Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Hans Munk (B), formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kalundborg Kommune.

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og containerhavn.

Fra at have været en mindre industriby til at være den største industriby på Sjælland med en enorm vækst og udvikling, der er af afgørende betydning for stigningen i Danmarks BNP.

Fra at have været en ”udkantskommune” til at være en uddannelsesby med videregående uddannelser indenfor biotek, forskningscenter, ingeniør og maskinmesteruddannelser og nu også Det Kongelige Akademis arkitektuddannelse. Det har derfor også medført et stort nybyggeri af uddannelsesboliger og mere end 1.000 nye boligprojekter i hele kommunen.

Behovet for kulturel udvikling

Kalundborg Kommune har tidligere været kendt for at være den kommune, der bruger færrest penge på kultur. Nu er turen kommet til den kulturelle udvikling i kommunen.

Basis er, at kultur har en stor egenværdi, og samtidig stor mulig betydning for byudvikling, befolkningsudvikling, integration, sundhed,  jobudvikling mv.

Kultur- & Fritidsudvalget har i udvalgets Kulturstrategi valgt fem pejlemærker, der fortæller om, hvilke områder der skal arbejdes med. Udvalget vil gennem pejlemærkerne skabe et vidensgrundlag for strategisk arbejde med kommunens kulturliv. Fokus er på at styrke sammenhængskraft, fastholdelse og tiltrækning af nye borgere. Et af pejlemærkerne er en kulturanalyse af de 18 til 55-åriges kulturelle behov og ønsker. Kulturens Analyse Institut er nu ved at afslutte analysen og resultatet fremlæg-ges på en stor kulturkonference i juni 2024, hvor borgere, foreningsliv, kultur-institutioner, forretningsliv og virksomheder deltager.

Nyt Kulturhus og havnepark

Kalundborg Kommune skal ikke blot være et sted at arbejde, men også et sted at bo og leve. En central forudsætning for det er de aktiviteter, oplevelser og fællesskaber, der findes i det lokale fritids- og kulturliv.

I 2015 blev den gamle kornsilo på havnen revet ned, og der har siden været en løbende dialog mellem borgere, foreninger og kommunen om anvendelsen af havneområdet. Der blev anlagt en midlertidig Havnepark, hvorfra der gennem årene har været afholdt rigtig mange kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Nu i 2024 indvies den helt nye havnefront med havnebad og mulighed for forskellige former for vandsport. Her i foråret påbegyndes det store byggeri af kommunens nye kulturhus bygget op om og ud fra det gamle pakhus, som blev på grunden efter nedrivningen af kornsiloen. Sidste år afholdt kommunen et godt besøgt borgermøde, hvor kulturhuset blev præsenteret. Det fik en stor og positiv modtagelse. I 2026 forventes kulturhuset at blive indviet og taget i brug.

Kulturhuset bliver hjem for vores nye bibliotek

Der har gennem flere år været talt meget om behovet for et nyt og mere tidssvarende bibliotek, og med det nye kulturhus vil det endelig blive realiseret.

Bibliotekets personale, administrationen og Kultur- & Fritidsudvalget har nu en vedtaget strategi for det vi kalder ”Bibliotek 2030”. Der er foretaget undersøgelser, som nu har sat gang i flere prøvehandlinger, der gerne skulle resultere i, at biblioteket er det naturlige centrum i vores kulturhus.

Udover at være et bibliotek i traditionel forstand med bogsamling og udlån, så bliver ”Bibliotek 2030” til ‘mødestedet’, det 3. sted – stedet mellem hjem og arbejde – stedet med fokus på dannelse og oplysning. 

Der bliver skabt nogle fysiske faciliteter og rammer for både planlagte kulturelle arrangementer, foredrag og koncerter, men også rum for at mødes uformelt. Der vil blive mulighed for skiftende udsmykninger i lokalerne. Der vil foregå vejledning og hjælp som indeholdes i området, hvor Borgerservice får sit område.

Vi ønsker på denne måde at byde velkommen til vores traditionelle brugere af biblioteket, og velkommen til de mange nye brugere af både bibliotek og kulturhus.

Se også “Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2024.

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt. I forbindelse med den ordinære ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...