Debat søges fortsat! Fortælling fra Røddingmødet.

Skrevet af

Pernille Schaltz

14 oktober, 2016

Den 16-17. august havde kulturminister Bertel Haarder inviteret til “Røddingmøde” på Rødding Højskole. Det trak masser af mediespalter i de dage. Selv deltog jeg den ene dag. Ministeren skrev i invitationen, at han i sit første år som kulturminister har oplevet, hvordan kultur og kunst skabes og formidles med hjerte og sjæl – og virkelig har fat i danskerne. Men at den offentlige kasse er under pres – de statslige kulturbudgetter skæres med 600 mio. kroner over de næste fire år – og derfor har vi en fælles opgave: Hvordan får vi mere og bedre kultur ud af færre penge? Ca. 100 aktører, alt fra chefer for nationale kultur-institutioner til filmfolk, folk fra fonde, museer, filmverdenen, kunstnere, meningsdannere, journalister, politikere fra Folketingets Kulturudvalg m.fl., mødte op for at diskutere, hvordan gør man det? Er der noget, der skal vælges fra? Skal man tiltrække fonde og private donorer, skal der være brugerbetaling osv.

Tre temaer satte rammerne: “Kulturpolitikken i horisonten”; en grundlæggende diskussion om kulturpolitikken. “Succeshistorer”; hvordan kan man få succes som kulturinstitution under ændrede samfundsmæssige vilkår og “Kulturen som vækstdriver”; er kulturen nok i sig selv, eller kan den bruges som løftestang for vækst?

Undertegnede var desværre kun med den første dag, fordi kalenderen ikke kunne hænge sammen, og jeg var inviteret til at fortælle om, hvordan bibliotekerne har formået at fastholde brugerne i en tid, hvor digitale tilbud fylder mere og mere, og til at give mit bud på, hvad der skal til for at tilbyde kulturbrugerne det, de efterspørger i en ny tidsalder under hastig forandring. Hvordan gøres innovation til en del af dagligdagen? Hvordan udnyttes de sparsomme ressourcer bedst muligt til at skabe forandring? Hvad kan resten af kulturområdet lære af erfaringerne fra biblioteksområdet? Det var helt sikkert en cadeau til bibliotekerne at være én af succeshistorierne – i mine øjne helt fortjent.

Jeg fortalte om den transformation, bibliotekerne har været igennem på baggrund af omverdensforandringer, og hvordan vi pga. stor ledelsemæssig fokus på at justere tilbud har så stor succes med at lave tilbud, som borgerne siger ja tak til. Og at f.eks. selvbetjening spiller en stor rolle i forhold til at kunne fokusere kræfterne på folkeoplysende aktiviteter i stedet for transaktionelle. Og jeg fortalte om Herning Bibliotekernes måde at udtænke og drive et nyt og moderne folkebibliotek – med flere og bedre tilbud – uanset et skrumpende driftsbudget.

Debatten på dagen blev præget af en skønsom blanding af skælden ud over besparelserne og kunstnernes vilkår. Og skælden ud på besparelserne generelt. Nogle efterlyste klare visioner fra politikerne, andre hyldede armslængdeprincippet. Nogle holdt stædigt fast i status quo. Man råber gerne højt for at fortælle, hvor meget besparelser vil ødelægge for det eksisterende, men man diskuterer tilsyneladende helst ikke gerne, hvordan vi skal udvikle de statslige kunst-, kulturinstitutioner- og ordninger i en nutidig kontekst uanset de færre ressourcer. Atter andre understregede nødvendigheden af, at kulturinstitutionerne skal udvikle sig, og at det godt kan lade sig gøre, hvis man har lidt fantasi og mod. Og nogle mener fortsat, at hovedstaden får for meget i forhold til resten af Danmark. Ministeren har meldt tilbage, at han – trods den spredte fægtning – var glad for mødet. Og at han fik en masse med hjem. Nu går vi så spændt og venter på, hvad der skal ske af nyt på den nationale kulturfront.

Pernille Schaltz, bibliotekschef i Herning

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...