Mens vi venter på politisk handling der gør læsning til en folkesag

Skrevet af

Steen Bording Andersen

14 oktober, 2019

Det var fantastisk at mærke den brede opbakning, der var til en National Læsestrategi, da den blev lanceret på høringen på Christiansborg i september. Men også at mærke den store opmærksomhed, der var fra næsten alle sider af det danske pressekorps både forud for høringen og efterfølgende.

På samme vis var det positivt og bekræftende på Christiansborg at høre så mange forskellige fagligheder udtrykke, at der virkelig er behov for en national læsestrategi.

På den afsluttende politiske debat blev det desuden klart, at der fra både V, S, SF og C er opbakning til idéen om at skabe en fælles national læsestrategi på tværs af sektorer. Så-dan at det med læsning ikke bliver en isoleret sag for enten skoler, biblioteker eller for-ældre – men en fælles sag. Ja, læsning kan på den måde gå hen og blive en folkesag.

Kulturministeren udtrykte også en positiv indstilling til at styrke læsningen uden dog at love, at det var Kulturministeriet, der ville tage teten og stå for den nationale indsats. Kulturministeren betonede den lokale indsats og fremhævede bibliotekerne, og det er vi selvfølgelig glade for.

Men skal vi skabe en ny læsekultur, hvor vi får understreget og betonet det at styrke lys-ten til at læse, må der en fælles national læsestrategi til. Kun på den måde kan det sikres, at vi reelt på tværs af sektorer og familier trækker på samme hammel. Vi har nemlig allerede masser af læsestrategier, men desværre arbejder de ikke mod samme mål. Derfor er det så vigtigt med et nationalt afsæt til at skabe samspil mellem lokale og nationale indsatser.

Derfor hilser vi det da også velkomment, at National Læsestrategi er med i De Radikales finanslovsudspil. Godt nok kun med 10 mio. kroner, men det er vigtigt at få startet på arbejdet om en fælles national strategi, også for at kunne få koordineret nogle af alle de lokale initiativer, som allerede blomstrer. Og så samtidig få afspejlet den brede opbakning, som koalitionen bag oplægget til en National Læsestrategi repræsenterer, og som alle deltog, da ministeren fik overrakt den på Christiansborg.

I Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og digitaliseringsudvalg er det også noget af det, der lige nu optager debatten, og som man har fokus på. Ligesom vi både der og bredt i DB – som man kunne høre på DB Kulturudvalgets store og vigtige BLOX-konference den 26. september – samtidig arbejder med at få samlet op på de kommunale bibliotekspolitikker og strategier, som skal ses efter jf. KL’s Biblioteksoplæg. Der er god gang i debatten – både om læsning og om bibliotekets rolle og i indsatsen for at skabe nogle gode råd til, hvordan man kommunalt kommer i gang.

I den brede koalitionsgruppe, som DB tog initiativ til, og som udformede oplægget til National Læsestrategi, har man også besluttet at arbejde videre. Og ikke kun med at få forankret den nationale strategi, men også med at udvide koalitionen. For der er endnu flere aktører i det danske samfund, der gerne vil være med til at fremme lysten til at læse. Det vil I høre meget mere om i den kommende tid.

Folkebiblioteket er et naturligt afsæt for læselysten, men vi skal have mange flere med for at gøre det til en folkesag.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...