Nye opgaver og roller i de mobile biblioteker – om decentral service

Skrevet af

Bent Jørgensen, Hanne Marie Knudsen

26 juni, 2012

Fællesskab, nærhed, samvær og sammenhold i lokalområderne. Store ord i beskedne folks munde. Ikke desto mindre er det nogle af de ord, som brugere af de mobile bibliotekstilbud, oftest bogbusser, i landområderne benytter, når de skal udtrykke, hvad der er gode værdier, og hvad der betyder allermest i deres lokalområde. Men de rullende biblioteker er under forandring.

Fra lån til aktiviteter
I disse år ændrer brugernes forventninger og behov til det mobile bibliotekstilbud sig meget. Tidligere var de traditionelle bogbusopgaver afhentning og udlån af bøger, musik og andre biblioteksmaterialer – og gerne på faste og velkendte tidspunkter. Nu handler det i langt højere grad om relationer og hvilke aktiviteter, en bogbus og dens medarbejdere kan sætte i værk, lokalt. Brugerne efterlyser aktiviteter, så der også foregår noget i landområderne, når bogbussen eller bogbilen er kørt tilbage til Hovedbiblioteket.

Bibliotekerne i syv store landkommuner, Brønderslev, Skive, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Aabenraa, Sydslesvig og Vordingborg er gået sammen om udviklingsprojektet Det gode liv i landområderne for netop at videndele og nytænke de mobile biblioteker og deres opgaver i lokalområderne. Et landsdækkende og attraktivt seminar for bogbuschauffører blev i den sammenhæng for nylig afholdt i Vejle, hvor der også var ‘hands-on’ på landets to nyeste bogbusser i Vejle og Esbjerg.

Relationer inde i og uden for bogbussen
Derfor er det vigtigt, at bogbiler og bogbusser i fremtiden kører ud og byder sig til i lokalområderne. Her har chaufførerne – såvel som bibliotekarerne – med deres store lokalkendskab en afgørende rolle at spille. Både som koordinatorer af kulturarrangementer og som hjælpere til at få lokale byfester, musikarrangementer og festivals af alle slags til at vokse. Som et rullende kulturtilbud, der giver synergi til nogle af de lokale aktiviteter, der foregår i forvejen.

Nye opgaver, som undervisere af it og nye digitale medier med udgangspunkt i bogbusserne, er også presserende, ligesom det fortsat er vigtigt at være formidler af bibliotekets store videnbase. På fleksible tidspunkter og på varierende pladser. Til borgere i alle aldre. Det handler om relationer på mange niveauer.

Hvordan matcher vi brugerne i bogbussen?
Konsulent Kirstine Hejgaard, Malling, gav på seminaret en række gode råd til chaufførerne: – Butiksanalyser viser, at det er afgørende vigtigt for kunderne,  at man føler sig velkommen, at man kan finde, hvad man søger, og at man bliver inspireret!

Med store smil og fagter fortalte hun om den vigtige øjenkontakt, og om hvordan man kommunikerer i et lille rum, om diskretion og om, hvordan man aflæser kundens sprog og kropssprog. –  Det er der altså også mange bibliotekarer, der kunne have godt af at høre noget om! – lyder det fra en chauffør i salen.

“Grønne mobile tilbud i fremtiden?”
Kan vi gøre bogbussen mere grøn f.eks. ved hjælp af naturgas? Biodiesel? Elektricitet? Solceller på taget? Iflg. direktør Bruno Hansen, Buscenter Vest i Kolding, klarer dieselbussen sig fortsat fremragende. Der er høj virkningskraft under pres. Men der eksperimenteres med hybrid-drevne busser flere steder i Europa.

Iflg. Bruno Hansen skal kreativiteten tænkes ind fra start, men desværre begrænses nye input ofte af udbudsbetingelser. Beklageligt, for udvikling kommer fra brugerne, og den brancheerfarne direktør Bruno Hansen fortsætter: – I skal tænke i muligheder i stedet for begrænsninger. Men måske er Jeres lokale politiske og økonomiske vilkår den største udfordring?

Nye roller uanset uddannelse
Seminardagens indhold slår fast, at for både chauffører og bibliotekarer i bogbusserne gælder, at fokus i højere grad skal være på netværk og relationsskabelse. Uanset uddannelse vil personalets rolle ændre sig til en facilitator og igangsætterrolle, hvor et vigtigt element bliver at knytte det lokale sammen med det globale. Dette er i dag muligt, fordi bogbussen er forbundet til hele verden via internettet.

Og alt imens der bliver netværket til duftene fra middagen med stegt flæsk og persillesovs, bliver det aftalt at holde fast i hinanden og de gode idéer fra denne seminardag.

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...