Bibliotekerne protesterer mod yderligere registrering af brugerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

10 juli, 2011

En arbejdsgruppe under Justitsministeriet vil have udvidet det fire år gamle logningsdirektiv, så registrering af den enkelte borgers brug af internettet fra steder som biblioteket, internetcaféer o.l. bliver muligt. Det skal i givet fald ske via personlig identifikation, med f.eks. NemID eller cpr-numre, de pågældende steder.

Danmarks Biblioteksforening er klart imod forslaget, som strider imod borgernes ret til at kunne skaffe sig informationer via folkebiblioteket uden at myndigheder eller andre kigger med over skulderen. Forslaget vil medføre store omkostninger for både teleindustrien og de berørte offentlige institutioner, ligesom forslaget vil modarbejde og svække regeringens udtalte ambitioner om Danmark som et af verdens bedste og stærkeste vidensamfund. Samtidig vil det fortsat være uhyre let for personer med bevidst ’ondt i sinde’ at få adgang til nettet fra andre steder udenom politiet og efterretningstjenesten.
 
Siden 2007 har teleselskaberne alene skulle registrere trafikken på bibliotekernes åbne netforbindelser. Med det nye forslag skal den enkelte bruger registreres først, inden der gives adgang til nettet, således at den enkeltes aktiviteter kan følges nøjere.
 
Formanden for Danmarks Biblioteksforenings digitaliseringsudvalg, og medlem af Aarhus Byråd, Steen B. Andersen har for nylig deltaget i et dialogmøde i Justitsministeriet forleden om det nye forslag;

”Forslaget er uacceptabelt. Den fri og lige adgang til information efter eget valg og uden myndighedsopsyn er i fare. Er vi ved at skabe et voldsomt overvågningssamfund, hvor vi i øvrigt ingen garanti har for, at det virker?”, spørger Steen B. Andersen.

”Forslaget er helt i modstrid med den nye rolle, som bibliotekerne skal varetage i vidensamfundet og spiller dårligt op mod et bredt digitaliseringsønske til biblioteker og til samfundet generelt. For Danmarks Biblioteksforening at se er der desuden tale om en stærkt undervurderet økonomisk udfordring, som kommer oven i en meget presset økonomi på biblioteksområdet med filiallukninger til følge. Bibliotekerne og deres opdragsgivere, kommunerne, burde koncentrere sig om kerneopgaven videns- og kulturformidling og ikke give sig til at jagte kriminelle.

 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
 
Steen B. Andersen
Formand for Danmarks Biblioteksforening region Midtjylland og medlem af Forretningsudvalget for Danmarks Biblioteksforening
Desuden medlem af Aarhus byråd for Socialdemokraterne samt næstformand for Kulturudvalget
Tlf: 3057 9985
Michel Steen-Hansen
Direktør for Danmarks Biblioteksforening
Tlf: 4030 5230

Nettets overvågning bekymrer i stigende grad danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 75% af danskerne er bekymrede over, at hjemmesider såsom Facebook og Google registrerer og gemmer oplysninger om ...

3 ud af 4 danskere er bekymret over registrering på nettet

I en helt ny undersøgelse ser Danmarks Biblioteksforening blandt andet nærmere på borgernes oplevelse af at benytte nettet, herunder de sociale medier, i så stort et omfang ...