Folkemødet i Allinge

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Folkeoplysning har mange former og omfatter bl.a. dialog og debat om aktuelle spørgsmål af interesse for hele Danmark. For femte år i træk var Danmarks Biblioteksforening med på landets tre største møder for oplysning, debat, kultur og bøger: Folkemødet i juni på Bornholm, Kulturmøde Mors i august og Bogforum i oktober i Bella Center. DB står bag ”Danmarks Biblioteker”, når det gælder forberedelse og gennemførelse af biblioteks- og kulturevents alle tre steder i et bredt samarbejde med en række af landets biblioteker, andre biblioteksorganisationer, leverandører, centralbibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Folkemødet i Allinge slog alle rekorder med 113.000 besøgende til ca. 3.000 programindslag. Bl.a. tre spændende biblioteksdebatter arrangeret af DB i samar- bejde med BCF, BF, Centralbibliotekerne, Bornholms Bibliotek og Tænketanken. Her var bibliotekernes fremtidige rolle til diskussion under temaerne ’ensomhed og fællesskaber’, ’den kommende generations læsevaner’ og ’kulturpolitik i ghettoen’. Læs om de tre biblioteksdebatter.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...