Skal bibliotekerne uniformeres?

Skrevet af

Kirsten Boelt

12 oktober, 2012

Som man kunne læse i Danmarks Biblioteker nr.5, 2012, har vi i Aalborg, sammen med Herning og Silkeborg som følgebiblioteker, netop gennemført et større serviceprojekt med værtsrollen som omdrejningspunkt. Én af de mange ting, vi har arbejdet med i den sammenhæng, og som vi satser på at gå videre med, er værdien af let genkendelighed ved hjælp af ‘uniformering light’. Det har vi prøvet med ens t-shirts, tørklæder o.l. uden dog have været 100 % tilfredse med disse løsninger. For selv om brugerne klart er rigtigt glade for, at vi som bibliotekarer og andre bib-lioteksmedarbejdere er lette at identificere, så er det svært for os selv at skulle være ‘uniformeret’ altid. For nylig oplevede jeg i Sello i Finland et godt bud på den sag – og i form af en model, som alle biblioteksmedarbejdere formodentlig kan leve med. I hvert tilfælde tager jeg den nu op hos os.

Biblioteksværdier i Sello
Under IFLA 2012 i midten af august deltog jeg i en off-site session, hvilket altid er en særlig og stor oplevelse, for her besøges et lokalt bibliotek i IFLA værtslandet. I år havde min IFLA Section Library Services to Children and Young Adults henlagt et programpunkt til Sello bibliotek beliggende i Helsinki-forstaden Espoo. I den lille folder vi alle fik, beskriver de selv deres bibliotek således: Et bibliotek med glæde, et bibliotek hvor kun himlen sætter grænser, et bibliotek med fornuft og følelse!

Sello Biblioteks vigtigste værdier er, at personalet er fantastisk og har forskellige kompetencer, en smuk og hjemlig indretning og sidst men ikke mindst: at de har verdens bedste brugere – og sådan var det. En glad og meget imødekommende stemning kunne mærkes fra alle ansatte. Åbningstiden er lang, og det havde den konsekvens, at alle personalemøder blev holdt midt i bibliotekets rum, åbent for alle. Det lød helt uproblematisk, for kom der gæster, som forstyrrede, blev vedkommende venligt vist hen et andet sted i biblioteket, hvor der var rum og plads.

Værtskab med vest
Værtskabet var tydeligt at mærke på den måde, vi blev mødt i døren. Biblioteket åbner kl. 8.15 hver dag og allerede ved åbningen myldrede det ind med glade brugere. Personalet var let at kende. De bar alle en biblioteksvest. Ikke nødvendigvis af samme snit og samme stof, men meget genkendelig. De var alle sorte – men hver især meget smarte og enkle at bruge for medarbejderne i forhold til deres på-klædning i øvrigt.
Hele biblioteket var gennemsyret af en holdning om, at biblioteket og personalet var der for brugernes skyld, og det er vigtigt, at personalet er nemt at finde.

“It’s all about staff” var der en kollega, der sagde, og det er helt rigtigt. Fælles holdning til brugerne og fælles forståelse af service er helt nødvendigt, hvis det skal lykkes at gøre biblioteket åbent, venligt og i stand til at give brugerne det ekstra, der gør biblioteksbesøget til en super oplevelse – hver gang. Hertil kommer, som i Sello, bibliotekets indretning med mange fine kroge til ophold og mange siddepladser, og i det hele taget en helt uhøjtidelig stemning, hvor brugerne helt konkret oplever, at der er plads til dem og de aktiviteter, de ønsker.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...