Bibliotekerne er nøglen til det digitale samfund

Skrevet af

9. januar, 2012

I 1930 slog bibliotekerne igennem som folkets biblioteker. Det var en udvikling der naturligt var kommet med demokratiseringen og industrialiseringen, hvilket alt sammen krævede et mere oplyst og veluddannet folk.  Det var en tid hvor der var brug for omstilling, dannelse og uddannelse af den "almindelige" dansker.
 
I dag er der også en voldsom omstilling i gang i samfundet som følge af hele digitaliseringen, og også nu kan bibliotekerne spille en central rolle, nemlig som en vigtig indgang til fremtidens digitale samfund.
 
Der er knaphed på ressourcer i dagens samfund, ikke mindst i den offentlige sektor, og den globale konkurrence presser alle dele af det danske samfund på pris og effektivitet.
 
En af de måder man kan sikre denne effektivitet på er gennem digital forvaltning og digitale selvbetjeningsløsninger. En indsats som regeringen og kommunerne satser massivt på. Naturligt nok, for det koster 100 gange mere hvis man personligt skal betjene en borger end hvis man betjener vedkommende digitalt. Der er altså mulighed for at flytte sparsomme skattekroner fra administration til borgernære velfærdsydelser.
 
Der er imidlertid en kraftig barriere, og det er de mange borgere, som har vanskeligt ved at håndtere digitale løsninger – måske op mod 40 % af befolkningen.  Både fordi de digitale løsninger ikke altid er gode nok, men også fordi der er mange for hvem det ikke er naturligt at færdes i det digitale Danmark. Dem kan vi naturligvis ikke lade i stikken.
 
Bibliotekerne har en lang tradition for oplysning og uddannelse. Der findes allerede i dag et utal af kurser udbudt af bibliotekerne og gennem folkeoplysningen. Der findes over 450 biblioteker spredt ud over hele landet. En del lige uden for din hoveddør og de kan – i samarbejde med de folkeoplysende organisationer være med til at uddanne og ruste danskerne til fremtidens digitale offentlige sektor.
 
Bibliotekerne kan også – i lighed borgerservice opgaven – være den fysiske indgang til den offentlige sektor i rigtig mange sammenhænge. Der vil naturligvis også i fremtiden være nogle som ikke kan finde rundt i den digitale offentlige sektor – de kan få hjælp her.
 
Så lad os bygge digitale "vindmøller" i stedet for gammeldags " læhegn" for at ruste os til en mere effektiv og mindre administrationstung offentlig sektor. En offentlig sektor som har åbent 24/7 og som alle har adgang til. Brug bibliotekerne!

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...