Borgerne skal også have digital kultur!

Skrevet af

12. september, 2012

Bibliotekernes primære opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det står mejslet i biblioteksloven, og opgaven løses kun, når bibliotekernes tilbud rammer borgernes behov og ønsker.

Den fysiske bog har i denne sammenhæng altid været helt central i bibliotekerne, og det vil den fortsat være. Samtidig har udviklingen tilvejebragt nye og spændende formidlingsformer gennem digitale medier, og borgerne har taget disse til sig i overvældende grad. Det er derfor helt naturligt, at bibliotekernes tilbud også er tilgængelige i en digital virkelighed.

”Derfor er det også på tide, at vi dropper debatten om fysiske bøger kontra e-bøger, CD’er kontra digitale musikfiler osv. Det er reelt kun et spørgsmål om indpakning, ikke indhold” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Ikke desto mindre er dette ved at tage fokus fra det, som debatten egentlig bør handle om, nemlig om bibliotekernes lovbestemte, demokratiske forpligtelse til at give borgerne lige adgang til kultur, uddannelse og oplevelser.

Det er vigtigt, at ny teknologi ikke fordrejer og underminerer de kulturpolitiske målsætninger, men der er desværre stemmer i debatten, som, bevidst eller ubevidst, synes at promovere denne dagsorden, bl.a. ved at italesætte en konflikt med det kommercielle marked. Men hvorfor? 

De danske folkebiblioteker har altid levet fint side om side med kommercielle udbydere, forlag og udøvende, og samarbejdet har fungeret til alles tilfredshed.

”De digitale muligheder giver selvfølgelig bibliotekerne nye udfordringer, men lad os dog nu få dem løst, allerhelst i forbindelse med en meget tiltrængt opdatering af ophavsretslovgivningen, og det ministerielle udredningsarbejde, som skal laves i forhold til biblioteksafgift på e-bøger og e-lydbøger.
I Danmarks Biblioteksforening ser vi meget frem til at deltage i kulturministerens udvalg, som skal finde løsninger for at biblioteksafgiften også kan komme til at omfatte digitale værker” udtaler Vagn Ytte Larsen, og fortsætter:

”Nogle tror åbenbart ikke på en løsning via forhandlingens og lovgivningens vej, men vælger i stedet at lufte scenarier, der indskrænker bibliotekernes opgaver og muligheder. Et sådant syn på bibliotekernes kulturpolitiske opgaver er efter min bedste overbevisning helt forfejlet. Derfor er vi også glade for den massive opbakning fra både minister og brancherne til det dialogmøde som vi afholder om et par uger, for at komme nærmere en fælles forståelse for nye forretningsmodeller i en stadig mere digital verden.”

De danske folkebiblioteker skal fortsat sikre borgerne et frit og varieret tilbud af informations- og kulturprodukter, og Danmarks Biblioteksforening vil naturligvis bidrage konstruktivt til, at den nationale vision om et konkurrencedygtigt videnssamfund holdes fast på sporet, også i en digital fremtid.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...

Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening, men mon ikke der kommer væsentligt flere, når alle ...