Skal bibliotekerne uniformeres?

Skrevet af

12. oktober, 2012

Som man kunne læse i Danmarks Biblioteker nr.5, 2012, har vi i Aalborg, sammen med Herning og Silkeborg som følgebiblioteker, netop gennemført et større serviceprojekt med værtsrollen som omdrejningspunkt. Én af de mange ting, vi har arbejdet med i den sammenhæng, og som vi satser på at gå videre med, er værdien af let genkendelighed ved hjælp af ‘uniformering light’. Det har vi prøvet med ens t-shirts, tørklæder o.l. uden dog have været 100 % tilfredse med disse løsninger. For selv om brugerne klart er rigtigt glade for, at vi som bibliotekarer og andre bib-lioteksmedarbejdere er lette at identificere, så er det svært for os selv at skulle være ‘uniformeret’ altid. For nylig oplevede jeg i Sello i Finland et godt bud på den sag – og i form af en model, som alle biblioteksmedarbejdere formodentlig kan leve med. I hvert tilfælde tager jeg den nu op hos os.

Biblioteksværdier i Sello
Under IFLA 2012 i midten af august deltog jeg i en off-site session, hvilket altid er en særlig og stor oplevelse, for her besøges et lokalt bibliotek i IFLA værtslandet. I år havde min IFLA Section Library Services to Children and Young Adults henlagt et programpunkt til Sello bibliotek beliggende i Helsinki-forstaden Espoo. I den lille folder vi alle fik, beskriver de selv deres bibliotek således: Et bibliotek med glæde, et bibliotek hvor kun himlen sætter grænser, et bibliotek med fornuft og følelse!

Sello Biblioteks vigtigste værdier er, at personalet er fantastisk og har forskellige kompetencer, en smuk og hjemlig indretning og sidst men ikke mindst: at de har verdens bedste brugere – og sådan var det. En glad og meget imødekommende stemning kunne mærkes fra alle ansatte. Åbningstiden er lang, og det havde den konsekvens, at alle personalemøder blev holdt midt i bibliotekets rum, åbent for alle. Det lød helt uproblematisk, for kom der gæster, som forstyrrede, blev vedkommende venligt vist hen et andet sted i biblioteket, hvor der var rum og plads.

Værtskab med vest
Værtskabet var tydeligt at mærke på den måde, vi blev mødt i døren. Biblioteket åbner kl. 8.15 hver dag og allerede ved åbningen myldrede det ind med glade brugere. Personalet var let at kende. De bar alle en biblioteksvest. Ikke nødvendigvis af samme snit og samme stof, men meget genkendelig. De var alle sorte – men hver især meget smarte og enkle at bruge for medarbejderne i forhold til deres på-klædning i øvrigt.
Hele biblioteket var gennemsyret af en holdning om, at biblioteket og personalet var der for brugernes skyld, og det er vigtigt, at personalet er nemt at finde.

“It’s all about staff” var der en kollega, der sagde, og det er helt rigtigt. Fælles holdning til brugerne og fælles forståelse af service er helt nødvendigt, hvis det skal lykkes at gøre biblioteket åbent, venligt og i stand til at give brugerne det ekstra, der gør biblioteksbesøget til en super oplevelse – hver gang. Hertil kommer, som i Sello, bibliotekets indretning med mange fine kroge til ophold og mange siddepladser, og i det hele taget en helt uhøjtidelig stemning, hvor brugerne helt konkret oplever, at der er plads til dem og de aktiviteter, de ønsker.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...