Biblioteker og IT-kompetencer

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

4 september, 2012

Danmarks Biblioteksforening (DB) har fået gennemført en undersøgelse af befolkningens holdning til de danske folkebiblioteker. Moos-Bjerre Analyse og Epinion har i samarbejde gennemført målingen som en landsdækkende befolkningsundersøgelse blandt i alt 1.021 repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 12. juli – 27. juli 2012.

Biblioteker og it-kompetencer
It-kompetencer er stadig vigtigere for den enkelte borger i arbejdsliv såvel som mestring af tilværelsen i lidt bredere forstand. Herunder løsning af og hjælp til borgerservice funktioner, deltagelse i fritidsliv m.m. samt rationelle indkøb af forbrugsgoder og dagligvare. I denne forbindelse har biblioteker deltaget i udrulning af borger.dk på landsplan ligesom de lokale biblioteker tilbyder adgang til PC maskiner og it-introduktioner til borgerne. Bibliotekerne forventes derved også at spille en rolle i forhold til at højne it-kompetenceniveauet i samfundet.

Undersøgelsen viser, at bibliotekerne dels kan have en direkte og aktuel betydning for borgere form af at et betydeligt antal borgere har fået hjælp med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger, dels en indirekte rolle som forberedelse af og animering til it- brug, hvilket er indikeret af at personer, der hyppigt benytter eller har benyttet biblioteker som barn og ung i højere grad foretager internethandel. Det vises nærmere i de følgende to afsnit.

Bibliotekernes rolle for borgeres udnyttelse af selvbetjeningsløsninger
Undersøgelsesdeltagerne er adspurgt direkte hvorvidt de mener, at biblioteker har hjulpet dem personligt med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. Når man tager højde for, at mange tilegner sig it-færdigheder gennem skole- og uddannelsessystemet, arbejdslivet eller ”learning by doing”, så er det forholdsvis mange, der oplever, at biblioteket har hjulpet dem direkte.

17% af befolkningen oplever, at biblioteket har hjulpet dem med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. Det er naturligvis et mindretal, men det svarer til, at næsten 800.000 danskere på 15 år eller derover er blevet hjulpet af biblioteker i den henseende. Det er et anseeligt antal, når det som sagt tages i betragtning, at it-læring og udnyttelse af selvbetjeningsløsninger i vid udstrækning foregår i etablerede uddannelses- og kursusforløb samt learning by doing på arbejdsplads eller privat.

Det er også væsentligt, at især mange ældre – og herunder efterlønnere og pensionister – har nydt godt af hjælpen. Det gælder således især for:

  • Personer på 70 år og derover (25%) samt
  • Efterlønnere og pensionister (22%).

Det indikerer, at biblioteker spiller en væsentlig rolle for borgernes it-kompetencer og evne til at udnytte offentlige selvbetjeningsløsninger m.v. – og i særdeleshed spiller bibliotekerne en væsentlig rolle for ældre, der er udenfor uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Biblioteker har hjulpet mig med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice (borger.dk m.fl.) eller andre selvbetjeningsløsninger / Alder
  70+ år Øvrige
aldersgrupper
Meget enig 6% 4%
Enig 19% 12%
Uenig 29% 38%
Meget uenig 28% 33%
Ved ikke 18% 13%
Total 100% 100%

 

Biblioteker har hjulpet mig med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice (borger.dk m.fl.) eller andre selvbetjeningsløsninger / Alder
  70+ år Øvrige
aldersgrupper
Meget enig 40.634 144.156
Enig 117.387 473.012
Uenig 185.110 1.513.638
Meget uenig 176.081 1.328.939
Ved ikke 112.872 509.051
Total 632.084 3.968.796

 

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...

Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening, men mon ikke der kommer væsentligt flere, når alle ...

Borgerne har brug for hjælp til digital kommunikation

Digitaliseringskonference den 24. april sætter spot på alle de borgere, som ikke synes digital kontakt med det offentlige er NEM, bl.a. kommer Økonomi og indenrigsminister ...

En halv million danskere har bedt om hjælp til digital kommunikation

Behovet for IT-hjælp til borgerne bliver ikke mindre, når alle privatpersoner fra 2015 skal have en digital postkasse for at kommunikere med det offentlige. En undersøgelse fra ...