Forlig mellem IFLA og generalsekretæren

Den afgående generalsekretær introducerer planer for transformationsprocessen på IFLA kongressen i Polen 2017. Foto: IFLA Flickr.

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Efter en del uro internt i IFLA, i den internationale biblioteksorganisations hovedkvarter i Haag, er organisationens politiske topledelse og generalsekretær Gerald Leitner blevet enige om at afslutte samarbejdet i slutningen af 2022.

Først på året da man fra Governing Board, det styrende organ, annoncerede planen om at slutte samarbejdet skete det uden megen forklaring. I modsætning til efterfølgende, verserende rygter er det vigtigt for GB’s medlemmer at understrege, at Leitner aldrig er blevet fundet ansvarlig for nogen juridisk eller kontraktlig forseelse, oplyses det i en udmelding fra organisationen den 31. oktober; uenigheden beror på forskellig holdning til ledelse af organisationen.

Den afgående generalsekretær har varetaget posten siden sommeren 2016 og stod bl.a. i spidsen for transformationsprocessen af IFLA til en mere moderne organisation i forhold til at kunne tackle udfordringer afledt af den stadigt stigende globalisering og digitalisering.

Gerald Leitner startede således bl.a. Global Vision projektet som på hidtil uset basis involverede bibliotekarer fra hele verden i processen, der havde fokus på at skabe en ny tidssvarende vision. Han har derudover bl.a. været en drivende kraft omkring arbejdet med ny strategi samt omstrukturering af IFLA herunder opgaven med at sikre en bredere regional repræsentation med det mål at kunne give bibliotekerne i alle dele af verden en stærk stemme i IFLA.

Se mere om IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og organisationens internationale arbejde og indsatsområder på ifla.org/news.

Læs også “Hvad sker der i IFLA”

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...