Manglende sammenhæng mellem årsstatistik og kvartalsstatistik

Skrevet af

Leif Andresen

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I forbindelse med anvendelsen af Statistikbanken til udtræk af årsstatistikken 2022 for folkebiblioteker er der sammenlignet med tal for udlån i den individbaserede kvartalsstatistik. De to statistikker er ikke direkte sammenlignelige, da udlån til andre biblioteker og kommunens institutioner i sagens natur ikke indgår i den individbaserede statistik. Men det viser sig, at
en række biblioteker har et større udlån til individer end i alt! Hvilket i sagens natur ikke kan passe.

For 2022 gælder det 44 folkebiblioteker. Inddrages tallet for udlån til andre biblioteker, bliver det mere grotesk: For 2022 59 folkebiblioteker. Tilsvarende gælder for 2020 og 2021.

En positiv dialog med nogle folkebiblioteker giver ingen forklaring. Det viste desuden, at lokalt trukket statistik gav andre tal. Der er flere mulige forklaringer, såsom at der er fejl på de automatisk udtræk fra det lokale bibliotekssystem eller en opsætning i lokalsystemet, som giver dobbeltregistreringer.

Danmarks Statistik er blevet gjort opmærksom på problematikken og er i gang med at undersøge problemet. Det er kritisabelt, at Danmarks Statistik ikke tidligere har observeret dette forhold, da den manglende sammenhæng ikke er ny, men også gjaldt for 2020 og 2021.

■ Det er klart problematisk, at de to statistikker for folkebibliotekernes udlån ikke kan sammenlignes direkte og hænger sammen. Der indsamles data til årsstatistikken, som gør det muligt for Danmarks Statistik at præsentere
udlånstal for private personer, hvilket svarer til den individbaserede statistik.

Se Kommentar til folkebibliotekernes årsstatistik 2022.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...