 2014, en optakt til FNs 2030 mål. Den nye IFLA Strategic Plan 2016-2021 omfatter fire overordnede såkaldte Strategic Directions: Libraries in Society, Information and Knowledge, Culture Heritage og Capacity Building. Hver af disse har et sæt prioriteringsmål, Key Initiatives, gældende to år af gangen. I GB udpegede vi også, hvem der skal arbejde med hvad. Her kom jeg med i Libraries in Society – og skal i øvrigt sidde i en arbejdsgruppe om udvikling af biblioteksforeninger. Så det hænger rigtig godt sammen med vores arbejde i DB.

Vi skal bl.a. drøfte, hvordan man kan give biblioteker og bibliotekarer en stærkere stemme på globalt plan, men også i national kontekst. Det skal ske ved at udvikle en fælles advocacy-dagsorden. Det handler om at styrke IFLA-medlemmers evne til mere bredt og effektivt offentligt at kæmpe bibliotekernes sag og slå til lyd for biblioteker som centrale aktører i politiske, økonomiske og sociale forandringer.

I december tager vi for alvor arbejdshandskerne på, når GB mødes i IFLA-hovedkvarteret i Haag den 7. til 9. december.
Følg med på www.ifla.org/news/all.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...