Bibliotekerne hjælper borgerne gennem uddannelsen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juni, 2014

Landets biblioteker har altid spillet en stor rolle i forbindelse med borgernes uddannelse, og efter sommerferien vil bibliotekerne spille en endnu mere direkte rolle i folkeskolens undervisning, som følge af den nye folkeskolereform. Bibliotekerne skal nemlig medvirke til både at øge elevernes læselyst og evner ud i informationssøgning og kildekritik.

På årets folkemøde på Bornholm ser Danmarks Biblioteksforening fredag nærmere på det nye samarbejde i debatten ”Bibliotekerne og den nye folkeskole – hvordan får vi succes?”
Her vil DBs formand Steen B. Andersen sammen med andre relevante aktører diskutere de nye spændende mulige samarbejder mellem skole og bibliotek, som folkeskolereformen åbner op for.

Steen B. Andersen understreger, at det er vigtigt at støtte op om hele uddannelsesprojektet for de kommende generationer, som ligger i den nye skolereform;
”Bibliotekerne har altid været en vidensinstitution, og det agter vi også at agere som i fremtiden.”

Bibliotekernes store betydning for borgernes uddannelse er påvist i adskillige undersøgelser gennem tiden. De allerførste resultater fra en helt ny undersøgelse, som netop er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening viser bl.a.:

”Bibliotekerne hjælper danskerne med at gennemføre skole og uddannelse”

  • 50 % har personligt oplevet, at bibliotekerne har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse
  • Særligt folk med en gymnasial uddannelse samt en mellemlang- eller lang videregående uddannelse har oplevet at bibliotekerne har hjulpet dem med at gennemføre skole og uddannelse. Folk med erhvervsuddannelse er den gruppe, hvor færrest har oplevet dette

”Bibliotekerne hjælper unge med at gennemføre skole og uddannelse”

  • 62 % af de 15-19 årige og 64 % af de 20-29 årige har personligt oplevet, at bibliotekerne har hjulpet dem til at gennemføre skole eller uddannelse

Danmarks Biblioteksforening formand Steen B. Andersen glæder sig over undersøgelsens resultater.
”Tidligere undersøgelser har slået fast med syvtommersøm, at hvis man har brugt folkebiblioteket som barn og ung, så har man med stor sandsynlighed også fået en uddannelse.  Derfor synes jeg også det er rigtig godt, at folkeskolereformen nu vil inddrage bibliotekerne meget mere aktivt i den nye folkeskole, både i forhold til læselyst, litteraturformidling og andre dannende elementer.”

Folkemødedebatten finder sted fredag den 13. juni 2014 kl. 15.30 i ”Bibzonen” – se mere på www.db.dk/folkemøde14

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Se også www.db.dk/undersøgelser

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...