Biblioteker får midler til samarbejde om børns læsekultur, kunstig intelligens og trivselsfremme

Skrevet af

28. november, 2023

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der blandt andet skal styrke samarbejdet om børns læsekultur, understøtte kulturel aktivitet og fællesskaber i landsbyer samt undersøge, hvordan biblioteker kan spille en trivselsfremmende rolle.

I alt 33 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over har fået tilskud til projekter fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. I alt er der uddelt 14,2 millioner kroner, bl.a. til:

Fremtidens informationssøgning
Unges medie- og informationskompetencer er under pres i en tid med kunstig intelligens, hvilket påvirker deres vej gennem uddannelsesystemet og deres demokratiske deltagelse. Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil med en række samarbejdspartnere igangsætte et projekt, der blandt andet skal give ny viden om fremtidens informationskompetencer og definere nye undervisningsmetoder med henblik på at ruste unge til den digitale tidsalder.

Se alle modtagere af tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Er du Trendspotter på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024?

Har biblioteket gang i interessante projekter som handler om demokrati, AI, trivsel eller læsning, og vil I gerne fortælle landets kulturpolitikere og fagfolk om disse ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Millioner styrker børns adgang til litteratur

I dag åbner BOGglad-puljen, som er en indsats, der skal sprede bogsamlinger ud i landets daginstitutioner, SFO’er og fritids- og klubtilbud for børn i alderen 0 til 12 år. De ...

Tilskud uddelt fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Slots og Kulturstyrelsen og det fagligt rådgivende udvalg for ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” har i denne omgang modtaget 65 ...

Ny læseindsats: Pulje til læselyst i folkeskolerne er klar

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en pulje på 9,5 millioner kroner til fremme af læselyst blandt folkeskoleelever.   At eleverne har lyst til at læse ...

Tilskud til projekter, der bl.a. styrker børn og unges digitale læsning og læselyst

Kulturministeriet har meddelt tilskud til 26 biblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet til projekter, der styrker fællesskaber, formidling af litteratur og ...

Ny pulje bygger bro mellem udsatte boligområder og kulturlivet

Som en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet kan man nu søge puljen ”Kulturbroen til børn og unge”, der giver børn og unge fra udsatte ...