Manglende sammenhæng mellem årsstatistik og kvartalsstatistik

Skrevet af

Leif Andresen

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

I forbindelse med anvendelsen af Statistikbanken til udtræk af årsstatistikken 2022 for folkebiblioteker er der sammenlignet med tal for udlån i den individbaserede kvartalsstatistik. De to statistikker er ikke direkte sammenlignelige, da udlån til andre biblioteker og kommunens institutioner i sagens natur ikke indgår i den individbaserede statistik. Men det viser sig, at
en række biblioteker har et større udlån til individer end i alt! Hvilket i sagens natur ikke kan passe.

For 2022 gælder det 44 folkebiblioteker. Inddrages tallet for udlån til andre biblioteker, bliver det mere grotesk: For 2022 59 folkebiblioteker. Tilsvarende gælder for 2020 og 2021.

En positiv dialog med nogle folkebiblioteker giver ingen forklaring. Det viste desuden, at lokalt trukket statistik gav andre tal. Der er flere mulige forklaringer, såsom at der er fejl på de automatisk udtræk fra det lokale bibliotekssystem eller en opsætning i lokalsystemet, som giver dobbeltregistreringer.

Danmarks Statistik er blevet gjort opmærksom på problematikken og er i gang med at undersøge problemet. Det er kritisabelt, at Danmarks Statistik ikke tidligere har observeret dette forhold, da den manglende sammenhæng ikke er ny, men også gjaldt for 2020 og 2021.

■ Det er klart problematisk, at de to statistikker for folkebibliotekernes udlån ikke kan sammenlignes direkte og hænger sammen. Der indsamles data til årsstatistikken, som gør det muligt for Danmarks Statistik at præsentere
udlånstal for private personer, hvilket svarer til den individbaserede statistik.

Se Kommentar til folkebibliotekernes årsstatistik 2022.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...