Det rette match mellem børn og bibliotekarer

Skrevet af

18. oktober, 2011
Open the world to library staff and to children. Det kan være en passende overskrift på de aktiviteter, IFLA Section of Libraries for Children and Young Adults stod for på årets IFLA konference i Puerto Rico. Vi arbejder i sektionen meget bredt og har en række relationer til de andre sektioner under IFLA hatten. Desuden samarbejder vi med IBBY (International Board on Books for Young People) omkring projekter og med ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), hvor sektionen kan indstille kandidater til prisen.
 
Besøg på et skolebibliotek på en folkeskole i San Juan var et af punkterne i børnesektiones program. Det er altid meget interessant at bevæge sig ud af konferencecentret og møde det virkelige biblioteksliv. Denne gang var det også en fantastisk oplevelse. Skolebiblioteket, som ses på foto nedenfor, var meget lille, uden midler til at købe materialer for og helt uden pc’er. Men skolebibliotekarerne var i den grad via stærke projekter i stand til at sætte fokus på læsning og sprogligt arbejde. Vi hørte en række oplæg om arbejdet i skolerne/skolebibliotekerne, som satte børnene i gang og skabte lyst til at læse.
Med til historien hører, at der ikke er en læsetradition i Puerto Rico, børn møder ikke litteratur eller bøger, før de kommer i skole. Biblioteksfunktionen løses næs-ten udelukkende af skolebiblioteker, da der er meget få egentlige folkebiblioteker i landet.
 
“Hvordan matcher bibliotekspersonalet udviklingen i børnenes krav og behov til biblioteksbetjening?” – var overskriften på den session, som sektionen afholdte. Fem oplæg kom med hver sit bud på hvordan, heriblandt Finn Wraae fra Odense, som fortalte om www.Boggnas-ker.dk. Sammen med oplæggene fra Chile og Finland var det sessionens mest relevante og spændende. Læs alle oplæg på www. ifla.org.
 
Sisterlibraries er det store projekt, som sektionen arbejder med. Mere end 110 biblioteker verden over har meldt sig som interesserede i at danne par med et andet bibliotek, og der er allerede skabt 20 partnerskaber. Projektet giver alle biblioteker en mulighed for at arbejde internationalt på en nem, billig og meget inspirerende måde. Projektet er endnu i sin vorden, men de biblioteker, der viste, hvordan de arbejder sammen, gav virkelig god inspiration.
Det handler både om, hvordan personalet udveksler erfaringer og idéer, og om hvordan børnene i partnerskabsbibliotekerne går i dialog med hinanden, skriver sammen og laver aktiviteter i fællesskab. Der er lavet små film, som giver et fint billede af, hvordan det kan gøres.
Nu er det et dansk bibliotek, der har skrevet sig på listen, så der er plads til mange flere.
 
Et par små inspirationsfilm kan ses ses på: www.youtube.com/watch?v=w5ZepTxDjyU og www.youtube.com/watch?v=IN2issnvHgY
 
I 2012 holdes IFLA konferencen i Helsinki. Børne- og ungdomssektionen arrangerer i den forbindelse en 2-dages satellitkonference i Joensuu med temaet “Breaking through boundries”. Om børnebiblioteket mellem oplevelse og læ-ring, personalets roller, medier. Program og mere information kommer senere.
 
Kirsten Boelt
mediechef ved Aalborg Bibliotekerne
2. næstformand i DB
og nyvalgt sekretær i IFLA’s sektion for børn og unge

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...