Dansk Kulturliv samler folkemødets kulturdebatter på Kulturens Plads

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juni, 2023

Dansk Kulturliv lancerer et alsidigt program for Kulturens Plads på Folkemødet og inviterer igen i år alle kunst- og kulturinteresserede gæster på Folkemødet 2023 forbi det nye debatsted i Allinge til en kulturel indsprøjtning.

Med et bredt udvalg af debatter og aktiviteter på Kulturens Plads vil Dansk Kulturliv sammen med kulturens mange aktører vise, hvilken rolle og indflydelse et rigt kulturliv har for individet og samfundet.

”Sidste år skabte vi i Dansk Kulturliv for første gang Kulturens Plads på Folkemødet, og på blot et år er pladsen nu vokset sig stor og er blevet en altomfavnende debatarena for kulturen og for de udfordringer i samfundet, hvor kulturen kan spille en aktiv og væsentlig rolle” siger Dansk Kulturlivs bestyrelsesmedlem og ansvarlige for folkemødeaktiviteterne Michel Steen-Hansen.

Det sker på Kulturens Plads
Kulturens Plads skydes i gang med en åbningsdebat i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut torsdag den 15. juni kl. 12. Til og med lørdag aften den 17. juni vil scenen på pladsen være omdrejningspunktet for oplæg og debatter med afsæt i kulturens verden og vilkår – men også for fællesspisninger, kreativitet og en masse kultur som ramme for fællesskab.

I løbet af dagene vil bl.a. Roskilde Festival, Danske Studerendes Fællesråd, Green Producers Club og Applaus sammen med Dansk Kulturlivs medlemsorganisationer – orkestre, festivaler, kulturhuse, museer, teatre og biblioteker – åbne kulturlivet for Folkemødets deltagere. Debatterne spænder bredt og sætter branchens problemstillinger under lup: Lige fra spørgsmål om repræsentation og trivsel til bæredygtighed, demokrati og meget andet.

”Kulturens grundvilkår fastsættes fra politisk side, og derfor er vi glade for, at kulturordførerne fra de politiske partier også vil stille op på pladsen. I løbet af de tre dage vil mange af partiernes kulturordførere holde tale på Kulturens Plads og fortælle om deres syn på kulturen, og hvordan vi kan sikre kulturen de bedst mulige vilkår” fortæller Michel Steen-Hansen.

Sidst men ikke mindst har Dansk Kulturliv allieret sig med Folkehuset Absalon, som vil invitere til fællesspisning, engagere pladsens gæster i kreativitet og leg samt underholde med banko, DJ-battle og quiz i aftentimerne.

Se hele programmet uddybet på http://kulturensplads.dk/ eller herunder, og find Kulturens Plads i K24 på adressen Lindeplads 2B, 3770 Allinge.

For flere oplysninger om Kulturens Plads 2023, kontakt
Michael Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Ud over ovenstående program for Kulturens Plads, så deltager repræsentanter for Danmarks Biblioteksforening og DB2030 også i følgende events på Folkemødet:

Hvem har du kysset i din gadedør?
Torsdag den 15. juni kl. 12:00 – 12:50 i Folkeoplysningens telt, C17

FN’s verdensmål på spil
Lørdag den 17. juni kl. 10:30 – 11:00 i Folkeoplysningens telt, C17

Bliv klogere på klimaet – med bæredygtig folkeoplysning
Lørdag den 17. juni kl. 11:50 – 12:50 i Folkeoplysningens telt, C17

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Kulturen får sin egen plads på Folkemødet 2022

Biblioteket styrker integrationen

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe ...

Samtale i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Sociale medier danner i høj grad rammerne for unges identitet og er en vigtig platform for deres selvfremstilling. Risikerer vi at den opvoksende ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Kan man eje noget digitalt og vil man?Kan man låne noget digitalt og må man? Forholdet til kultur, information og materialer ændrer sig med ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre at den aldrig har været mere levende pga. de sociale medier. Er der brug for andre rum til debat? Skyder en DanmarksKanon gang i ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

I den offentlige debat fremtures ofte med at man brænder bøger på biblioteket, mens personalet hævder de formidler litteratur ud fra aktualitet og kvalitet. Kom og find ud af ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Der er voksende fokus på bibliotekets rolle ift. sociale samfundsudfordringer som f.eks. integration, udsatte børnefamilier, ensomhed, udkantsproblematikker mm.Men skal ...