Digitale udlån er en bombe under bibliotekernes økonomi

Skrevet af

11. april, 2011

Momentums beregninger viser, at bibliotekernes omkostninger ved udlån af en lydbog via nettet er dobbelt så høje som ved udlån af en lydbog på cd, nemlig 26,50 kroner for netudgaven mod 13,15 kroner for cd-udgaven. Også udlån af e-bøger er en yderst bekostelig affære for bibliotekerne. Trods lavere produktionsomkostninger for forlagene koster det alligevel bibliotekerne næsten 17 kroner for hvert e-bogs udlån, mens bibliotekerne slipper med syv kroner, hvis lånerne henter den trykte bog i stedet for.

Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen er rystet over Momentums beregninger:
”Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være dyrere at udlåne digitale materialer, når de både er billigere at producere og mangfoldiggøre end de trykte materialer. Og for at gøre det endnu værre er det jo nærmest umuligt for bibliotekerne at styre økonomien ved de digitale udlån. Det koster nemlig bibliotekerne hver eneste gang en borger låner en e-bog eller en netlydbog, og med stadig flere digitale udlån bliver det nemt en bombe under bibliotekernes økonomi” siger Michel Steen-Hansen, og henviser til den fornuftige ordning der er for de trykte bøger, hvor biblioteket køber bogen én gang og derefter kan udlåne den så længe, den er i ordentlig stand, uden yderlige omkostninger.
 
Folk skal have mulighed for at læse uanset medieform
Trykt eller digitalt. Det handler grundlæggende om at gøre litteraturen let tilgængelig og om at skabe gode læseoplevelser og naturligvis også om at give mulighed for at tilegne sig viden. Og det uanset om det er på papir eller på en skærm, e-bogslæser, iPad, smart phone eller hvad borgerne nu foretrækker som læseværktøj.
 
Kirsten Boelt, 2. næstformand i Danmarks Biblioteksforening og desuden publikumschef på AalborgBibliotekerne, har på nærmeste hold kendskab til hvordan borgerne bruger biblioteket og hun håber på en snarlig løsning omkring bibliotekernes udlån af digitale bøger som tilfredsstiller alle:
”Det er jo tydeligt for enhver, at især de unge generationer i dag navigerer i den digitale verden med den største selvfølgelighed, og det vil derfor være et litterært og vidensmæssigt selvmål af rang, hvis en forældet tankegang omkring form skal spænde ben for udbredelsen af indholdet. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, hverken overfor læserne, forfatterne eller for udbredelsen af dansk kultur generelt” udtaler Kirsten Boelt.
 
Stadig flere borgere bruger bibliotekerne som lokalsamfundets hus for læsning, uanset om det er fysiske eller digitale bøger de ønsker. Desværre udkommer de danske bøger endnu ikke i særlig stort omfang som e-bøger, og dem der rent faktisk udkommer, er underlagt regler, som besværliggør udlån via bibliotekerne, og det er en skam. Et eksemplar af en trykt bog kan kun lånes af en person af gangen. Sådan er det ikke med e-bogen, da en digital kopi er lige så god som originalen. Flere lånere kan derfor få udbytte af e-bogen samtidig, hvilket både styrker den enkeltes læsning og udbredelsen af litteraturen.
 
Forlagene og forfatterne er dog ikke begejstret for at e-bøger distribueres på denne måde. Problemstillingen er i et vist omfang lig den, som musikindustrien stod overfor, og tog hånd om, for et par år siden. Her er det i fællesskab lykkedes at udvikle kopibeskyttelse og flatrate forretningsmodeller, så bibliotekerne kan betale en samlet pris, uanset hvor mange downloads der er. Sådan er det desværre ikke med e-bøger endnu, men forlagene og bibliotekerne snakker dog sammen om at finde en løsning.
 
Samarbejde eller politiske indgreb
Men hvorfor er der ikke en aftale på plads endnu? For det første fordi de danske forlag har været sent ude med danske e-bøger, selvom erfaringer fra udlandet med al tydelighed viser, at e-bogen er et voldsomt voksende marked. For det andet synes der at være en vis skepsis i forhold til at finde forretningsmodeller, der sikrer bibliotekerne mulighed for at låne ud gratis – på samme måde som man gør med de trykte bøger.
 
Når biblioteket i dag køber en fysisk bog, så må den udlånes så mange gange man vil. Politisk har man nemlig vedtaget at sikre forfatterne en økonomisk kompensation via de såkaldte forfatterpenge, som staten udbetaler, så bøgerne kan stilles gratis til rådighed for de danske borgere via bibliotekerne.
 
For e-bogen gælder det foreløbig, at bibliotekerne skal lægge et stort beløb ved hvert enkelt udlån. Denne model er ganske enkelt ikke økonomisk holdbar for bibliotekerne, som – helt uholdbart i forhold til dets formål og opgave – ikke længere bare kan udlåne frit. Budgetterne ryger ud af kontrol når brugerne downloader rigtig mange e-bøger, og så bliver bibliotekerne nødt til at begrænse borgerne adgang til materialerne – til skade for læselysten, for udbredelsen af litteraturen og for udviklingen af vidensamfundet.
 
Kæmp for borgernes ret til læseoplevelser og viden!
Hvis vi vil sikre, at alle borgere fortsat får adgang til dansksproget litteratur, må vi sammen sætte turbo på udviklingen. Både med at få produceret og tilgængeliggjort danske e-bøger og at få lavet forretningsmodeller, der muliggør en fri og lige adgang via bibliotekerne.

”Det vil Danmarks Biblioteksforening kæmpe for på alle fronter sammen med de relevante parter. Målet er naturligvis, at borgere her i landet også kan få adgang til al den gode, danske litteratur digitalt!” slutter direktør Michel Steen-Hansen.

Regeringen går i kamp mod tech-giganterne

Regeringen vil sammen med en række børneorganisationer arbejde for at skabe en tryg hverdag for børn og unge i en god balance mellem det fysiske og digitale liv.

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Direktør i JP/Politikens Hus tager fejl

Den seneste uges helt store debat har handlet om eReolen, idet administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, i Politikens eget kulturmedie Kulturmonitor, ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

E-bogen vinder frem, men den fysiske bog er stadig favoritten hos danskerne

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at 41% af befolkningen nu har prøvet at læse en e-bog, som enten er lånt fra bibliotekernes nettjeneste eReolen, via ...