Manglende sammenhæng mellem årsstatistik og kvartalsstatistik

Skrevet af

14. august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I forbindelse med anvendelsen af Statistikbanken til udtræk af årsstatistikken 2022 for folkebiblioteker er der sammenlignet med tal for udlån i den individbaserede kvartalsstatistik. De to statistikker er ikke direkte sammenlignelige, da udlån til andre biblioteker og kommunens institutioner i sagens natur ikke indgår i den individbaserede statistik. Men det viser sig, at
en række biblioteker har et større udlån til individer end i alt! Hvilket i sagens natur ikke kan passe.

For 2022 gælder det 44 folkebiblioteker. Inddrages tallet for udlån til andre biblioteker, bliver det mere grotesk: For 2022 59 folkebiblioteker. Tilsvarende gælder for 2020 og 2021.

En positiv dialog med nogle folkebiblioteker giver ingen forklaring. Det viste desuden, at lokalt trukket statistik gav andre tal. Der er flere mulige forklaringer, såsom at der er fejl på de automatisk udtræk fra det lokale bibliotekssystem eller en opsætning i lokalsystemet, som giver dobbeltregistreringer.

Danmarks Statistik er blevet gjort opmærksom på problematikken og er i gang med at undersøge problemet. Det er kritisabelt, at Danmarks Statistik ikke tidligere har observeret dette forhold, da den manglende sammenhæng ikke er ny, men også gjaldt for 2020 og 2021.

■ Det er klart problematisk, at de to statistikker for folkebibliotekernes udlån ikke kan sammenlignes direkte og hænger sammen. Der indsamles data til årsstatistikken, som gør det muligt for Danmarks Statistik at præsentere
udlånstal for private personer, hvilket svarer til den individbaserede statistik.

Se Kommentar til folkebibliotekernes årsstatistik 2022.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...