Mens vi venter på politisk handling der gør læsning til en folkesag

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

14 oktober, 2019

Det var fantastisk at mærke den brede opbakning, der var til en National Læsestrategi, da den blev lanceret på høringen på Christiansborg i september. Men også at mærke den store opmærksomhed, der var fra næsten alle sider af det danske pressekorps både forud for høringen og efterfølgende.

På samme vis var det positivt og bekræftende på Christiansborg at høre så mange forskellige fagligheder udtrykke, at der virkelig er behov for en national læsestrategi.

På den afsluttende politiske debat blev det desuden klart, at der fra både V, S, SF og C er opbakning til idéen om at skabe en fælles national læsestrategi på tværs af sektorer. Så-dan at det med læsning ikke bliver en isoleret sag for enten skoler, biblioteker eller for-ældre – men en fælles sag. Ja, læsning kan på den måde gå hen og blive en folkesag.

Kulturministeren udtrykte også en positiv indstilling til at styrke læsningen uden dog at love, at det var Kulturministeriet, der ville tage teten og stå for den nationale indsats. Kulturministeren betonede den lokale indsats og fremhævede bibliotekerne, og det er vi selvfølgelig glade for.

Men skal vi skabe en ny læsekultur, hvor vi får understreget og betonet det at styrke lys-ten til at læse, må der en fælles national læsestrategi til. Kun på den måde kan det sikres, at vi reelt på tværs af sektorer og familier trækker på samme hammel. Vi har nemlig allerede masser af læsestrategier, men desværre arbejder de ikke mod samme mål. Derfor er det så vigtigt med et nationalt afsæt til at skabe samspil mellem lokale og nationale indsatser.

Derfor hilser vi det da også velkomment, at National Læsestrategi er med i De Radikales finanslovsudspil. Godt nok kun med 10 mio. kroner, men det er vigtigt at få startet på arbejdet om en fælles national strategi, også for at kunne få koordineret nogle af alle de lokale initiativer, som allerede blomstrer. Og så samtidig få afspejlet den brede opbakning, som koalitionen bag oplægget til en National Læsestrategi repræsenterer, og som alle deltog, da ministeren fik overrakt den på Christiansborg.

I Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og digitaliseringsudvalg er det også noget af det, der lige nu optager debatten, og som man har fokus på. Ligesom vi både der og bredt i DB – som man kunne høre på DB Kulturudvalgets store og vigtige BLOX-konference den 26. september – samtidig arbejder med at få samlet op på de kommunale bibliotekspolitikker og strategier, som skal ses efter jf. KL’s Biblioteksoplæg. Der er god gang i debatten – både om læsning og om bibliotekets rolle og i indsatsen for at skabe nogle gode råd til, hvordan man kommunalt kommer i gang.

I den brede koalitionsgruppe, som DB tog initiativ til, og som udformede oplægget til National Læsestrategi, har man også besluttet at arbejde videre. Og ikke kun med at få forankret den nationale strategi, men også med at udvide koalitionen. For der er endnu flere aktører i det danske samfund, der gerne vil være med til at fremme lysten til at læse. Det vil I høre meget mere om i den kommende tid.

Folkebiblioteket er et naturligt afsæt for læselysten, men vi skal have mange flere med for at gøre det til en folkesag.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...