Forlig mellem IFLA og generalsekretæren

Den afgående generalsekretær introducerer planer for transformationsprocessen på IFLA kongressen i Polen 2017. Foto: IFLA Flickr.

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Efter en del uro internt i IFLA, i den internationale biblioteksorganisations hovedkvarter i Haag, er organisationens politiske topledelse og generalsekretær Gerald Leitner blevet enige om at afslutte samarbejdet i slutningen af 2022.

Først på året da man fra Governing Board, det styrende organ, annoncerede planen om at slutte samarbejdet skete det uden megen forklaring. I modsætning til efterfølgende, verserende rygter er det vigtigt for GB’s medlemmer at understrege, at Leitner aldrig er blevet fundet ansvarlig for nogen juridisk eller kontraktlig forseelse, oplyses det i en udmelding fra organisationen den 31. oktober; uenigheden beror på forskellig holdning til ledelse af organisationen.

Den afgående generalsekretær har varetaget posten siden sommeren 2016 og stod bl.a. i spidsen for transformationsprocessen af IFLA til en mere moderne organisation i forhold til at kunne tackle udfordringer afledt af den stadigt stigende globalisering og digitalisering.

Gerald Leitner startede således bl.a. Global Vision projektet som på hidtil uset basis involverede bibliotekarer fra hele verden i processen, der havde fokus på at skabe en ny tidssvarende vision. Han har derudover bl.a. været en drivende kraft omkring arbejdet med ny strategi samt omstrukturering af IFLA herunder opgaven med at sikre en bredere regional repræsentation med det mål at kunne give bibliotekerne i alle dele af verden en stærk stemme i IFLA.

Se mere om IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og organisationens internationale arbejde og indsatsområder på ifla.org/news.

Læs også “Hvad sker der i IFLA”

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...