Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 – studentervinklen

Skrevet af

Oskar Marthedal

18 juni, 2018

I INF-standen på topmødet snakkede jeg og min medstuderende, Maria, med bibliotekarer og andre ansatte i biblioteksfeltet. Jeg blev i snakkene bekræftet i, at der eksisterer en selvforståelse forankret i en faglig stolthed, og at det er vigtigt, at denne selvforståelse driver forandringer og tilpasninger i den rigtige retning.

Jane Jegind havde til topmødets sidste paneldebat et budskab, som jeg synes er vigtigt: Når snakken går på udfordringerne, bliver vi nødt til at invitere de generationer med, som i fremtiden skal benytte sig af biblioteket. De skal, som hun pointerede, hjælpe med at ”tænke langt nok ud af boksen”. For den faglige stolthed og de traditioner, som gennemsyrer biblioteket som institution, synes nemlig også at have den uheldige bagside, at den fungerer som stopklods for, hvor langt der kan tænkes ud af boksen.

INF – ikke blot en IVA 2.0
Mange af mine snakke i INF-standen omhandlede en bekymring over den udvikling, instituttet har gennemgået de sidste par år. Denne bekymring er måske i virkeligheden et udtryk for selvforståelsens uheldige bagside – og den er ærgerlig: For det gearskifte, der er sat i gang på instituttet, giver eksempelvis langt større mulighed for at dyrke et praksis-kendskab, som kun kan være en styrke. På BA-niveau er det muligt at tage et halvt semesters praktikforløb, og på kandidaten er det et helt semester. Det påvirker positivt i begge retninger: De studerende kan med opdateret viden og metodekendskab, deres ungdommelige idealisme, et naturligt forhold til digitale platforme samt ideer i tråd med samtidstrends få lov at opleve en praksis, som kan påvirke og inspirere til et fremadrettet studieforløb og en mulig karrierevej.

Opsøg de studerende!
Mit indtryk var, at mange biblioteker ser muligheder i at have praktikanter, men at de ikke aktivt søger dem. Og det er ærgerligt, hvis det betyder færre praktikanter på bibliotekerne. For tendensen er, at vi studerende ofte begrænser vores praktiksøgning til platforme, som formidler opslåede praktikstillinger. Men de kvalifikationer og kompetencer vi tilegner os gennem vores uddannelse på INF og mere generelt i vores liv med digitale platforme, kan jo med fordel bruges, udvikles og sættes i den rette kontekst gennem et praktikforløb i bibliotekerne.
Vores hovedbudskab på topmødet var derfor: Opsøg de studerende! Mulighederne og lysten er der, så det er bare om at være aktiv i søgningen efter praktikanter.

Af Oskar Marthedal, INF-studerende

Er dit bibliotek årets Trendspotter 2023?

Aktivist, oplyser eller handlingsskaber Der er mange nye tendenser i bibliotekerne som blandt andet handler om biblioteksaktivisme, verdensmål, bæredygtighed, mangfoldighed og ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2023 – tilmeldingen er åben

Kulturpolitik og biblioteker til debat Hvordan former vi biblioteket – borgernes hus – så det favner fremtiden? Topmødet ser på bibliotekets rolle, bibliotekslovens ...