Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Skrevet af

23. april, 2014

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening, men mon ikke der kommer væsentligt flere, når alle til november 2014 får oprettet en digital postkasse. Sidste år mærkede bibliotekerne klart presset, da virksomhederne skulle til at bruge digital post.

En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser at der venter en stor opgave forude, for at få gjort alle klar til den nye digitale kommunikationsform. Op i mod en halv million borgere opsøgte sidste år deres bibliotek, for at få råd og vejledning til at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, og med det snarlige krav til alle om at bruge digital post, bliver behovet ikke mindre.

”Der er brug for stor opmærksomhed på den store opgave det er, at få alle til at kunne gebærde sig digitalt. I den forbindelse er biblioteket det eneste brede, folkelige sted, som borgerne kan henvende sig til fysisk for at få den nødvendige hjælp.
Jeg opfordrer derfor til, at der fra politisk side, både lokalt og nationalt, allokeres de nødvendige ressourcer, så alle kan få den hjælp der behøves i den nye digitale virkelighed” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Undersøgelsen viser, at behovet for hjælp ikke er koncentreret om bestemte aldersgrupper. Det er måske lidt overraskende båd unge og gamle, i stort set samme antal, som henvender sig til bibliotekerne for at få hjælp.

Hvordan undgår vi at en stor del af befolkningen ender i et digitalt hul, når de fra november skal kommunikere med det offentlige via digital post?
Dette og tilstødende problemer og udfordringer bliver belyst på nærmeste hold, når der den 24. april afholdes stor Digitaliseringskonference i København. Her vil Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager fortælle om den digitale vej til fremtidens velfærd.

På konferencen berettes der også om de særlige tiltag der er lavet for at få gjort de unge digitalt selvhjulpne i Skats TastSelv-system, og Dansk IT kommer med deres bud på, hvad der mere generelt skal til for at lykkes med digital borgerkommunikation i Danmark.

Læs mere på https://www.db.dk/digitaliseringskonference2014

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Regeringen går i kamp mod tech-giganterne

Regeringen vil sammen med en række børneorganisationer arbejde for at skabe en tryg hverdag for børn og unge i en god balance mellem det fysiske og digitale liv.

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...