Ny Digital Alliance

Ill: colourbox.dk.

Skrevet af

11. december, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Digitale grundstrukturer, services og digital formidling gennemsyrer biblioteks- sektoren. ALLIANCEN, aktørerne bag, øger nu fokus og åbner op for at sikre et stærkt og effektivt system. Til fordel for både brugere over hele landet og biblioteker af alle slags.

Kickoff-dag med den digitale Alliance

Sæt kryds i kalenderen den 29. februar 2024. Her afholdes et heldags Kickoff på forårets samtalerække om de væsentligste dagsordener på den digitale biblioteksfront for chefer og ledere på folkebibliotekerne.

KOMBIT, Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekschefforeningen og Centralbibliotekerne er rykket tæt sammen i en ny alliance med en vigtig mission om at sikre det brede og gode engagement i og samarbejde omkring vores sammenhængende digitale bibliotek nu og fremover. Et samarbejde vi skal udvikle og værne om!

Målet er styrkelse af digital sammenhængskraft og innovation i væsnet til glæde for danskerne. Sammen skal vi formulere fælles strategiske pejlemærker og fælles gode løsninger, som alle aktører kan se og spejle sig i. Derfor igangsætter vi i foråret 2024 en større samtalerække.

KB, BCF, CB, DDF, KOMBIT, KL, DBC, BDI, FBS, FB – forkortelser på biblioteksområdet har vi nok af. Selv med mange års erfaring i biblioteksverdenen er det en branche med ‘hemmelige koder’, som er nødvendige at kende for at begå sig. Alle de førnævnte er uundværlige komponenter i bibliotekernes fælles digitale bibliotek og digitale infrastruktur. Det hele hænger ydermere sammen og er gensidigt afhængigt.

Kendt forum i ny version

Den Digitale Alliance er ikke en ny organisation. Alliancen er et forum, hvor repræsentanter fra forskellige aktører og organisationer arbejder sammen om at invitere og engagere til en fælles samtale om det digitale bibliotek på tværs i væsnet. Vi ønsker, at involvere alle og sikre at arbejdet forenes. Vi skal sikre, at der ikke laves dobbeltarbejde eller, at vi i værste fald modarbejder hinanden.

Alliancen udspringer af et eksisterende arbejds- og udviklingsfællesskab, der med udgangspunkt i den digitale overbygning har samarbejdet om konkrete projekter med det formål at få overbygningsmaterialer bedre formidlet til gavn for borgerne i alle kommuner. Arbejdsfællesskabet er stærkt samt effektivt og har på ret kort tid resulteret i en håndfuld superfine nye tiltag til glæde for både biblioteker og borgere.

Som et eksempel kan nævnes nye ressourcer og metadata i Brønden – Databrønden indeholder alle folkebibliotekernes poster, nationalbibliografien, fag- og forskningsbibliotekernes poster og en række eksterne, biblioteksrelevante kilder. Brønden suppleres løbende med nye kilder samt markering af overbygningsmaterialer indkøbt af centralbibliotekerne.

Dialog, indsigt og inddragelse

Vi bag alliancen tror fuld og fast på, at vi kan skabe de bedste forudsætninger for at lykkes og de bedste resultater gennem den gode samtale og det gode samarbejde fuld af idérigdom, ambition, respekt for hinanden og et oprigtigt ønske om at lykkes sammen. Netop derfor har det eksisterende arbejdsfællesskab valgt at udvide genstandsfeltet fra kun at være den digitale overbygning til at være hele den digitale infrastruktur og det digitale indhold, hvor vi har allieret os med Bibliotekschefforeningen og dermed skabt Den Digitale Alliance. KOMBIT har ligeledes bidraget til arbejdet.

Fokus er primært på folkebibliotekerne, men naturligvis inviteres bl.a.  FFU’erne – de danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker – ind i arbejdet, da de også er en del af det sammenhængende biblioteksvæsen. Og nu inviterer vi alle jer biblioteksledere og -chefer med ind i det strategiske samtalerum.

Vi ønsker at engagere alle ledere og chefer i alliancens samtalerække, hvor man vil i første omgang vil få indblik i og overblik over det digitale felt. Hvem der laver hvad og hvorfor!

Vi skal sikre overblik over funktionaliteter, indhold, organisering, økonomi, governance, og hvordan mulighederne for indflydelse er. På basis af dette inviterer vi herefter til en række kvalificerede samtalesaloner med feltets aktører og lederkolleger, hvor vi skal diskutere ønsker til retning og udvikling på den lange bane for sammen at få konkret indflydelse på fremtidens udviklinger.

Velkommen til
ALLIANCEN’s Samtalesaloner

Sæt allerede kryds nu ved følgende datoer i foråret:

29. februar 2024: Kickoff-dag på samtalerækken – fysisk heldagsmøde

Vi starter med at få overblik over det digitale kompleks og sætter fokus på vigtigheden af samarbejde om strategiske og ledelsesmæssige fælles prioriteringer. Vi drøfter dilemmaer og udfordringer. Vi kommer også her til at identificere temaer til de kommende samtaler.

21. marts 2024: Første samtalesalon – digitalt halvdagsmøde

Vi starter samtalesalonerne med en snak om det digitale indhold og de digitale funktioner. Hvad skal vi tilbyde borgerne og hvordan?

5. april 2024: Anden samtalesalon – digitalt halvdagsmøde

Vi bygger videre på første salon og sætter nu fokus på samtalen om prioriteringer af den fælles økonomiske investering i det digitale. Hvad skal vi sammen prioritere? Hvordan sikrer vi det økonomiske råderum lokalt?


Nærmere programdetaljer følger.
Det samme gør flere samtalesaloner – på gensyn.
Hold øje med invitationerne, der lander i din indbakke.

Følg alliancens arbejde her – og ikke mindst via de forskellige aktører i den digitale alliances nyhedsbreve.

Vi glæder os til det videre arbejde sammen med jer, og håber at rigtigt mange vil prioritere at deltage!

ANNE JUHL NIELSEN, leder af Centralbibliotek og Udvikling ved Herning Bibliotekerne og tovholder for Alliancen

Nøgle til forkortelser: Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne, Det Digitale Folkebibliotek, KOMBIT – den danske it-projektorganisation, DBC Digital A/S, Bibliotekernes Data og IT, Det Fælles Bibliotekssystem.

Bedre overbygning og service til borgerne

Alle biblioteker kan ikke have alt, som borgerne har behov for. Gennem rammeaftaler med staten sikres en smidig og relevant overbygning og et sammenhængende lånesamarbejde på ...

“Godt du kom” – trivsel i Randers

Et stigende antal børn og unge er ramt af mistrivsel og skolevægring. Bibliotek, skole og andre aktører i Randers går sammen om nyt frirum. I 2023 havde hver femte elev over ...

Virtual Misinformation ESCAPE ROOM – til biblioteket

Misinformation er stigende ikke mindst afledt af SoMe kanaler, og internettet udgør et hastigt voksende problem for samfundet og den enkelte. Voksende er derfor også en af ...