Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

23 januar, 2023

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten.

I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi sammen med de øvrige organisationer i alliancen Dansk Kulturliv at sætte fokus på de samfundsudfordringer, hvor kulturen spiller en aktiv og væsentlig rolle. Vi vil skabe debat og bringe kulturen i spil ved gennem konkrete eksempler at vise, hvor meget kulturen betyder for os alle i hverdagen.

For at skabe det størst mulige kulturelle udsyn inviterer vi alle interesserede, relevante parter til at være medskabere af Kulturens Plads og gennem events på pladsen at gøre den levende med forskellige formater, fokusområder og lignende.
Læs mere om rammerne for Kulturens Plads 2023 her.

Er I interesseret i at stå for en event på pladsen (være eventansvarlig), skal I og jeres event leve op til de 4 dogmer for Kulturens Plads:

  • Mangfoldighed og betydning: Arrangementer skal med eksemplets magt vise kulturens mangfoldighed og betydning
  • Samfundsrelevans: Arrangementer skal have samfundsrelevans, række ud over kulturlivets egen branche og henvende sig til publikum, der ikke nødvendigvis har indgående kendskab til kulturlivet.
  • Bred målgruppe: Arrangementer skal have en bredt sammensat deltagerkreds med fokus på forskellig kulturfaglighed, sektor, køn, alder og etnicitet
  • Nytænkende formater: Arrangementer skal gerne have andre formater end det klassiske debatformat

I skal ansøge om at være en del af pladsen senest fredag den 24. februar 2023, og derefter vil I høre fra os.
Det koster 25.000 kr. at få en time til rådighed på scenen på Kulturens Plads til Folkemødet.

Udfyld formularen her for at lægge billet ind på en event a 1 times varighed.
For mere information kontakt astrid@danskkulturliv.dk eller direktør Michel Steen-Hansen, msh@db.dk

Dansk Kulturliv samler folkemødets kulturdebatter på Kulturens Plads

Dansk Kulturliv lancerer et alsidigt program for Kulturens Plads på Folkemødet og inviterer igen i år alle kunst- og kulturinteresserede gæster på Folkemødet 2023 forbi det ...

Kulturen får sin egen plads på Folkemødet 2022

Biblioteket styrker integrationen

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe ...

Samtale i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Sociale medier danner i høj grad rammerne for unges identitet og er en vigtig platform for deres selvfremstilling. Risikerer vi at den opvoksende ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Kan man eje noget digitalt og vil man?Kan man låne noget digitalt og må man? Forholdet til kultur, information og materialer ændrer sig med ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre at den aldrig har været mere levende pga. de sociale medier. Er der brug for andre rum til debat? Skyder en DanmarksKanon gang i ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

I den offentlige debat fremtures ofte med at man brænder bøger på biblioteket, mens personalet hævder de formidler litteratur ud fra aktualitet og kvalitet. Kom og find ud af ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Der er voksende fokus på bibliotekets rolle ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm.Men skal ...