Bibliotekerne på Folkemøde 2014

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

24 januar, 2014

Danmarks Biblioteksforening deltager på Folkemødet på Bornholm igen i 2014, og planlægen af årets aktiviteter er i fuld gang.

En af årets debatter kommer til at handle om mulige samarbejder mellem folkeskolen og folkebibliotekerne.

Desuden laver Tænketanken Fremtidens Biblioteker et tema om den nye segmenteringsundersøgelse og en helt ny måde at finde ud af borgernes brug og ønsket til biblioteket som public service institution.

Ud over debatterne kan du også besøge bibliotekernes postersession.

Hvad lavede bibliotekerne på Folkemøde 2013?
Bibliotekerne var også aktive på folkemødet i 2013. Få inspiration til aktiviteter i år ved at læse om nogle af sidste års aktiviteter, som du finder til højre herfor under overskriften 'Læs også'.

Vil du vide mere og måske deltage i bibliotekernes aktiviteter på Folkemøde 2014, så kontakt DBs direktør Michel Steen-Hansen på msh@db.dk.

Dansk Kulturliv samler folkemødets kulturdebatter på Kulturens Plads

Dansk Kulturliv lancerer et alsidigt program for Kulturens Plads på Folkemødet og inviterer igen i år alle kunst- og kulturinteresserede gæster på Folkemødet 2023 forbi det ...

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Kulturen får sin egen plads på Folkemødet 2022

Biblioteket styrker integrationen

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe ...

Samtale i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Sociale medier danner i høj grad rammerne for unges identitet og er en vigtig platform for deres selvfremstilling. Risikerer vi at den opvoksende ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Kan man eje noget digitalt og vil man?Kan man låne noget digitalt og må man? Forholdet til kultur, information og materialer ændrer sig med ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre at den aldrig har været mere levende pga. de sociale medier. Er der brug for andre rum til debat? Skyder en DanmarksKanon gang i ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

I den offentlige debat fremtures ofte med at man brænder bøger på biblioteket, mens personalet hævder de formidler litteratur ud fra aktualitet og kvalitet. Kom og find ud af ...