Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Illustration: CEBRA architects.

Skrevet af

9. april, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en renovering – og færgelejet.

I 2018 erhvervede Kalundborg Kommune det gamle nabopakhus på havnen, og i et samarbejde med CEBRA architecture er der udarbejdet en model for nytænkning af bygningerne under navnet Pakhuset. Et nyt kulturhus på 2.500 m2, som også skal rumme biblioteket.

På havneområdet, den nye havnepark, er der altid skønt i sommerhalvåret, og med Pakhuset skabes rammer, som kommunens borgere kan bruge hele året – sammen.


I transformationen af Pakhuset bevares en stor del af den oprindelige bygning. Det gælder fundamenter, ydervægge i mursten og det konstruktive system i kælder og stueetagen. Bl.a. bevares de originale bjælker i huset, som suppleres med nye limtræsbjælker. Facadebeklædningen vil blive udført i genbrugsaluminium. I det hele taget er tanken at genbruge så mange materialer som muligt, ligesom de mange, mange tons beton fra siloen blev til genbrugsbeton.

Fotos og illustrationer: Kalundborg Kommune/CEBRA architecture.

Læs også klummen Set fra MIN stol med Hans Munk (B), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune i Danmarks Biblioteker nr. 2. 2004.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Biblioteket er et demokratisk væksthus

Tendenser som voksende polarisering, borgerdeltagelse og tilliden i samfundet var i centrum på Bibliotekschefforeningens årsmøde 2024 “Biblioteket som demokratisk ...

Pris til kreativitet og debat bibliotekets roller lokalt

Hvilken rolle spiller det lokale folkebibliotek i kommunerne? Fra generalforsamling og kulturmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midt. I forbindelse med den ordinære ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...