Kulturel og kreativ handlekraft

Foto: Christian Lindgren/Ritzau/Scanpix.

Skrevet af

14 august, 2023

Dansk Erhverv samler en række aktører på kulturfronten – kreative erhverv, kulturorganisationer og medievirksomheder.

Med 18 initiativer vil Dansk Erhverv styrke fokus på kulturforretningen i Danmark. For “De kulturelle og kreative erhverv er stor en gevinst i sig selv. Om det er fysiske eller digitale oplevelser, er de med til at forme den fælles sammenhængskraft. Samtidig bidrager de til samfundsøkonomien med betydelig omsætning og beskæftigelse.”

De 18 forslag omfatter bl.a. livtag med regelbyrder, frivillighed i kulturlivet, moderne rammevilkår for museerne, styrket investeringsmiljø i kreative erhverv, fremme kulturturisme og øge interesse for kreative kompetencer.
Se mere på danskerhverv.dk.

Læs direktør Brian Mikkelsens klumme “Biblioteket er kulturens rugbrød” i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2023.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...