Offentlig selvbetjening fejler uden bibliotekerne

Skrevet af

3. september, 2012

Ny undersøgelse viser, at op imod million danskere har søgt hjælp på biblioteket, for at få hjælp til at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Undersøgelsen er lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening og ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker” i juli 2012.

”Undersøgelsen er et klokkeklart signal til politikerne og det offentlige om, at visionen om det digitale Danmark ikke bliver opfyldt uden bibliotekernes hjælp. Det virker faktisk som om de offentlige selvbetjeningsløsninger er frosset fast i en form, hvor man har digitaliseret papirblanketterne, men ikke tænkt i brugervenlighed, og bibliotekerne mærker klart borgernes frustration over dette” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Folkebibliotekerne udbød sidste år op imod 2.000 PC-kurser, som alle var meget besøgte, og det er der åbenbart en vældig god grund til; Den nye undersøgelse viser nemlig, at rigtig mange danskere er usikre eller ligefrem ude af stand til at benytte mange nye offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Løsninger som lanceres løbende som led i realiseringen af det offentliges vision om, at al kommunikation mellem borgere og staten skal være digital i 2015 – www.db.dk/vejen-frem-for-det-digitale-danmark

Især de ældre føler sig fortabte og har tydeligvis brug for hjælp, viser undersøgelsen, eftersom hver 4. borger på 70 år eller derover har bedt biblioteket om hjælp til brug af IT og IT-løsninger. Her spiller bibliotekerne en helt central rolle som det eneste kendte sted, som alle har adgang til, hvor man kan få den nødvendige hjælp.

”Ud over den store gruppe ældre, så er der faktisk også en hel del yngre borgere, som søger IT-hjælp på biblioteket, hvilket blot understreger, at bibliotekerne er en af de offentlige institutioner som er lykkedes bedst med at udvikle og formidle brugervenlige løsninger, som f.eks. succesen med e-Reolen for tiden viser” siger Vagn Ytte Larsen

Selv om mange borgere får den nødvendige IT-hjælp og læring via arbejdspladsen, familie, venner eller kollegaer, så viser undersøgelsen altså, at der stadig er en endog rigtig stor del af befolkningen, som simpelthen risikerer at blive hægtet af det digitale samfund.

”I Danmarks Biblioteksforening gør vi alt hvad vi kan for igen og igen at minde politikerne om den vigtige og helt nødvendige IT-læringsopgave, som bibliotekernes i dag løser lokalt i kommunerne. Det er alene politikerne, som med denne viden i baghovedet, har ansvaret for at sikre de nødvendige ressourcer til borgernes fortsatte IT-opkvalificering på bibliotekerne. Ellers risikerer vi for alvor, at en del af befolkningen bliver sat helt af i den nye digitale verden” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Digitaliseringen af bogmarkedet tager til

Årsrapporten for 2022 fra Kulturministeriets bogpanel viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Fra 2020 til 2021 ...

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Giv computere og sikkerheden endnu et eftersyn

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller ...

Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale ...

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...