Kulturel og kreativ handlekraft

Foto: Christian Lindgren/Ritzau/Scanpix.

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 august, 2023

Dansk Erhverv samler en række aktører på kulturfronten – kreative erhverv, kulturorganisationer og medievirksomheder.

Med 18 initiativer vil Dansk Erhverv styrke fokus på kulturforretningen i Danmark. For “De kulturelle og kreative erhverv er stor en gevinst i sig selv. Om det er fysiske eller digitale oplevelser, er de med til at forme den fælles sammenhængskraft. Samtidig bidrager de til samfundsøkonomien med betydelig omsætning og beskæftigelse.”

De 18 forslag omfatter bl.a. livtag med regelbyrder, frivillighed i kulturlivet, moderne rammevilkår for museerne, styrket investeringsmiljø i kreative erhverv, fremme kulturturisme og øge interesse for kreative kompetencer.
Se mere på danskerhverv.dk.

Læs direktør Brian Mikkelsens klumme “Biblioteket er kulturens rugbrød” i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2023.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...