Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Grafik: Zu Jørgensen.

Skrevet af

5. februar, 2024

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024

De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene brugerne endnu bedre på alverdens digitale såvel som fysiske platforme og medier.

Eller også koncentrer vi os om at bygge filialer og få bogbusser ud i de små lokalsamfund, hvor mange slet ikke har kendskab til bibliotekernes mangfoldige tilbud.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker udsendte for nylig ‘Biblioteksbrug i dag og i morgen – en målgruppebaseret kortlægning’.

Rapporten er resultatet af en omfattende undersøgelse af danskernes oplevelser og brug af de danske folkebiblioteker.

Selv om folkebibliotekerne er en slags rygrad i dansk kulturpolitik, og selv om de nyder stor popularitet i befolkningen, afslører rapporten stor ulighed, når det kommer til brug af biblioteker.

Biblioteksbrug i dag og i morgen fortæller nemlig, at selvom mere end halvdelen af danskerne faktisk bruger folkebibliotekerne, så ved hver tredje dansker stadig ikke, hvad der rent faktisk foregår på et bibliotek.

Vi kommer ikke uden om at bygge flere biblioteksfilialer i de tyndt befolkede områder og sende flere bogbusser ud i vandkanten, hvis folkebibliotekerne også i fremtiden skal være for hele folket.

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

Vi skal spørge os selv om, hvorfor borgerne ikke spørger på bibliotekerne mere? Er det måske fordi borgerne har glemt, at bibliotekerne også er et sted for vidensformidling? ...

De danske biblioteker er uvurderlige samfundsaktiver

Forfatter og samfundsdebattør Morten Hesseldahl står bag kroniken i Politiken den 14. november 2023, hvor han bl.a. skriver: “Kultur handler ikke om erkendelse. Kultur ...

Lokalsamfund betaler prisen, når vi sparer på bibliotekerne

I en tid, der bliver mindre og mindre analog, og hvor digitaliseringen og nye teknologiske løsninger skyller ind over samfundet med imponerende kraft, vil mange nok være ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før – også for Vanopslagh

Bibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Der udlånes nok færre bøger, men borgernes behov for at bruge bibliotekerne er ret konstant, samtidig med ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...