En aktiv kulturpolitik flytter borgernes X

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 juni, 2015

En helt ny undersøgelse viser, at vælgerne prioriterer uddannelse og læsning højt. Faktisk så højt, at langt de fleste mener, at politikernes holdning på området kan få betydning for hvem de stemmer på til Folketingsvalget.

Undersøgelsen er lavet for Danmarks Biblioteksforening af Moos-Bjerre og Lange sammen med Epinion i juni 2015.

”Dette bør give stof til eftertanke hos alle de folketingskandidater, som i disse dage kæmper om vælgernes gunst. Jeg håber at mange vil tage kulturen mere synligt på dagsordenen, for det er der ikke mange politikere der gør i øjeblikket” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (S) i anledning af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at hele 94 % er enige eller meget enige i, at det er vigtigt, at politikerne prioriterer, at børn og unge bliver gode til at læse, og 84 % angiver ligefrem, at politikernes prioritering af børn og unges læsning kan påvirke hvem de vælger at stemmer på.

Samtidig mener et klart flertal af de adspurgte i undersøgelsen, at biblioteket bidrager væsentligt til læsning (70%) og uddannelse (56%), og 44% angiver, at kulturelle tilbud som fx bibliotekstilbud i nogen eller høj grad har betydning for, hvor de har lyst til at bo. Det er derfor også sandsynligt, at politikeres prioritering af biblioteksområdet kan få betydning for stemmeafgivelse.

”At borgerne lægger stor vægt på uddannelse og læsning er ikke noget nyt, heller ikke at de vægter et attraktivt kulturliv og godt biblioteksvæsen højt når de vælger hvor de skal bosætte sig. Men at det har så stor betydning for dem, når de skal afgive deres stemme, som undersøgelsen viser, er ganske nyt” fortsætter Steen B. Andersen.

Undersøgelsens klare budskab om sammenhæng mellem en aktiv kulturpolitik og vælgernes gunst bliver givetvis et af de helt aktuelle emner, som Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen vil tage op, når han i morgen fredag den 12. juli på Folkemødet deltager i ”Clement Debat – Kulturpolitik midt i en valgkamp”.

Her vil Clement Kjærsgård bede en række kulturpersonligheder og publikum i teltet komme med deres bud på de 3 vigtigste temaer i næste valgperiode. Mød Steen B Andersen, Formand, Danmarks Biblioteksforening, Morten Hesseldahl, Direktør, Det Kongelige Teater, forfatter Jørgen Leth, direktør for Trapholt Karen Grøn, kommunikationsrådgiver Astrid Haug, Forfatter, Lis-Vivi Fonnesbæk, Gymnasielærer – og folket.
Debatten begynder fredag kl. 15.30 i bibliotekernes telt ”Bibzonen” på Folkemødet i Allinge.

Dansk Kulturliv samler folkemødets kulturdebatter på Kulturens Plads

Dansk Kulturliv lancerer et alsidigt program for Kulturens Plads på Folkemødet og inviterer igen i år alle kunst- og kulturinteresserede gæster på Folkemødet 2023 forbi det ...

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Kulturen får sin egen plads på Folkemødet 2022

Biblioteket styrker integrationen

En helt ny undersøgelse fra Moos-Bjerre & Lange Analyse lavet for Danmarks Biblioteksforening viser at bibliotekerne er en af de centrale institutioner i forhold til at skabe ...

Samtale i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Sociale medier danner i høj grad rammerne for unges identitet og er en vigtig platform for deres selvfremstilling. Risikerer vi at den opvoksende ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Kulturens telt – G27 Kan man eje noget digitalt og vil man?Kan man låne noget digitalt og må man? Forholdet til kultur, information og materialer ændrer sig med ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

Nogle siger den demokratiske debat er syg, andre at den aldrig har været mere levende pga. de sociale medier. Er der brug for andre rum til debat? Skyder en DanmarksKanon gang i ...

Debat i Bibzonen på Folkemøde 2016

I den offentlige debat fremtures ofte med at man brænder bøger på biblioteket, mens personalet hævder de formidler litteratur ud fra aktualitet og kvalitet. Kom og find ud af ...