ORD til de mindste

Skrevet af

Lisbet Vestergaard

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Sproget er vores nøgle til at udtrykke os og til at kommunikere med omverdenen. Tidlig sprogleg og stimulering er væsentlig ikke alene for senere skole og uddannelse men for resten af ens liv og understøttes aktivt af biblioteket.

Fundamentet for et godt sprog bliver lagt lang tid før, børn siger deres første ord. Folkebibliotekerne har i en årrække haft fokus på at styrke de yngste borgeres sprog blandt andet gennem indsatser som Bogstart og Sprogstart. Bibliotekerne på Nørrebro har med støtte fra Nordea Fonden sat skub i en række nye forløb, der med leg og bevægelse skal give næring til de helt små københavneres sprogudvikling. 

Når danske børn begynder i børnehave, har 20% af dem sproglige vanskeligheder, svært ved at forstå dansk og fange, hvordan bogstaverne lyder. Sproget halter så meget, at børnene har brug for ekstra hjælp for at kunne komme godt i gang med skolelivet. Mange af børnene kommer fra hjem, hvor familien taler flere sprog. Det viser en analyse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, der blev offentliggjort i marts 2022. 

Forskning peger på, at der er langt mere at hente i en tidlig indsats end i den typiske førskoleindsats. Der ligger en stor, uudnyttet ressource gemt i de småbørnsfamilier, der ikke er opmærksomme på vigtigheden af eller ikke har ressourcerne til at stimulere deres små børns sprog i hverdagens almindelige situationer. Alligevel er der kun få indsatser herhjemme, der er målrettet de allermindste børn.

Projektet ORD tager fat på denne udfordring ved at begynde, mens børnene allerede er babyer og primært kommunikerer gennem spjæt, hvin, pludren, gråd, grin og grimasser. ORD har særligt fokus på flersprogede mødre bosat i udsatte boligområder. Det faglige fokus ligger på børnenes sprogudvikling, men forløbet har også som mål at styrke mødrenes netværk og relationer til andre mødre og at bygge bro til biblioteket, sådan at familierne oplever en fortrolighed med huset og folkebiblioteket som institution.  

“Vi ser især, at børn fra flersprogede hjem er bagud på sprogtilegnelsen. Og for en forælder, der ikke selv er stærk i det danske, er det svært at stimulere sit barn til et større ordforråd. Derfor er jeg glad for, at vi med ORD kan hjælpe med både sprogudvikling såvel som styrke mødrene socialt”, siger Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B).

På babyernes præmisser
Projektets tilgang er at kombinere den tidlige sprogindlæring med enkle motorik- og sanselege. På den måde understøttes både den sproglige udvikling og tilknytningen mellem mor og barn. Underviserne inviterer mødrene til at deltage i motoriske lege, sætte ord på deres omgivelser og handlinger og være åbne over for barnets kommunikation. Det hele foregår i et trygt rum, nede på gulvet og med mulighed for at amme eller skifte en ble undervejs. Mødrene skal ikke ud og købe særligt legetøj eller udstyr, der skal bruges i sprogstimuleringen. Det vigtige er derimod at bruge hverdagens praktiske situationer til at bruge ord. Det kan være på puslebordet, i kravlegården eller ved sengetid. 

ORD er et skræddersyet bevægelses- og sprogstimuleringskoncept og henvender sig primært til flersprogede mødre til børn i alderen 4-12 måneder i udsatte boligområder. Projektet giver en god start på den sproglige udvikling gennem leg og bevægelse, samtidig med at mødrenes netværk og relationer styrkes. Forløbene introducerer mødrene til biblioteket som institution for inspiration til litteratur og aktiviteter, der styrker sprogstimuleringen og senere læselysten.

I alt skal der være otte forløb på hver otte uger i 2022 og 2023 fordelt på fem lokationer i Københavns Kommune: Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, Brønshøj Bibliotek samt Tingbjerg bibliotek. De første forløb afholdes i foråret 2022. Hver undervisningsgang varer cirka en time. Tanken  er, at biblioteks-medarbejdere selv kan stå for at afvikle forløbene.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektets formidlingspartner, ligesom der samarbejdes med sundhedsplejersker og boligsociale organisationer, herunder BO-VITA.

Både Københavns Kommune og Nordea-fonden ser potentiale for udbredelse af projektet til andre kommuner. I projektets sidste fase vil der derfor blive afholdt et projekt i en udvalgt kommune uden for København.
Som en del af udbredelsen vil ORD munde ud i et praktisk formidlingsmateriale og en model for, hvordan biblioteker i hele landet kan involveres som platforme for sproglig stimulering af de mindste børn. Projektets formål er dermed også at videndele og sprede sin læring til andre biblioteker rundt i landet.
                                                                                                                                                                                                                                        

LISBET VESTERGAARD, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
 

FAKTA: Projektet løber i 2022-2023 og har modtaget 1,4 mio. kr. fra Nordea Fonden. ORD er en videreudvikling af projektet Ord til Mor, der løb i perioden 2018-2021, og som fik tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Bibliotekernes Sprogspor har tidligere bragt en artikel om Ord til mor: Nyhedsbrev August 2021 | sprogsporet.dk. Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som understøtter sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her kan man hente masser af inspiration om sprog og initiativer, der understøtter sprog til børn i alderen 0-6 år, sprogsporet.dk.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...