Ny viden om børn og unges læsevaner

Foto: www.joshuatree.dk.

Skrevet af

Lisbet Vestergaard

28 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Børn og unge læser mindre og mindre. Sådan har det lydt gennem flere år, men i 2021 ser den negative udvikling ud til at være stoppet. Det viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021, hvor 8.542 børn og unge i 5.-8. klasse har svaret på spørgsmål om deres læse- og medievaner i fritiden. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Børn og unges læsning 2021 tegner et alsidigt og nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker kan styrke børn og unges læsning.

Selv om der ikke er sket yderligere fald siden en tidligere undersøgelse i 2017, Børns Læsning, viser undersøgelsen, at der fortsat er behov for indsats på området. Dels falder læsningen jo ældre børnene bliver, dels har børn, der bruger meget tid på de sociale medier, besvær med at være opmærksomme.

Læsning, medier og alder
Børn og unge bruger mere tid på digitale medier end i 2017, men de læser generelt lige så ofte bøger i deres fritid i 2021, som de gjorde i 2017. I 5. klasse læser 54% bøger i fritiden flere gange om ugen. Et klart mønster er, at læselysten falder med alderen. I 5. klasse nyder 64% at læse, mens det er 49% i 8. klasse.

Et andet af undersøgelsens hovedresultater er, at digitale medier er blevet en naturlig del af børns læsekultur. Selv om de fleste stadig foretrækker at læse i en fysisk bog, er brugen af e- og lydbøger steget markant, og flere finder inspiration til læsning fra streaming og sociale medier. Flest elever i 5.-8. klasse fremhæver film (47%), internettet (46%) og serier (40%) som vigtige inspirationskilder, og både internettet og film er for flere blevet en central inspirationskilde siden 2017.

43% af eleverne i 8. klasse henter inspiration til læsning på sociale medier. Men tallene viser også, at der blandt de flittigste brugere af sociale medier statistisk set er flere, der oplever besvær med at være opmærksom. Blandt de børn og unge, der dagligt bruger en time eller mere på sociale medier, har fire ud af ti af og til besvær med at være opmærksomme. Det samme gælder kun tre ud af ti blandt dem, der bruger mindre end en time på sociale medier.

Stadig noget at arbejde med
Til trods for de seneste års mange læsetiltag, et forslag til regeringen om en National Læsestrategi fra Danmarks Biblioteksforening og en række partnere i Læsekoalitionen samt forskellige læsekampagner, er børns læsning dog ikke steget. “Selv om vi ikke kan se det i tallene nu, må det på længere sigt få indflydelse på, hvor meget børn læser, når tiden brugt på andre medier stiger”, siger Stine Reinholdt Hansen, en af forskerne bag undersøgelsen ved offentliggørelsen. Men peger på, at det også kan hænge sammen med, at de er begyndt at høre lydbøger og læse e-bøger. “Spørgsmålet er, om det er godt nok, når vi kan se, at læselysten falder for hvert klassetrin.” Undersøgelsen viser også, at børnene ikke rigtig er i kontakt med hverken skole- eller folkebibliotekarer. “Selv om de synes, de er rare, og man kan spørge dem om alting.”

 ■ Undersøgelsen ligger som gratis e-bog på www.fremtidensbiblioteker.dk og kan købes i handlen. Den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

10 hovedresultater
Børn og unges læsning 2021 rummer både kvantitative og kvalitative resultater. Her kommer 10 overordnede resultater, der sammenfatter de væsentligste tendenser i børn og unges læse- og medievaner og biblioteksbrug:

1     Børn og unges læselyst falder med alderen
2     Børn og unge bruger samme tid på at læse i fritiden som i 2017
3     Børn og unges læselyst varierer med køn og læsekultur i hjemmet
4     Børn og unges brug af e-bøger og lydbøger er vokset
5     Børn og unges læsevaner og inspirationskilder ændrer sig med den digitale udvikling
6     Børn og unge foretrækker fortsat humor som genre
7     Børn g unges brug af digitale medier er stigende
8     Brug af sociale medier hænger sammen med mindre fritidslæsning og svagere opmærksomhed
9     De ældste elever kommer fortsat ikke på skolebiblioteket
10 Halvdelen af eleverne kommer aldrig på folkebiblioteket men de fleste kender eReolen GO!

5 faglige anbefalinger
Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for anvendt Skoleforskning har med afsæt i undersøgelsen formuleret fem anbefalinger, der først og fremmest er rettet til folkebibliotekerne, lærere, pædagoger og medarbejdere i skolernes pædagogiske læringscentre (PLC).

 1   Vær opsøgende, og begynd selv dialogen om læsning, litteratur og bøger
2   Tilpas formidlingen til den enkelte
3   Iscenesæt læsningen, og skab rammerne for den gode og fordybede læseoplevelse
4   Brug et udvidet sprog om læselyst, læseglæde og læseinteresse
5   Tal med børn og unge om fordele og ulemper ved sociale medier

LISBET VESTERGAARD projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

FAKTA
Center for Anvendt Skoleforskning har gennemført undersøgelsen, Børn og unges læsning 2021, som del af udviklingsprojektet Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber, der er ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur og Information.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...