Bibliotekerne på Folkemøde 2014

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 januar, 2014

Danmarks Biblioteksforening deltager på Folkemødet på Bornholm igen i 2014, og planlægen af årets aktiviteter er i fuld gang.

En af årets debatter kommer til at handle om mulige samarbejder mellem folkeskolen og folkebibliotekerne.

Desuden laver Tænketanken Fremtidens Biblioteker et tema om den nye segmenteringsundersøgelse og en helt ny måde at finde ud af borgernes brug og ønsket til biblioteket som public service institution.

Ud over debatterne kan du også besøge bibliotekernes postersession.

Hvad lavede bibliotekerne på Folkemøde 2013?
Bibliotekerne var også aktive på folkemødet i 2013. Få inspiration til aktiviteter i år ved at læse om nogle af sidste års aktiviteter, som du finder til højre herfor under overskriften 'Læs også'.

Vil du vide mere og måske deltage i bibliotekernes aktiviteter på Folkemøde 2014, så kontakt DBs direktør Michel Steen-Hansen på msh@db.dk.

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Kulturen får sin egen plads på Folkemødet 2022