Borgerne har brug for hjælp til digital kommunikation

Skrevet af

10. april, 2014

Digitaliseringskonference den 24. april sætter spot på alle de borgere, som ikke synes digital kontakt med det offentlige er NEM, bl.a. kommer Økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager med sit bud på, hvordan vi får alle med i Det digitale Danmark.

”Alle borgere i Danmark skal fra november 2014 have en digital postkasse når de skal kommunikere med det offentlige, men langt fra alle føler sig klar til denne nye digitale virkelighed. Det mærker vi på bibliotekerne, for det er nemlig her mange af de borgere, der har brug for hjælp til den såkaldt digitale selvbetjening, henvender sig og det er også de unge” siger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening og fortsætter

”I mange kommuner er der ikke rigtig andre steder end biblioteket, hvor de kan få hjælp. Det vil bibliotekerne også gerne give, men det betyder et stort pres på bibliotekerne. Der spares milliarder ved digitaliseringen, men den medfører samtidig et stort pres på bibliotekerne, og det skal politikerne være klar over. Bibliotekerne er den menneskelige indgang til den offentlige sektor”

En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser nemlig, at der trods afvikling af flere tusinde IT-kurser på bibliotekerne hvert år stadig er op imod en halv million borgere, som henvender sig på biblioteket for at få hjælp til at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. I forhold til tidligere undersøgelser viser foreningens nyeste undersøgelse, at der ikke længere er en overvægt af ældre der henvender sig for at få hjælp, men at der er lige så mange unge.

Den offentlige digitaliseringsstrategi under lup
For at sætte fokus på, hvordan disse udfordringer kan håndteres, inviterer Danmarks Biblioteksforening sammen med projekt ”Hvad skal jeg med kommunen” til debat- og inspirationsdagen ”Digitalisering, dannelse og demokrati” den 24. april i København.

Her vil økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager tale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som handler om digital kommunikation, digital velfærd og om myndighedernes samarbejde om digitalisering.

Dagen byder også på en masse gode eksempler på en ny digital virkelighed, hvor man bl.a. kan høre om SKATs digitale indsats i forhold til at kommunikere med den unge generation, som aldrig har set en selvangivelse på papir.

Om inspirationsdagen
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører officielt ad tre spor. Det drejer sig om digital kommunikation, om digital velfærd og om myndighedernes samarbejde om digitalisering. Et fjerde aspekt er, at hele digitaliseringsprocessen i sig selv tilføjer et nyt element til den palet, som idéen om personlig dannelse udgør.  Den digitale vej er, hedder det i strategien, ’ vejen til fremtidens velfærd’.

Bag projekt ”Hvad skal jeg med kommunen” står Billund Bibliotekerne, Skanderborg Bibliotek, Stevns Bibliotekerne, Nordfyns Bibliotek, Kerteminde Bibliotek, Vesthimmerlands Biblioteker, Næstved Bibliotek og Borgerservice, Danmarks Biblioteksforening og Konsulentfirmaet Knudsen Syd Hanne Marie Knudsen.

» Læs mere om konferencen på https://www.db.dk/digitaliseringskonference2014
» Tilmelding til konferencen

For yderligere oplysninger kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...

Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening, men mon ikke der kommer væsentligt flere, når alle ...