Årgang 2012, Nr. 3

Ud af boksen! Partnerskabsudvikling

Hvorfor partnerskaber i det hele taget? Populært og kort sagt fordi: 1+1=3. Sammen står vi stærkere, og partnerskaberne med såvel kulturinstitutioner, erhvervsliv og ...

Massiv satsning på kulturen – interview

Nyborg har netop været igennem en større renovering af kommunens hovedbibliotek, men kommunen har gang i andre ting af interesse for biblioteker, kulturpolitikere – og ...

Nyklassisk indretning med digitalt fokus

Man ville måske ikke gætte det ved allerførste øjekast, men den millionstore investering i et renoveringsprojekt omfattende hovedbibliotekets publikumsafdelinger hænger tæt ...

Professionens holdning – til frivillige

Et af de centrale temaer i den aktuelle debat om velfærd og økonomi er spørgsmålet om aktivering af civilsamfundets potentiale i forhold til fremtidens modeller for offentlig ...

Krisesympton eller styrket empati: frivillige og kulturen – Gentofte modellen

Der er flere væsentlige og aktuelle årsager til, at man i Gentofte samarbejder med frivillige. Frivillige giver et andet perspektiv og er dermed med til at udvikle kommunens ...

Kun to stemte for vedtægtsændring – årsmøde 2012

Mona Madsen, personligt medlem af DB og bibliotekschef i Solrød Kommune, der for et årstid siden meldte sig ud af DB som kommunemedlem, havde fremsat årsmødets eneste forslag. ...

Klip fra årsmødedebatten 2012

DDB og kulturministeriets netop udsendte rapport med samme navn og undertitlen Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne var det helt centrale ...

Brug bibliotekernes potententiale

DBs formandsberetning var i år positiv og stærkt fremadrettet, og et opgør med de senere års dommedagstorden omkring budgetterne. Mange både i og uden for bibliotekssektoren ...

Demokratiudvikling, digital kvalitetsservice og sammenhængskraft

Fra start til slut var vigtige samfundsspørgsmål oppe at vende. Deltagerne var især vilde med demokratiforsker, professor Johannes Andersens og politisk kommentator, journalist ...