Kulturmagasinet Danmarks Biblioteker

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

22 november, 2011

Tidsskriftet informerer om aktuel biblioteksudvikling og –debat, herunder om biblioteks- og kulturpolitiske spørgsmål af relevans for biblioteksområdet for derigennem at styrke beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelser og biblioteker.

Danmarks Biblioteker udkommer seks gange om året med artikler om bl.a. bibliotekspolitik og udvikling i bibliotekssektoren, især i folkebibliotekerne.
Det første nummer udkom i januar 1997.

Hellen Niegaard er redaktør (ansh.) for magasinet.

Abonnement i Danmark
Medlem: 300 kr/år
Ikke-medlem: 650 kr/år
IVA-studerende: 60 kr/år
Priserne er ex. Moms

I udlandet
750 kr/år
Ej moms på udlandsabb.

Tegn (ekstra) abonnement
Kontakt jfv@db.dk

Arkiv
Hent tidligere numre på hjemmesiden eller her som e-magasin.

Artikler og annoncer til Danmarks Biblioteker
Er du eller jeres bibliotek interesseret i at skrive en artikel til Danmarks Biblioteker, så kontakt redaktøren via hn@db.dk med jeres forslag.
Så tager redaktøren stilling til muligheden ift. spalteplads, aktualitet og nyhedsværdi samt relevans for læserkredsen.

Artikler bringes ikke automatisk men kun efter aftale.
Der bringes kun indslag alene sendt til Danmarks Biblioteker.

Format: Artikler skal sendes i elektronisk form som uformateret word-dok.
Artiklens længde aftales med redaktøren og vil almindeligvis være på 1-1½ A4-side (ca. 450-600 ord).
Udformning: Der bringes ikke deciderede pressemeddelelser eller lign. Undgå citater af egne kolleger og minimer så vidt muligt kommentarer af evt. partnere, brug isf flere forfattere.
Bemærk: Redaktøren forestår den endelige redaktion og layout af alle artikler og indslag.

Bemærk også, at artiklerne bragt i bladet afspejler alene den pågældende skribents holdning.

Illustrationsmateriale: Fotos og lignende er meget velkomment og skal kunne bringes frit med fotografangivelse. Fotos skal være i minimum 300 dpi eller i stort format (min 2MB).

Annoncering i 2023 – priser, deadlines og tekniske data
Find information i DB Medieblad 2023.

Deadlines for artikler i 2023

DB 0123 – 16/01, udkommer 15/02
DB 0223 – 08/03, udkommer 17/04
DB 0323 – 04/05, udkommer 15/06

DB 0423 – 27/06, udkommer 15/08
DB 0523 – 12/09, udkommer 17/10
DB 0623 – 10/11, udkommer 12/12