Det rette match mellem børn og bibliotekarer

Skrevet af

Kirsten Boelt

18 oktober, 2011
Open the world to library staff and to children. Det kan være en passende overskrift på de aktiviteter, IFLA Section of Libraries for Children and Young Adults stod for på årets IFLA konference i Puerto Rico. Vi arbejder i sektionen meget bredt og har en række relationer til de andre sektioner under IFLA hatten. Desuden samarbejder vi med IBBY (International Board on Books for Young People) omkring projekter og med ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), hvor sektionen kan indstille kandidater til prisen.
 
Besøg på et skolebibliotek på en folkeskole i San Juan var et af punkterne i børnesektiones program. Det er altid meget interessant at bevæge sig ud af konferencecentret og møde det virkelige biblioteksliv. Denne gang var det også en fantastisk oplevelse. Skolebiblioteket, som ses på foto nedenfor, var meget lille, uden midler til at købe materialer for og helt uden pc’er. Men skolebibliotekarerne var i den grad via stærke projekter i stand til at sætte fokus på læsning og sprogligt arbejde. Vi hørte en række oplæg om arbejdet i skolerne/skolebibliotekerne, som satte børnene i gang og skabte lyst til at læse.
Med til historien hører, at der ikke er en læsetradition i Puerto Rico, børn møder ikke litteratur eller bøger, før de kommer i skole. Biblioteksfunktionen løses næs-ten udelukkende af skolebiblioteker, da der er meget få egentlige folkebiblioteker i landet.
 
“Hvordan matcher bibliotekspersonalet udviklingen i børnenes krav og behov til biblioteksbetjening?” – var overskriften på den session, som sektionen afholdte. Fem oplæg kom med hver sit bud på hvordan, heriblandt Finn Wraae fra Odense, som fortalte om www.Boggnas-ker.dk. Sammen med oplæggene fra Chile og Finland var det sessionens mest relevante og spændende. Læs alle oplæg på www. ifla.org.
 
Sisterlibraries er det store projekt, som sektionen arbejder med. Mere end 110 biblioteker verden over har meldt sig som interesserede i at danne par med et andet bibliotek, og der er allerede skabt 20 partnerskaber. Projektet giver alle biblioteker en mulighed for at arbejde internationalt på en nem, billig og meget inspirerende måde. Projektet er endnu i sin vorden, men de biblioteker, der viste, hvordan de arbejder sammen, gav virkelig god inspiration.
Det handler både om, hvordan personalet udveksler erfaringer og idéer, og om hvordan børnene i partnerskabsbibliotekerne går i dialog med hinanden, skriver sammen og laver aktiviteter i fællesskab. Der er lavet små film, som giver et fint billede af, hvordan det kan gøres.
Nu er det et dansk bibliotek, der har skrevet sig på listen, så der er plads til mange flere.
 
Et par små inspirationsfilm kan ses ses på: www.youtube.com/watch?v=w5ZepTxDjyU og www.youtube.com/watch?v=IN2issnvHgY
 
I 2012 holdes IFLA konferencen i Helsinki. Børne- og ungdomssektionen arrangerer i den forbindelse en 2-dages satellitkonference i Joensuu med temaet “Breaking through boundries”. Om børnebiblioteket mellem oplevelse og læ-ring, personalets roller, medier. Program og mere information kommer senere.
 
Kirsten Boelt
mediechef ved Aalborg Bibliotekerne
2. næstformand i DB
og nyvalgt sekretær i IFLA’s sektion for børn og unge

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...