Hvem styrer nyhederne på nettet?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

13 juni, 2017

I en helt ny undersøgelse sætter Danmarks Biblioteksforening blandt andet spot på borgernes brug af sociale medier og hvordan de bruger de informationer, de får derfra. Noget af det, der har stor betydning for vores lyst og evne til at indgå i samtalen med hinanden, som forudsætning for demokratiet.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • 87% er af det indtryk, at de på nettet modtager målrettede reklamer
  • I undersøgelsen svarer 95% f.eks. at de har indtryk af, at Google i en vis grad bruger oplysninger om den enkeltes aktiviteter på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til netop dem
  • Det er til gengæld kun 51% som har indtryk af, at de modtager målrettede nyheder på nettet

”Det ser ud til, at borgerne efterhånden har en ret klar opfattelse af, hvordan reklamer benyttes og placeres på nettet. Til gengæld ligger der stadig et stykke oplysningsarbejde forude for at få slået fast, at nyheder også langt hen ad vejen vises afhængigt af ens øvrige ageren på nettet. Big data og algoritmer styrer nemlig rigtig meget af det, vi præsenteres for på nettet” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S), i en første kommentar til den omfattende undersøgelse.

Han påpeger også bibliotekernes ansvar for ikke kun at oplyse borgerne om nettets faldgruber, men også bibliotekets rolle som en troværdig kilde til information. Undersøgelsen viser nemlig også, at kun 6% af borgerne ikke stoler på de informationer og den viden, som de modtager på biblioteket.

Troværdighed er et af de helt grundlæggende elementer bag ”Sådan spotter du Fake News” – indsatsen, som Danmarks Biblioteker ruller ud over hele landet i disse måneder. En indsats som også har stor betydning for at punktere de ”bobler” som vi ind i mellem oplever på de sociale medier.

Dette er også baggrunden for at Danmarks Biblioteker på årets Folkemøde sætter spot på Public service, Fake News og fællesskabets dannelsesinstitutioner, når der lørdag den 17. juni fra kl. 11.20 indbydes til debat med Kulturminister Mette Bock, Rasmus Nordqvist, kulturordfører i Alternativet, Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør på Mandag Morgen og Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland om netop demokratiets og danskernes brug af troværdig information. Debatten finder sted på Allinge Bibliotek.

”Når så meget information på vores skærme i dag er styret af vores aktivitet på nettet, er det nemlig vigtigere end nogensinde, at vi formår at skelne mellem hvad der er sandt og hvad der ikke er. For at kunne forstå og agere i et demokrati, er vi nødt til at kunne skille skidt fra kanel på nettet, og her er bibliotekernes 6-trins Fake News Guide et rigtig godt udgangspunkt for alle, som ind imellem bliver i tvivl.” slutter Steen B. Andersen.

Den nye undersøgelse er lavet af Moos-Bjerre Analyse blandt 1.534 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 15 og opefter i maj måned 2017.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk
 

Er det dit indtryk, at du på internettet modtager målrettede reklamer? Procent
Ja
Nej
Ved ikke
86,9
6,1
7,0
I hvor høj grad tror du, Google bruger oplysninger om dine aktiviteter på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til dig? Procent
I høj grad
I mindre grad
I nogen grad
Slet ikke
Ved ikke
76,6
1,8
17,2
0,6
3,8
Er det dit indtryk, at du på internettet modtager målrettede nyheder? Procent
Ja
Nej
Ved ikke
51,1
23,3
25,6

Flere danske børn er svage læsere

Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2021 er landet. To af hovedpointerne er, at op mod hver fjerde danske elev i 4. klasse læser usikkert, og gruppen af svage læsere er ...

Læser I med udsatte børn og unge?

Projekt Læs for Livet vil gerne i kontakt med biblioteker/bibliotekarer, der har lavet samarbejder med institutioner for anbragte børn og unge, behandlingsskoler eller andre ...