Årgang 2016, Nr. 1

DDB: Online sproglæring fra 1. januar 2016

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) med ny infrastruktur, indkøb og formidling til bibliotekerne har været i drift i to år. Fra årsskiftet tilbydes borgerne nu også online ...

KKB kassationspolitik hudflettes

Så er dagbladet Politikens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersen (JSP), igen ude efter den igangværende forandringsproces i Københavns Kommunes Biblioteker: Med afgang af ca. ...

Nye rammer for bibliotekernes CB-overbygning

Slots- og Kulturstyrelsen (SK) offentliggjorde kort før jul nye rammeaftaler for overbygningsopgaverne for 2016-2019 med de seks centralbiblioteker. Med en ny målsætning skal ...

Public Service, folkeoplysning og biblioteket

I den seneste tid har der været debat om især DR’s Public Service-forpligtelse. En diskussion som har taget sit udgangspunkt i det lidt abstrakte amerikanske begreb public ...