Biblioteket i samfundets tjeneste

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

20 april, 2022

I de næste to dage finder Det Bibliotekspolitiske Topmøde sted i Aalborg. Her samles omkring 500 kulturpolitikere og fagfolk fra den danske biblioteksverden til debat om at udvikle med kultur, med fokus på hvordan vi udvikler potentialet i Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket –  med andre ord biblioteket i samfundets tjeneste.

Er der noget de seneste års udvikling med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det kulturens betydning, både for det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvikling. Som statsminister Mette Frederiksen udtrykte det den 2. april 2020: ”Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem”.

Danmarks Biblioteksforening har inviteret Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen til Topmødet, som kommer og fortæller om kulturpolitikkens betydning for samfundet og bibliotekernes rolle som den lokale public service-institution. Og efterfølgende perspektiverer hun det sammen med Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Mandag Morgen, i en samtale om en national kulturpolitik med kommunale perspektiver og samfundsansvaret for den digitale ulighed.

Kulturen er helt essentiel for samfundsudviklingen. Opgaven med at skabe debat og samtale er ikke kun væsentlig for fortsat at udvikle og styrke bibliotekets samfundsmæssige virksomhed, men fordi biblioteket bør spille en helt central rolle i at bidrage til at sikre og udvikle demokratiet. Fokus er derfor at se på og aktivt at tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse.

For Danmarks Biblioteksforeningen er det derfor også væsentligt at mere aktivt at få indtænkt bibliotekerne i den medieaftale, som lige nu forhandles på Christiansborg. Alene overskriften på regeringens udspil ”Den demokratiske samtale skal styrkes; udspil til ny medieaftale” er som skabt til bibliotekets fundament, siger Danmarks Biblioteksforeningsformand Steen Bording Andersen (A) og fortsætter:

”Alt sammen kan være starten til at man påbegynder en proces mod en ny bibliotekslov, der styrker og understreger folkebibliotekernes rolle som public-service institution, som rammen om den lokale debat, og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information – som man f.eks. kender fra den norske bibliotekslov.”

Topmødet indledes af Lea Korsgaard, stifter af Zetlands og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som ser nærmere på kulturen som public service, og de mange udfordringer som samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer af øget polarisering og fake news.

Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Public servicemedier og institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne, men hvordan sikrer vi det?

Dette og meget andet er på dagsordenen på det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michael Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Pressen er velkommen på Topmødet.
Ønskes deltagelse, kontakt venligst informationskonsulent Michael Hartz Larsen, tlf. 2284 0865

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...