Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Grafik: Zu Jørgensen.

Skrevet af

5. februar, 2024

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024

De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene brugerne endnu bedre på alverdens digitale såvel som fysiske platforme og medier.

Eller også koncentrer vi os om at bygge filialer og få bogbusser ud i de små lokalsamfund, hvor mange slet ikke har kendskab til bibliotekernes mangfoldige tilbud.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker udsendte for nylig ‘Biblioteksbrug i dag og i morgen – en målgruppebaseret kortlægning’.

Rapporten er resultatet af en omfattende undersøgelse af danskernes oplevelser og brug af de danske folkebiblioteker.

Selv om folkebibliotekerne er en slags rygrad i dansk kulturpolitik, og selv om de nyder stor popularitet i befolkningen, afslører rapporten stor ulighed, når det kommer til brug af biblioteker.

Biblioteksbrug i dag og i morgen fortæller nemlig, at selvom mere end halvdelen af danskerne faktisk bruger folkebibliotekerne, så ved hver tredje dansker stadig ikke, hvad der rent faktisk foregår på et bibliotek.

Vi kommer ikke uden om at bygge flere biblioteksfilialer i de tyndt befolkede områder og sende flere bogbusser ud i vandkanten, hvis folkebibliotekerne også i fremtiden skal være for hele folket.

Kulturministeren opfordrer kommunerne til at prioritere bibliotekerne

Indlæg af Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Danmarks Biblioteksforenings forperson Paw Østergaard Jensen (A) bragt i Politiken den 28. juni 2024

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

“Det er en objektiv sandhed, at biblioteker er en genial opfindelse”

Hvordan ville folk reagere, hvis offentlige biblioteker ikke fandtes, og der åbnede et sted, hvor man gratis kunne tage alle de bøger med hjem man orkede?

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

Vi skal spørge os selv om, hvorfor borgerne ikke spørger på bibliotekerne mere? Er det måske fordi borgerne har glemt, at bibliotekerne også er et sted for vidensformidling? ...