ORD til de mindste

Skrevet af

11. april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Sproget er vores nøgle til at udtrykke os og til at kommunikere med omverdenen. Tidlig sprogleg og stimulering er væsentlig ikke alene for senere skole og uddannelse men for resten af ens liv og understøttes aktivt af biblioteket.

Fundamentet for et godt sprog bliver lagt lang tid før, børn siger deres første ord. Folkebibliotekerne har i en årrække haft fokus på at styrke de yngste borgeres sprog blandt andet gennem indsatser som Bogstart og Sprogstart. Bibliotekerne på Nørrebro har med støtte fra Nordea Fonden sat skub i en række nye forløb, der med leg og bevægelse skal give næring til de helt små københavneres sprogudvikling. 

Når danske børn begynder i børnehave, har 20% af dem sproglige vanskeligheder, svært ved at forstå dansk og fange, hvordan bogstaverne lyder. Sproget halter så meget, at børnene har brug for ekstra hjælp for at kunne komme godt i gang med skolelivet. Mange af børnene kommer fra hjem, hvor familien taler flere sprog. Det viser en analyse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, der blev offentliggjort i marts 2022. 

Forskning peger på, at der er langt mere at hente i en tidlig indsats end i den typiske førskoleindsats. Der ligger en stor, uudnyttet ressource gemt i de småbørnsfamilier, der ikke er opmærksomme på vigtigheden af eller ikke har ressourcerne til at stimulere deres små børns sprog i hverdagens almindelige situationer. Alligevel er der kun få indsatser herhjemme, der er målrettet de allermindste børn.

Projektet ORD tager fat på denne udfordring ved at begynde, mens børnene allerede er babyer og primært kommunikerer gennem spjæt, hvin, pludren, gråd, grin og grimasser. ORD har særligt fokus på flersprogede mødre bosat i udsatte boligområder. Det faglige fokus ligger på børnenes sprogudvikling, men forløbet har også som mål at styrke mødrenes netværk og relationer til andre mødre og at bygge bro til biblioteket, sådan at familierne oplever en fortrolighed med huset og folkebiblioteket som institution.  

“Vi ser især, at børn fra flersprogede hjem er bagud på sprogtilegnelsen. Og for en forælder, der ikke selv er stærk i det danske, er det svært at stimulere sit barn til et større ordforråd. Derfor er jeg glad for, at vi med ORD kan hjælpe med både sprogudvikling såvel som styrke mødrene socialt”, siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B).

På babyernes præmisser
Projektets tilgang er at kombinere den tidlige sprogindlæring med enkle motorik- og sanselege. På den måde understøttes både den sproglige udvikling og tilknytningen mellem mor og barn. Underviserne inviterer mødrene til at deltage i motoriske lege, sætte ord på deres omgivelser og handlinger og være åbne over for barnets kommunikation. Det hele foregår i et trygt rum, nede på gulvet og med mulighed for at amme eller skifte en ble undervejs. Mødrene skal ikke ud og købe særligt legetøj eller udstyr, der skal bruges i sprogstimuleringen. Det vigtige er derimod at bruge hverdagens praktiske situationer til at bruge ord. Det kan være på puslebordet, i kravlegården eller ved sengetid. 

ORD er et skræddersyet bevægelses- og sprogstimuleringskoncept og henvender sig primært til flersprogede mødre til børn i alderen 4-12 måneder i udsatte boligområder. Projektet giver en god start på den sproglige udvikling gennem leg og bevægelse, samtidig med at mødrenes netværk og relationer styrkes. Forløbene introducerer mødrene til biblioteket som institution for inspiration til litteratur og aktiviteter, der styrker sprogstimuleringen og senere læselysten.

I alt skal der være otte forløb på hver otte uger i 2022 og 2023 fordelt på fem lokationer i Københavns Kommune: Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, Brønshøj Bibliotek samt Tingbjerg bibliotek. De første forløb afholdes i foråret 2022. Hver undervisningsgang varer cirka en time. Tanken  er, at biblioteks-medarbejdere selv kan stå for at afvikle forløbene.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektets formidlingspartner, ligesom der samarbejdes med sundhedsplejersker og boligsociale organisationer, herunder BO-VITA.

Både Københavns Kommune og Nordea-fonden ser potentiale for udbredelse af projektet til andre kommuner. I projektets sidste fase vil der derfor blive afholdt et projekt i en udvalgt kommune uden for København.
Som en del af udbredelsen vil ORD munde ud i et praktisk formidlingsmateriale og en model for, hvordan biblioteker i hele landet kan involveres som platforme for sproglig stimulering af de mindste børn. Projektets formål er dermed også at videndele og sprede sin læring til andre biblioteker rundt i landet.
                                                                                                                                                                                                                                        

LISBET VESTERGAARD, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 

FAKTA: Projektet løber i 2022-2023 og har modtaget 1,4 mio. kr. fra Nordea Fonden. ORD er en videreudvikling af projektet Ord til Mor, der løb i perioden 2018-2021, og som fik tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Bibliotekernes Sprogspor har tidligere bragt en artikel om Ord til mor: Nyhedsbrev August 2021 | sprogsporet.dk. Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som understøtter sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her kan man hente masser af inspiration om sprog og initiativer, der understøtter sprog til børn i alderen 0-6 år, sprogsporet.dk.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...