Debat søges fortsat! Fortælling fra Røddingmødet.

Skrevet af

14. oktober, 2016

Den 16-17. august havde kulturminister Bertel Haarder inviteret til “Røddingmøde” på Rødding Højskole. Det trak masser af mediespalter i de dage. Selv deltog jeg den ene dag. Ministeren skrev i invitationen, at han i sit første år som kulturminister har oplevet, hvordan kultur og kunst skabes og formidles med hjerte og sjæl – og virkelig har fat i danskerne. Men at den offentlige kasse er under pres – de statslige kulturbudgetter skæres med 600 mio. kroner over de næste fire år – og derfor har vi en fælles opgave: Hvordan får vi mere og bedre kultur ud af færre penge? Ca. 100 aktører, alt fra chefer for nationale kultur-institutioner til filmfolk, folk fra fonde, museer, filmverdenen, kunstnere, meningsdannere, journalister, politikere fra Folketingets Kulturudvalg m.fl., mødte op for at diskutere, hvordan gør man det? Er der noget, der skal vælges fra? Skal man tiltrække fonde og private donorer, skal der være brugerbetaling osv.

Tre temaer satte rammerne: “Kulturpolitikken i horisonten”; en grundlæggende diskussion om kulturpolitikken. “Succeshistorer”; hvordan kan man få succes som kulturinstitution under ændrede samfundsmæssige vilkår og “Kulturen som vækstdriver”; er kulturen nok i sig selv, eller kan den bruges som løftestang for vækst?

Undertegnede var desværre kun med den første dag, fordi kalenderen ikke kunne hænge sammen, og jeg var inviteret til at fortælle om, hvordan bibliotekerne har formået at fastholde brugerne i en tid, hvor digitale tilbud fylder mere og mere, og til at give mit bud på, hvad der skal til for at tilbyde kulturbrugerne det, de efterspørger i en ny tidsalder under hastig forandring. Hvordan gøres innovation til en del af dagligdagen? Hvordan udnyttes de sparsomme ressourcer bedst muligt til at skabe forandring? Hvad kan resten af kulturområdet lære af erfaringerne fra biblioteksområdet? Det var helt sikkert en cadeau til bibliotekerne at være én af succeshistorierne – i mine øjne helt fortjent.

Jeg fortalte om den transformation, bibliotekerne har været igennem på baggrund af omverdensforandringer, og hvordan vi pga. stor ledelsemæssig fokus på at justere tilbud har så stor succes med at lave tilbud, som borgerne siger ja tak til. Og at f.eks. selvbetjening spiller en stor rolle i forhold til at kunne fokusere kræfterne på folkeoplysende aktiviteter i stedet for transaktionelle. Og jeg fortalte om Herning Bibliotekernes måde at udtænke og drive et nyt og moderne folkebibliotek – med flere og bedre tilbud – uanset et skrumpende driftsbudget.

Debatten på dagen blev præget af en skønsom blanding af skælden ud over besparelserne og kunstnernes vilkår. Og skælden ud på besparelserne generelt. Nogle efterlyste klare visioner fra politikerne, andre hyldede armslængdeprincippet. Nogle holdt stædigt fast i status quo. Man råber gerne højt for at fortælle, hvor meget besparelser vil ødelægge for det eksisterende, men man diskuterer tilsyneladende helst ikke gerne, hvordan vi skal udvikle de statslige kunst-, kulturinstitutioner- og ordninger i en nutidig kontekst uanset de færre ressourcer. Atter andre understregede nødvendigheden af, at kulturinstitutionerne skal udvikle sig, og at det godt kan lade sig gøre, hvis man har lidt fantasi og mod. Og nogle mener fortsat, at hovedstaden får for meget i forhold til resten af Danmark. Ministeren har meldt tilbage, at han – trods den spredte fægtning – var glad for mødet. Og at han fik en masse med hjem. Nu går vi så spændt og venter på, hvad der skal ske af nyt på den nationale kulturfront.

Pernille Schaltz, bibliotekschef i Herning

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...