Mens vi venter på politisk handling der gør læsning til en folkesag

Skrevet af

14. oktober, 2019

Det var fantastisk at mærke den brede opbakning, der var til en National Læsestrategi, da den blev lanceret på høringen på Christiansborg i september. Men også at mærke den store opmærksomhed, der var fra næsten alle sider af det danske pressekorps både forud for høringen og efterfølgende.

På samme vis var det positivt og bekræftende på Christiansborg at høre så mange forskellige fagligheder udtrykke, at der virkelig er behov for en national læsestrategi.

På den afsluttende politiske debat blev det desuden klart, at der fra både V, S, SF og C er opbakning til idéen om at skabe en fælles national læsestrategi på tværs af sektorer. Så-dan at det med læsning ikke bliver en isoleret sag for enten skoler, biblioteker eller for-ældre – men en fælles sag. Ja, læsning kan på den måde gå hen og blive en folkesag.

Kulturministeren udtrykte også en positiv indstilling til at styrke læsningen uden dog at love, at det var Kulturministeriet, der ville tage teten og stå for den nationale indsats. Kulturministeren betonede den lokale indsats og fremhævede bibliotekerne, og det er vi selvfølgelig glade for.

Men skal vi skabe en ny læsekultur, hvor vi får understreget og betonet det at styrke lys-ten til at læse, må der en fælles national læsestrategi til. Kun på den måde kan det sikres, at vi reelt på tværs af sektorer og familier trækker på samme hammel. Vi har nemlig allerede masser af læsestrategier, men desværre arbejder de ikke mod samme mål. Derfor er det så vigtigt med et nationalt afsæt til at skabe samspil mellem lokale og nationale indsatser.

Derfor hilser vi det da også velkomment, at National Læsestrategi er med i De Radikales finanslovsudspil. Godt nok kun med 10 mio. kroner, men det er vigtigt at få startet på arbejdet om en fælles national strategi, også for at kunne få koordineret nogle af alle de lokale initiativer, som allerede blomstrer. Og så samtidig få afspejlet den brede opbakning, som koalitionen bag oplægget til en National Læsestrategi repræsenterer, og som alle deltog, da ministeren fik overrakt den på Christiansborg.

I Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og digitaliseringsudvalg er det også noget af det, der lige nu optager debatten, og som man har fokus på. Ligesom vi både der og bredt i DB – som man kunne høre på DB Kulturudvalgets store og vigtige BLOX-konference den 26. september – samtidig arbejder med at få samlet op på de kommunale bibliotekspolitikker og strategier, som skal ses efter jf. KL’s Biblioteksoplæg. Der er god gang i debatten – både om læsning og om bibliotekets rolle og i indsatsen for at skabe nogle gode råd til, hvordan man kommunalt kommer i gang.

I den brede koalitionsgruppe, som DB tog initiativ til, og som udformede oplægget til National Læsestrategi, har man også besluttet at arbejde videre. Og ikke kun med at få forankret den nationale strategi, men også med at udvide koalitionen. For der er endnu flere aktører i det danske samfund, der gerne vil være med til at fremme lysten til at læse. Det vil I høre meget mere om i den kommende tid.

Folkebiblioteket er et naturligt afsæt for læselysten, men vi skal have mange flere med for at gøre det til en folkesag.

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Folkeskoleaftale med halv mia. kroner til bøger

Nyt fokus på bøger og læring i skolerne. Bred aftale offentliggjort den 19. marts i år omfatter 33 initiativer inkl. mere enkle læreplaner, men også et engangsbeløb på 540 ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...