Nettets overvågning bekymrer i stigende grad danskerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

19 juli, 2018

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 75% af danskerne er bekymrede over, at hjemmesider såsom Facebook og Google registrerer og gemmer oplysninger om deres aktiviteter på internettet. Tallet er en stigning i forhold til en lignende undersøgelse lavet i 2017, hvor 71% udtrykte bekymring over, at sider som Google og Facebook registrerer og gemmer vores aktivitet på nettet.

”Den stadig øgede digitalisering er en stor hjælp på rigtig mange områder, men det er også tydeligt, at vi som borgerne ikke føler os trygge over nettes registrering af vores aktivitet online. Nettets registrering af vores fodspor og deraf følgende målrettede nyheder, sammenholdt med fake news er en rigtig kedelig blanding, som kan gøre det helt uforståeligt for os som borgere at forstå hvad der egentlig sker i den digitale verden.

Bibliotekerne spiller her en væsentlig rolle for mange mennesker, og derfor har bibliotekerne det sidste halvandet års tid haft ekstraordinært stor fokus på fake news og vejledning til borgerne i, hvordan man kan komme helskindet igennem nyhedsjunglen og hvad man selv kan gøre for at beskytte sine data, blandt andet via en større informationskampagne ’Spot Fake News’ som ud over på bibliotekerne også er foldet ud på uddannelsesinstitutioner og andre steder” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A) i en kommentar til den helt nye undersøgelse.

Samtidig med den voksende bekymring over registreringen på nettet, er der også en klar bevidsthed blandt borgerne om, at fake news er et voksende problem. Ligesom sidste års undersøgelse viste, så erklærer 56% af danskerne sig igen i år enige eller meget enige i, at de faktatjekker den information, som de får gennem sociale medier, for at være sikker på, at den er sand. Samtidig er ca. 90% af danskerne bevidste om, at Facebook og Google målretter reklamer og nyheder, hvilket også er på linje med sidste års undersøgelse.

”Det er også et politisk arbejde at sikre borgernes tryghed på nettet. Den netop gennemførte persondataforordning (GDPR) er et lille skridt på vejen, selvom det også er besværligt. Den politiske kamp om den digitale udvikling er nemlig global, og lige nu er det i EU at kampen om borgernes ret til fri og lige adgang foregår” slutter formand Steen Bording Andersen.

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj 2018 blandt 1.500 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.    

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...