Danmarks Biblioteker på Folkemøde 2019

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 juni, 2019

Danmarks Biblioteker er igen i år at finde på Folkemødet på Bornholm, hvor de afholder følgende tre spændende debatter om læsning, læring og kultur:

#1
Slap nu af! med al den kultur og fordybelse til børn

Fredag den 14. juni  10:30 – 11:15
Den Sociale Scene (A 28)

Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger. Hvad kan kulturen gøre?
Vores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten – i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv?

Deltagere

 • Michael Egelund, Formand, Storkøbenhavn, BUPL
 • Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet
 • Imran Rashid, Speciallæge, forfatter, foredragsholder, Sund Digital
 • Anne Mette Thorhauge, Lektor og Formand for Medierådet, KU/Medierådet
 • Sophie Fuglesang, Projektleder, Køge Bibliotekerne/Billedstrøm

Moderator
Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder

#2
Slap nu af!! med al den læsning og litteratur

Fredag den 14. juni  16:30 – 17:30
Hos Dansk Folkeoplysnings Samråd (C8)

Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi?
Vores forhold til læsning, ro og fordybelse har ændret sig. Børn og unge læser mindre i deres fritid end tidligere. Mange har udfordringer med dybdelæsning og fordybelse. Vores samfund er præget af uendelige forstyrrelser på arbejdet, hjemme og på de sociale medier. Der skal derfor skabes rum, sprækker og tid til ro, fordybelse og ikke mindst lyst til læsning i hverdagen. Læsning er alt lærings moder, siger man, og i det nyeste folkeskoleforlig er der afsat flere midler til en læseindsats. Men en af udfordringerne med børns dalende læselyst er, at de mest af alt forbinder læsning med skolen. I denne debat vil vi undersøge, hvem der tager têten, hvordan litteraturen kan spille en rolle i de unges liv og hvordan vi skal gå til opgaven med at stimulere børns egen lyst til at læse. Kulturkritiker Katherine Diez sætter rammen ved at fortælle om manglen på litterær dannelse i de unges liv og udfordrer derefter panelet af fagfolk og politikere.

Deltagere

 • Marianne Jelved (R) Mf, tidl. kulturminister
 • Peter Heller Lützem, Special Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
 • Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening
 • Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet
 • Niels Lykke Lynnerup, HB og undervisningsudvalg i Danmarks Lærerforening

Moderator
Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder

#3
Slap nu af!!! med al den kultur

Lørdag den 15. juni  10:30 – 11:15
Den Sociale Scene (A 28)

Børn og unge har brug for fordybelse! Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene?
Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.

Deltagere

 • Mogens Jensen (S) Mf. kulturordfører
 • Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, büroCHP
 • Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
 • Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden
 • Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen

Moderator
Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening

Du kan også møde repræsentanter fra Danmarks Biblioteker på de følgende events

Kulturen som kampplads i det 21. århundrede
Torsdag den 13. juni kl.13:00 – 13:45
Radikale Venstre (C6)

Public service medierne, højskolen, foreningslivet og kulturoplevelsen er grundstenene i vores demokratiske nationale identitet. Vi forstår os selv og hinanden gennem god kunst, kultur, frivilligt foreningsarbejde og den gode samtale. Men kulturen er blevet en kampplads, hvor nationalkonservative kræfter indtil videre har vundet slaget, fordi man på venstrefløjen har taget kulturpolitikken for givet og ladet den sande til. Men sådan behøver det ikke være!
I denne debat vil vi diskutere en ny retning for en ny, opdateret, progressiv kulturpolitik anno 2019.

Deltagere

 • Louise Alenius Boserup som bl.a. er komponist m.m.
 • Kathrine Olldag, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre
 • Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening

Åbning af Den Sociale Scene
Torsdag den 13 juni 13:30 – 14:45
Den Sociale Scene (A28)

Åbningsdebat: FNs Verdensmål i byggeriet – fra realpolitik til byggepraksis
Det byggede miljø danner ramme om vores samfund, de fællesskaber som understøtter det, vores uddannelsesinstitutioner, vores sundhedsvæsen, vores boliger og arbejdspladser. I Danmark står byggebranchen for 40 % af samfundets materiale forbrug, 30% af affaldet og 30 % af CO2-udslippet. Måden vi planlægger vores byer og byggeri og udfører og renoverer vores bygninger er derfor afgørende for at nå FNs Verdensmål i 2030 og for at opnå en mere bæredygtigt praksis. Til åbningsdebatten vil vi diskutere hvordan Verdensmålene i dag har indflydelse på real politik og hvordan arbejdet med at reducere ulighed og implementere en mere bæredygtig praksis i byggeriet manifesterer sig.

Deltagere

 • Natalie Mossin, Institutleder for Institut for Bygingskunst og Teknologi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Martin Lidegaard, Folketingspolitiker, Radikale Venstre
 • Mette Skjold, Adm. Direktør og Partner, SLA
 • Annette Blegvad, Vicedirektør, International Relations UIA Congress 2023
 • Anne Skovbro, Direktør, By & Havn
 • Jane Jegind, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune
 • Julie Christine Artke, Programansvarlig, Foreningen Folkemødet

Alrum, Byrum, Havnerum
Torsdag den 13. juni 17:00 – 19:00
Den Sociale Scene (A28)

Debat om byrum, havnerum og alrum
Debat om byrum, havnerum og alrum Hvad er værdiskabelse? Hvordan skaber vi udvikling og vækst med omtanke for social inklusion og fællesskaber? Arrangementet starter med litterært oplæg ved Victor Boy Lindholm.

Deltagere

 • Natalie Mossin, Institutleder, IBT, KADK og Co-chair UIA commision on Sustainable Development, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
 • Per Schulze, Udviklingschef, By&Havn
 • Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening
 • Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea
 • Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark

Fake News og Folkeoplysning – hvem kontroller informationer?
Fredag den 14. juni 17:50 – 18:50
Dansk Folkeoplysnings Samråd (C8)

Hvem har styr på Fake News – har Folkeoplysningen det – eller risikerer den selv at sprede Fake News
Hvem har egentlig styr på Folkeoplysningen og hvad den formidler til befolkningen. Hvordan sikres en god folkeoplysning, der både giver rammen for en bred debat og som samtidigt ikke spreder falske nyheder. Hvordan sikrer vi en bred debat, hvor alle kan komme til orde?

Deltagere

 • Per Paludan Hansen, Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Folkeoplysnings Samrås
 • Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteker
 • Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen
   

Kunst og kultur – er det pengene værd?

Lørdag den 15 june kl. 10:30 – 11:15 – F7 – KL's telt. F – Ved Folkemødehuset

Danmarks 6 største byer tager debatten om hvad der skal til, for at kulturens potentialer forløses

Man vinder ikke en valgkamp ved at have en ambitiøs kulturpolitik. Men hvorfor egentligt ikke? Hvorfor er kultur ikke lige så vigtig for vælgere og politikere som uddannelse, sundhed og ældrepleje? Forskning peger på at kunst og kultur gør os sundere og øger vores mentale trivsel. At kultur er vigtig for vores fællesskaber og for vores børn og unges dannelse. Analyser blandt borgerne i nogle af DKs største byer dokumenterer, at et levende kulturliv er afgørende for oplevelsen af byernes attraktivitet. Og alligevel er der ingen, der går på gaden, når der sker besparelser på kulturområdet. Når forskningen taler sit tydelige sprog, hvorfor fatter vi så stadig ikke værdien af kunst og kultur? Er det fordi den brede vidensbaserede formidling om værdien af kunst og kultur er for dårlig – eller slet og ret ikke-eksisterende? Landets 6 største byer sætter henover 2019 fokus på hvad der skal til, for at kunst og kultur prioriteres højt i Danmark. Første stop: FM Bornholm!

Deltagere

 • Franciska Rosenkilde, Kultur- og Fritidsborgmester, Københavns Kommune
 • Jane Jegind, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
 • Rabih Azad-Ahmad, Rådmand, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

 

Kan en by lære? Alle unge i Sønderborg bliver grønne agenter
Lørdag den 15 juni 15:00 – 15:55
Energibyerne B8 – Nordlandspladsen

FNs verdensmål er omdrejningspunktet for et ambitiøst og langsigtet arbejde på Als
Sønderborg er den eneste danske UNESCO Learning City. Med udgangspunkt i FNs verdensmål arbejder byen med viden og læring som drivkraft for den grønne omstilling. I første omgang gælder det alle unge. Hør om erfaringerne og vær med til at debattere, om fælles læring i en by er vejen frem.

Deltagere

 • Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteker
 • Esben Eriksen, Byrådsmedlem, Middelfat Kommune
 • Hans Lehrmann, Vicedirektør, EUC Syd, Sønderborg
 • Simon Vestergaard Lex, Adjunkt, Københavns Universitet
   

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...